77390

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Krassimir Petrov, Ph.Dr. (84.47.101.247) --- 1. 5. 2006
Světlo na konci tunelu3

Postupně se při návrhu nových měst a sídlišť znovu začne klást důraz na to, aby vše, co člověk potřebuje, bylo na dosah a dalo se tam dojít pěšky.
Nedostatek ropy by mohl zvrátit globální outsourcing - vývoz pracovních příležitostí do zemí Třetího světa. Jakmile totiž doprava zboží podraží tak, že bude levnější vyrábět je v místě spotřeby, firmy na to velmi rychle zareagují. Na ty hamižníky v jejich čele totiž neplatí nic, kromě nebezpečí ohrožení jejich přetučnělých kont.
Totéž platí o zemědělské výrobě. Budou vznikat místní malé farmy pokrývající spotřebu jen několika tisíc lidí. Tím pádem opět vznikne těsnější neanonymní vztah mezi zemědělci a spotřebiteli, a ti budou přirozeně tlačit na farmáře, aby se vyhnuli geneticky modifikovaným plodinám a přemrštěnému použití herbicidů a pesticidů.
Ano, budeme muset žít pomaleji. Ale jsem si téměř jistý, že nám to nebude na škodu.
O tom, že tento proces už začal není pochyb. Je to denně v tisku. Kdo má zájem a umí číst, najde o tom každodenně spoustu článků. Jen si umět dát věci správně dohromady.
Tak jen houšť a větší kapky, ať to máme rychle za sebou.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 16216


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu