78242

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)(e-mailem) --- 27. 10. 2014
Re:

nepleteš si to s gabonem? Vždyť je to přece oheň. Mockrát jsem videl
roztavené plásty, či zlehka očadlé  i při té mezeře když jsme včelařili v
budečácích, nebo i žárem prasklé sklo.  A mezi plásty je mezera jen10 mm.

pepan


---------- Původní zpráva ----------
Od: e-mail/=/nezadan
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 27. 10. 2014 19:22:48
Předmět: Re:

"Kapoun:
Právě proto, že mnozí včelaři nejsou žádnými akademiky a odborníky v tomto
směru, spíše novátoři a "zlepšovatelé",
by měla být v návodu přesněji definována doba vsáknutí.

-------------

Málokdy, ale souhlasím.

Zrovna tak když je v návodu mezera 4cm tak pak je otázka zda tam musí být.

V instruktážním videu co nám bylo jednou promítali v NASA to rvali mezi
plásty co nejblíž chomáči.

A pak je z toho chaos.

Hlavně když přednášející nechápal, proč by tam měla být mezera 4cm a kde
jsem na to přišel. Že se to normálně dává do uličky. :-)

Karel"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64994


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Kapoun (212.96.187.90) --- 27. 10. 2014
Re: (64981) (64985) (64986)

Právě proto, že mnozí včelaři nejsou žádnými akademiky a odborníky v tomto směru, spíše novátoři a "zlepšovatelé",
by měla být v návodu přesněji definována doba vsáknutí.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64993


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(88.101.45.181) --- 27. 10. 2014
Re: (64981) (64985) (64986) (64988)

Kapoun:
Právě proto, že mnozí včelaři nejsou žádnými akademiky a odborníky v tomto směru, spíše novátoři a "zlepšovatelé",
by měla být v návodu přesněji definována doba vsáknutí.

-------------

Málokdy, ale souhlasím.

Zrovna tak když je v návodu mezera 4cm tak pak je otázka zda tam musí být.

V instruktážním videu co nám bylo jednou promítali v NASA to rvali mezi plásty co nejblíž chomáči.

A pak je z toho chaos.

Hlavně když přednášející nechápal, proč by tam měla být mezera 4cm a kde jsem na to přišel. Že se to normálně dává do uličky. :-)

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64992


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Antonín Podhájecký (37.221.241.241) --- 27. 10. 2014
Re: (64981) (64985) (64986)

Stručné, přesné a přitom tak jednoduché. Někdo může ale dělat problém z čehokoliv.
Tonda

>Při vší úctě k nemalým zkušenostem a vědomostem většiny včelařů, kteří zde
diskutují, jsem nemálo překvapen úspěšným vyhledáváním problémů tam, kde
nejsou. Například:
Nakapat těsně před použitím nemůže znamenat dva dny předem pod záminkou
nechat dost času na dokonalé vsáknutí kapek.
Nebo: "Návod jasně hovoří, že kapky musí být před zapálením vsáknuty"
znamená, že kapky musí být vsáknuty a ne že musí být nasycen celý knot.
Navíc - ještě dřív, než po nakapání odložím lahvičku s přípravkem,
sebesilnější třepání knotem nezpůsobí odstříknutí žádných kapek - jsou tedy
již vsáknuty.
Včelaři povětšinou nejsou žádní "akademici" a nehloubají nad fyzikálními a
chemickými aspekty návodů - nejjednodušší výklad je správný. Je jim jedno,
jestli se účinná látka odpařuje, nebo se odpařuje médium a její molekuly
strhává s sebou, hlavně že se dostane kam má.
No flame, please :-).
S přátelským pozdravem Petr.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64991


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

PotuĹžnĂ­k VĂĄclav (e-mailem) --- 27. 10. 2014
Re: Navod Varidol


Protože se tu řeší varidol a fumigace jež delší dobu, tak jsem zalovil v
paměti a na webu. Zde je výsledek:

mol amitrazu je 293, mol nosné látky je přibližně podobný (nafta 200, oleje
300-400)

http://www.firebrno.cz/uploads/uo_vyskov/dokkstaz/PT_zdolavani_pozoaru_F.pdf

Teplota vznícení je nejnižší teplota horkého povrchu, při které se za
stanovených zkušebních podmínek hořlavý plyn nebo hořlavá pára ve směsi se
vzduchem nebo směsi vzduchu s inertním plynem vznítí

Teplota vznícení rostlinných olejů je cca 350 stupňů celsia. Protože
odpařený olej, který je součástí léčiva nezahoří, teplota par je tedy nižší.

Páry jsou
a) odváděny proudícím teplým vzduchem nahoru, směrem od nejteplešího místa
na pásku
b) okamžitě jsou také ochlazovány okolním prostředím, molekuly se částečně
shlukují, stejně jako to známe u mlhy vznikající z vodní páry, proto olejové
páry dobře vidíme.

Velikost částic v aerosolech (Aerosol je heterogenní směs malých pevných
nebo kapalných částic v plynu) je v obrovském rozsahu, vezměme například
cigaretový dým. Nejmenší částice jsou vlastně jednotlivé molekuly ( 1nm tj
miliontina milimetru).

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/aerosol.html

Dvě kapky Varidolu na nástavek je na jedné straně nepatrné množství, ale
počet molekul amitrazu v něm obsažených je číslo nepředstavitelné 2,5E19 (25
a 18 nul). Pro jakousi představu: pokud se léčivo rovnoměrně rozptýlí v
nástavku, pak v každé krychli o velikosti strany rovné průměru lidského
vlasu (4 mikrometry) je asi 40 tisíc molekul amitrazu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že naprosto nejdůležitější je co nejjemnější
rozptýlení léčiva v prostoru úlu, ideálně po jednotlivých molekulách, kdy by
léčivo jakoby nakynulo milionkrát, tedy vzdálenost jednotlivých molekul by
se vzvětšila 100x ve všech směrech.

Dost bylo teorie, teď trocha praxe. Obětoval jsem jeden pásek, nakapal jedlý
olej a zapálil shora. A výsledek?

a) pásek doutná mnohem pomaleji
b) odpařující se olej doutnání téměř zastaví
c) doutnající místa oblast s olejem jakoby obejdou a vrátí se tam odspodu
d) ani v tomto případě nedojde k vznícení (či vzplanutí) par

Často je slyšet mýtus, že při fumigaci značná část léčiva shoří. Není tomu
tak. Teplo, které je potřeba k odpaření roztoku amitrazu v oleji zpomalí
doutnání a tak nedojde k přímému styku doutnající části pásku s neodpařeným
roztokem.

Poznámka závěrem: Nutné podmínky jsou nenavlhlé pásky, nekapat na jedno
místo a nekapat k spodnímu okraji či k otvoru pro hřebík.

VP.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64990


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Ĺ amalĂ­k (e-mailem) --- 27. 10. 2014
Re:

Hovoříte mi z duše.Josef---------- Původní zpráva ----------
Od: Petr Lokvenc <lokvenc.petr/=/volny.cz>
Komu: vcely/=/v.or.cz
Datum: 27. 10. 2014 15:56:25
Předmět: Re:

"Při vší úctě k nemalým zkušenostem a vědomostem většiny včelařů, kteří zde
diskutují, jsem nemálo překvapen úspěšným vyhledáváním problémů tam, kde
nejsou. Například:
Nakapat těsně před použitím nemůže znamenat dva dny předem pod záminkou
nechat dost času na dokonalé vsáknutí kapek. Atd.
................"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64989


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Kapoun (212.96.187.90) --- 27. 10. 2014
Re: (64981) (64985) (64986)

Právě proto, že mnozí včelaři nejsou žádnými akademiky a odborníky v tomto směru, spíše novátoři a "zlepšovatelé",
by měla být v návodu přesněji definována doba vsáknutí.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64988


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

BlaĹžena DvoĹ?ĂĄkovĂĄ (e-mailem) --- 27. 10. 2014
Re: Navod Varidol

Znal jsem se s ním osobně léta. Standa


---------- Původní zpráva ----------

Od: VL <e-mail/=/nezadan>

Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>

Datum: 27. 10. 2014 13:15:20

Předmět: Re: Navod Varidol


"Ten pán se jmenoval HaraGsim a dlouhá léta byl zástupcem Ing. Veselého.

Jinak to byl Rusín původem od Mukačeva."

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64987


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr Lokvenc (e-mailem) --- 27. 10. 2014
Re: (64981) (64985)

Při vší úctě k nemalým zkušenostem a vědomostem většiny včelařů, kteří zde
diskutují, jsem nemálo překvapen úspěšným vyhledáváním problémů tam, kde
nejsou. Například:
Nakapat těsně před použitím nemůže znamenat dva dny předem pod záminkou
nechat dost času na dokonalé vsáknutí kapek.
Nebo: "Návod jasně hovoří, že kapky musí být před zapálením vsáknuty"
znamená, že kapky musí být vsáknuty a ne že musí být nasycen celý knot.
Navíc - ještě dřív, než po nakapání odložím lahvičku s přípravkem,
sebesilnější třepání knotem nezpůsobí odstříknutí žádných kapek - jsou tedy
již vsáknuty.
Včelaři povětšinou nejsou žádní "akademici" a nehloubají nad fyzikálními a
chemickými aspekty návodů - nejjednodušší výklad je správný. Je jim jedno,
jestli se účinná látka odpařuje, nebo se odpařuje médium a její molekuly
strhává s sebou, hlavně že se dostane kam má.
No flame, please :-).
S přátelským pozdravem Petr.

-----Původní zpráva-----
From: Kapoun
Sent: Monday, October 27, 2014 3:26 PM
To: Včelařský mailing list
Subject: Re:

Již se stalo, čekám na odpověď (prodloužený víkend), kterou zveřejním:
Zde je otázka na Ing. Titěry:
Dobrý den pane inženýre,
ve včelařských diskusích se přetřásá otázka správného použití Varidolu.
Zajména doba mezi jeho nakapáním a zapálením knotu. Uvádím jeden názor:
"Návod jasně hovoří, že kapky musí být před zapálením vsáknuty, tz. pokud
něco má být vsáknuto do papíru, chápu to tak, že papír musí být celý
impregnovaný Varidolem. Protože vím, že nečekáte a ihned po kapání pálíte a
potom diskutujete otom jak se ta kapička odpaří, tak Vám sděluji ještě
jednou, že je mnohem lepší, pokud se nechá papírek opravdu jak píše návod
vsáknout den i dva, zabalené do toho igelitového pytlíku, než kapat a ihned
zapalovat."
Bylo by možné abyste se vyjádřil konkrétněji k času který má uplynout?
Děkuji az odpověď.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64986


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Kapoun (212.96.187.90) --- 27. 10. 2014
Re: (64981)

Již se stalo, čekám na odpověď (prodloužený víkend), kterou zveřejním:
Zde je otázka na Ing. Titěry:
Dobrý den pane inženýre,
ve včelařských diskusích se přetřásá otázka správného použití Varidolu. Zajména doba mezi jeho nakapáním a zapálením knotu. Uvádím jeden názor:
"Návod jasně hovoří, že kapky musí být před zapálením vsáknuty, tz. pokud něco má být vsáknuto do papíru, chápu to tak, že papír musí být celý impregnovaný Varidolem. Protože vím, že nečekáte a ihned po kapání pálíte a potom diskutujete otom jak se ta kapička odpaří, tak Vám sděluji ještě jednou, že je mnohem lepší, pokud se nechá papírek opravdu jak píše návod vsáknout den i dva, zabalené do toho igelitového pytlíku, než kapat a ihned zapalovat."
Bylo by možné abyste se vyjádřil konkrétněji k času který má uplynout?
Děkuji az odpověď.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64985


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

VL (109.80.244.225) --- 27. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64963)

Ten pán se jmenoval HaraGsim a dlouhá léta byl zástupcem Ing. Veselého. Jinak to byl Rusín původem od Mukačeva.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64984


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

KaJi (88.101.45.181) --- 27. 10. 2014
Re: (64981)

Co takkhle obrátit se s dotazem na VÚVč Dol?


-------

S jakým dotazem?

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64983


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 27. 10. 2014
Re: Navod Varidol

Popsal jsem všechny  aplikace a je na každém jakou použije. To pak platí pro
každého.
 Fumigace byla vyvinuta v době kdy krom Tachova a Třeboně tady nebyl žádný
větší provoz.
Mně spíše vadí to zpochybňování stávajících metod a vymýšlení proč je to
špatné i když ve  valné většině  to funguje dobře.

pepan


---------- Původní zpráva ----------
Od: R. Pol?ek <e-mail/=/nezadan>
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 27. 10. 2014 10:55:43
Předmět: Re: Navod Varidol

""To že aerosol je lepší je jisté. To ti nikdo nebere.
Problém je v nákladnosti provedení.
Právě fumigace se jeví tou nejpohodlnější a nejdostupnější. Nepotřebuješ
nic
než hřebík pásek a zápalky a to všechno dopravíš na místo v kapse.
Problémem
je tu počasí"

O tom se tady diskutovalo už před hodně lety.
Fumigace šetří náklady a je spíš pro drobného včelaře s málo včelstvy.
Který večer vyjde z baráku a na zahradě to tam strčí do úlů.
Aerosol šetří čas a je spíš pro ošetřování velkého množství včelstev.
Protože stačí jen fouknout do česna, nemusí se s ničím manipulovat a těch
15 minut jako minimální doba , kdy jsou úly uzavřeny, se dělá papírování
nebo tak nějak."

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64982


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(217.117.217.146) --- 27. 10. 2014

Co takkhle obrátit se s dotazem na VÚVč Dol?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64981


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Pol�ek (85.71.180.241) --- 27. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64979)

"To že aerosol je lepší je jisté. To ti nikdo nebere.
Problém je v nákladnosti provedení.
Právě fumigace se jeví tou nejpohodlnější a nejdostupnější. Nepotřebuješ nic
než hřebík pásek a zápalky a to všechno dopravíš na místo v kapse. Problémem
je tu počasí"

O tom se tady diskutovalo už před hodně lety.
Fumigace šetří náklady a je spíš pro drobného včelaře s málo včelstvy. Který večer vyjde z baráku a na zahradě to tam strčí do úlů.
Aerosol šetří čas a je spíš pro ošetřování velkého množství včelstev. Protože stačí jen fouknout do česna, nemusí se s ničím manipulovat a těch 15 minut jako minimální doba , kdy jsou úly uzavřeny, se dělá papírování nebo tak nějak.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64980


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 27. 10. 2014
Re: Navod Varidol

To že aerosol je lepší je jisté. To ti nikdo nebere.
Problém je v nákladnosti provedení.
Právě fumigace se jeví tou nejpohodlnější a nejdostupnější. Nepotřebuješ nic
než hřebík pásek a zápalky a to všechno dopravíš na místo v kapse. Problémem
je tu počasí
U aerosolu je potřebný zdroj vzduchu. Vyvíječ a dostupná energie. Což
představuje značnou část financí a času s jejich dopravou. Výhodou je
nezávislost na počasí.
U grifinu je to podobné a také je to závislé na počasí jako u fumigace.
Je pak otázkou co se více vyplatí při minimálním rozdílu účinnosti uvedených
metod.

pepan

---------- Původní zpráva ----------
Od: KaJi <e-mail/=/nezadan>
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 27. 10. 2014 9:21:53
Předmět: Re: Navod Varidol

"To ale není uspořádání podle návodu? :-)

Kdysi než se objvil tady Grifin jsem se snažil zjistit co a jak s páskem,
aby byla snadná manipulace.

Cíl byl nezvedat střechu, nejlépe zasunout mírně šikmo mezi uličky z očka
na čele.

Tak jsem si vzal termokameru a koumal a koumal.

Nejlépe vyšel slovenský způsob, do V a zapálení obou konců. Tam komínový
efekt udělal nejdřív vysokou teplotu ve špičce.

Ale při pozorovná pásku klasicky proti světlu jsem zjistil, že tam ta
mastnosta zůstává až do "ohně".

To si každý může udělat pokus, pokud má zbytečný paásek a nedostal to na
příděl.

Takže jsem zjistil, že s tím odpařováním amitrázu nám krmí uši a když se to
neodpařuje ale jen rozptyluje tak to rozptyluji daleko účiněji a rychleji
aerosolem vytvořeným teplem. Protože to je fyzikálně to samé jako na tom
pásku.
A skutečně to zaplní prostor úlu tak že se včely naserou a větrají a
vatrají adostane se to do chomáče spolehlivěji.
Na tomhle je práěv založena vyšší účinnsot aerosolu - že se nalakují včely
vyrušené minutovou expozicí a kropením mlhou.

Karel"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64979


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

KaJi (88.101.45.181) --- 27. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64965) (64966) (64967) (64968) (64969) (64970) (64977)

To ale není uspořádání podle návodu? :-)

Kdysi než se objvil tady Grifin jsem se snažil zjistit co a jak s páskem, aby byla snadná manipulace.

Cíl byl nezvedat střechu, nejlépe zasunout mírně šikmo mezi uličky z očka na čele.

Tak jsem si vzal termokameru a koumal a koumal.

Nejlépe vyšel slovenský způsob, do V a zapálení obou konců. Tam komínový efekt udělal nejdřív vysokou teplotu ve špičce.

Ale při pozorovná pásku klasicky proti světlu jsem zjistil, že tam ta mastnosta zůstává až do "ohně".

To si každý může udělat pokus, pokud má zbytečný paásek a nedostal to na příděl.

Takže jsem zjistil, že s tím odpařováním amitrázu nám krmí uši a když se to neodpařuje ale jen rozptyluje tak to rozptyluji daleko účiněji a rychleji aerosolem vytvořeným teplem. Protože to je fyzikálně to samé jako na tom pásku.
A skutečně to zaplní prostor úlu tak že se včely naserou a větrají a vatrají adostane se to do chomáče spolehlivěji.
Na tomhle je práěv založena vyšší účinnsot aerosolu - že se nalakují včely vyrušené minutovou expozicí a kropením mlhou.

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64978


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Vojta (81.161.64.19) --- 27. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64965) (64966) (64967) (64968) (64969) (64970)

Vojto, kdyby jsi četl tady dole, tak amitráz se neodpařuje.

Karle,
proč nahoře ploška vyschne, když pod ní je vysoká teplota? Kde se ztratí při zkoušce např. kapka vody. Z toho jsem vycházel. Snažím si to zefektivnit.

http://www.youtube.com/watch?v=lOCBXK-dajU

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64977


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(88.101.45.181) --- 26. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64973) (64974) (64975)

Zní to tak pěkně neškodně voňavě, tak jsem se přidal. :-)


Samozřejmě to musí být olej s podobným pH atd co se v něm olej ve Varidolu pěkně promísí.

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64976


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Pol�ek (85.71.180.241) --- 26. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64973) (64974)

To by mě zajímalo, kde jste přišli na ty "éterické oleje".

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64975


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(88.101.45.181) --- 26. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64973)

v tom máš sice pravdu, proto je rozpuštěn v éterickém oleji který ho roznáší
do včelstva.

pepan


Přesně tak, proto se nezdržuji odpařovánm na papírku ale peru jej tam v eterickém oleji přímo a rychleji.
A díky tomu oleji a jeho výparnému teplu si myslím, že ten amitráz zůstane "v celku" a olejový aerosol = dým skutečně včely rozmáchávají křídly ven z úlu a dostane se ke všem v chomáči.

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64974


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 26. 10. 2014
Re: Navod Varidol

v tom máš sice pravdu, proto je rozpuštěn v éterickém oleji který ho roznáší
do včelstva.

pepan


---------- Původní zpráva ----------
Od: KaJi <e-mail/=/nezadan>
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 26. 10. 2014 8:25:35
Předmět: Re: Navod Varidol

"Vojto, kdyby jsi četl tady dole, tak amitráz se neodpařuje.


:-)

Karel"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64973


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

KaJi (88.101.45.181) --- 26. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64965) (64966) (64967) (64968) (64969) (64970) (64971)

Zapálením knotu a pozorováním té průhledné kapičky na papírku dojdu k tomu, že toho mastného se moc neodpaří a shoří v plameni.

Jsou "mastnoty" které "zmizí". Tedy ten jejich průvodní efekt - zprůhlednění papírku.

Když tu všichni používají termín odpaření - pořád bych čekal že o tom procesu něco ví, ne jen, že není vyloučen.

Ale nepravděpodobný je. :-)


Já si spíše myslím že dojde k jeho uvolnění do prostoru s kouřem, amitrázu i tím co z něho zbyde po jeho expozici vysokým teplotám v hořícím papírku.

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64972


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Pol�ek (85.71.180.241) --- 26. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64965) (64966) (64967) (64968) (64969) (64970)

Hm, kdyby se Amitraz neodpařoval, tak by fumigace byla na jednu věc.
Dole je napsáno, pokud si pamatuji, že Amitraz je ( za běžné teploty ) pevná krystalická látka. Tudíž v lahvičce je rozpuštěna v nějakém oleji. A to odpařování zvýšenou teplotou od knotu nevylučuje.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64971


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

KaJi (88.101.45.181) --- 26. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64965) (64966) (64967) (64968) (64969)

Vojto, kdyby jsi četl tady dole, tak amitráz se neodpařuje.


:-)

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64970


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Vojta (81.161.64.19) --- 25. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64965) (64966) (64967) (64968)Pokud Varidol na pásku shoří je účinnost minimální.
Musí se odpařit! Ale ne částečně do pytlíku.
Při fumigaci se zavěsí doutnající pásek přímo pod chomáč včel. Je vidět jestli se všechna léčebná látka odpařila na plošce před ohněm a rozptýlila se po celém úle.

http://www.youtube.com/watch?v=lOCBXK-dajU

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64969


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Vojta (81.161.64.19) --- 25. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64965) (64966) (64967)

Pokud Varidol na pásku shoří je účinnost minimální.
Musí se odpařit! Ale ne částečně do pytlíku.
Při fumigaci se zavěsí doutnající pásek přímo pod chomáč včel. Je vidět jestli se všechna léčebná látka odpařila na plošce před ohněm a rozptýlila se po celém úle.
http://www.youtube.com
B.V.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64968


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

KaJi (88.101.45.181) --- 25. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64965) (64966)

Ještě zajímavější by bylo porovnat návody ke Gabonům.

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64967


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Honza (89.176.144.162) --- 24. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64965)

Je zajímavé porovnat "Návod na použití Varidolu" z roku 2004 a z roku 2009. Porovnáním obrázků umístění kapek na fumigačním pásku (viz. odkazy), vidíme trend vývoje umístění kapek do horní poloviny pásku (pod hřebík).
http://www.sroll.net/vcely/osetreni/varidol.html
www.beedol.cz/wp-content/uploads/2013/09/PI_Varidol.pdf
Bude další revize? Od poslední uplynulo již 5 let a vývoj použití Varidolu jistě půjde dál, zejména po letošní situaci s varoázou. H.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64966


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

BlaĹžena DvoĹ?ĂĄkovĂĄ (e-mailem) --- 24. 10. 2014
Re: Navod Varidol

Konečně 1 dobrý příspěvek. Taky na letáčku je psáno Hořlavina. To asi hodně
špatná , když se stane že to někdy nedohoří a musíme RE. Sianda


---------- Původní zpráva ----------

Od: Josef.Mensik/=/seznam.cz

Komu: vcely/=/v.or.cz

Datum: 24. 10. 2014 9:04:58

Předmět: Re: Navod Varidol


"Pok jsem si všiml tak ta kapka se do knotu staší vsáknout dříve než na něj

dopadne ta druhá.pepan

---------- Původní zpráva ----------

Od: gp <e-mail/=/nezadan>

Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>

Datum: 23. 10. 2014 19:10:25

Předmět: Navod Varidol"Pánové, přátelé, návod na Varidol znám, asi lépe než Vy. Nesmýšlejte

pytloviny. Návod jasně hovoří, že kapky musí být před zapálením vsáknuty,

tz. pokud něco má být vsáknuto do papíru, chápu to tak, že papír musí být

celý impregnovaný Varidolem. Protože vím, že nečekáte a ihned po kapání

pálíte a potom diskutujete otom jak se ta kapička odpaří, tak Vám sděluji

ještě jednou, že je mnohem lepší, pokud se nechá papírek opravdu jak píše

návod vsáknout den i dva, zabalené do toho igelitového pytlíku, než kapat a

ihned zapalovat. Zapalovat se může jen po vsáknutí. Mám v ruce návod -

revize červen 2009.Varidol se jen tak neodpaří, píšete kraviny. A čtěte návody než se do mne

pustíte. Pan Veselý ho napsal dobře ale zjišťuji, že ta tvořivost je jinde.

............

(e-mailem) --- 23. 10. 2014

Re: Varidol>>>> Léčivo podle mého názoru, je lepší si na pásky den až dva

předchystat, zabalit do toho pytlíku a až po té době kdy se rozloží

rovnoměrně po pásku, aplikovat. _gp_<<<<S TÍM BYCH POLEMIZOVAL.

Pásek musí co ponejvíce zůstat suchý, při jeho hoření ,,Horké zplodiny" pak

odpařují léčivo do prostoru.

Léčivo nesmí hořet jak si někteří mylně myslí.

To pak nejspíše je důvodem špatné účinnosti léčiva.

Zrovna tak to bude i v případech, kdy se včelařům z důvodu šetření kapou

kapky na pásky. Než pak dojde domů léčivo se vypaří a on tam pálí jen

prázdný pásek, Nebo pásek více navlhne a pak má při hoření nižší teplotu a

část léčiva shoří.pepan

..........

Josef Ĺ amalĂ­k (e-mailem) --- 23. 10. 2014

Re: Varidol.musím říct, že mě přímo fascinuje lidová tvořivost co se léků týče. Ke

každému léčivu je návod, kterého dodržení by měl zaručovat maximální účinek

(či užitek). A vždycky se najde někdo, kdo vymyslí něco lepšího než ten,

kdo

lék vymyslel nebo produkuje.

Pokud se nemýlím, je v návodu napsáno něco ve smyslu "nakapejte na pásek

těsně před zapálením".Postupujete-li jinak, nemůžete se Vy divit nižšímu účinku či jinému

problému, a my ostatní resistenci roztočů, úhynu včelstev a podobně. Zde

mnoho problémů totiž začíná.

Josef""

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64965


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

BlaĹžena DvoĹ?ĂĄkovĂĄ (e-mailem) --- 24. 10. 2014
Re: Navod Varidol

gp zvás není třeba dělat idiota.


---------- Původní zpráva ----------

Od: gp <e-mail/=/nezadan>

Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>

Datum: 23. 10. 2014 23:06:33

Předmět: Re: Navod Varidol


"Já mám dobré zkušenosti se vsáknutým léčivem podle návodu, zmíním to tu a

Vy zemne proto děláte idiota? Jste si asi opravdu moc jistí, ale přisuzuji

hodně úhynů právě kvůli tomu postupu s okamžitým vložení pásku po nakapání.Přeberte si to jak chcete, blbé Vám to není zemne dělat blbce, tak mi to je

jedno v podstatě. _gp_...........

Josef Ĺ amalĂ­k (e-mailem) --- 23. 10. 2014

Re: Navod VaridolNení co bych dodal. Jste pevný ve svém omylu. Snad jen - chytrému

napověz....."

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64964


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

BlaĹžena DvoĹ?ĂĄkovĂĄ (e-mailem) --- 24. 10. 2014
Re: Navod Varidol

Ten pán se jmenoval ing Haraksim a tebe dávám do spamu. Nedáš se číst.
Standa


---------- Původní zpráva ----------

Od: gp <e-mail/=/nezadan>

Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>

Datum: 23. 10. 2014 19:36:47

Předmět: Re: Navod Varidol


"To je zajímavý, jaký pán, kde co převáděl? V čaji nečtu, jak píšu mám návod

před sebou? _gp_

........

BlaĹžena DvoĹ?ĂĄkovĂĄ (e-mailem) --- 23. 10. 2014

Re: Navod Varidol (64942)gp. Nám to tady předváděl ten pán co našel proč hynou včely v Rumunsku.

Nečteš ten návod v písmě rozsypanýho čaje?Standa"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64963


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

KaJi (88.101.45.181) --- 24. 10. 2014
Re: Knoty (64959) (64960) (64961)

Dobrý den,
Děkuji.
já to vím a proto používám "grifina" anoť je to tak pro ten amitráz lepší, není vystaven takovým teplotám a dostaen se daleko jistěji k co největšímu počtu včel.

Víceméně ošetřuji jen jendou za zimu o vánocích s kontrolou spadu na podložky. Při extrémním napadení dám ránu jistoty po druhé. To záleží pdoel roků jak se VD namnoží.Ale pokud máme pravdu, tak pak nechápu co se tady řeší za vědu? :-) :-)

Amitráz je pevná látka a o jejím odpařování není nic známo.

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64962


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Potu?ník Václav (e-mailem) --- 24. 10. 2014
Re: Knoty (64959) (64960)

> Může se amitráz vůbec odpařit a při jaké teplotě?
Proč by se měl amitraz odpařovat??? Odpařuje se nosná látka tj olej,
rozpuštěné molekuly amitrazu jsou strhávány ssebou.
Pokud Vás zajímá konkrétní či spíše optimální teplota, hledejle "loď tank
kouřová clona" (nafta na horký výfuk) nebo "nedokonalé spalování" a
"dehtování" (taky to čmoudí), ale tam u dehetu budou ty teploty o něco
vyšší.

VP.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64961


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

KaJi (88.101.45.181) --- 24. 10. 2014
Re: Knoty (64959)

Myslím pánové že podléháte manipulaci a klamu?

Může se amitráz vůbec odpařit a při jaké teplotě?


Když se o tom tak odborně rozpráví, tak by to měl každý vědět a dodnes sjme nikoho nepotkal. Ale potkal člověka co mi vysvětlil proč jsem za blba když to chci někde zjistit.

Tak schválně?
Může se amitráz vůbec odpařit a při jaké teplotě?

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64960


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Honza (90.183.11.202) --- 24. 10. 2014
Knoty

Tak v tom případě by bylo lepší nakapané knoty zabalit do alobalu, než do pytlíku. Hodlám to vyzkoušet, jak budou druhý den knoty hořet, když budou léčivem celé provlhlé....
Kdysi, jako klucí, jsme namáčeli noviny do vody s rozpuštěnou sodou a po uschnutí do nich balili poplašné patronky. Doutnalo to skvěle a bouchalo dobře.
Jinak jsem slyšel, že by se léčivo mělo kapat do horní části knotu, aby dým ze spodní části podráždil včely a uvolnili se z chumáče a pak teprve je zasáhlo léčivo z horní části. Logické to je.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64959


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Pol�ek (85.71.180.241) --- 24. 10. 2014
Re: (64956)

"Metoda použití nakapaného léčiva by měla být nejlepší ta, která zaručí, že mi knot v půlce hoření nezhasne. To je pro léčení nejzásadnější. Která metoda to zaručí?"
Kdysi na začátku léčení býval s knoty problém. Bylo vidět, že zkoušejí různé papíry a podobně a knoty občas zhasínaly. To už je ale hodně let pryč, už hodně dlouho mně žádný knot nezhasnul.
Stačí jenom knoty nemačkat a nenechávat je ve vlhku , aby nenavlhly nebo je před použitím vysušit.
Jinak ty knoty není nic jiného než nějaký silnější neplněný buničitý papír nasáknutý něčím jako roztokem sanytru - dusičnanu draselného, takže nic zvláštního.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64958


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Pol�ek (85.71.180.241) --- 24. 10. 2014
propustnost materiálů Re: (64956)

"Jednou při strkání do pytlíku a podruhé při vyndavání, kdy už není žádné suché místo, za které bych mohl knot vzít. Igelit je pro výpary propustný. Jednou jsem hermeticky zabalil trochu marihuany do igelitového pytlíku, přenesl do místnosti a byl tam smrad na padnutí. S léčivem bych tudíž očekával totéž (ale nezkoušel jsem). "
Běžným plastem typu igelitu prochází látky prakticky stejně snadno jako přes papír. Výpary projdou a pak zamoří vzduch. Pokud se jedná o kapalinu, která se nevypařuje, třeba oleje, tekuté pryskyřice s vysokým bodem varu atd, zůstane látka v plastu na vnější straně a rozšiřuje se potom ve stopovém množství mechanickým kontaktem.
Nepropustné jsou třeba kovové fólie - alobal a sklo a nepórovitá keramika. Velmi málo propustné jsou silnější fólie nebo desky ze speciálních co nejvíc zpolymerovaných plastů. Obyčejné plastové kbelíky třeba na med jsou taky v podstatě propustné.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64957


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Honza (90.183.11.202) --- 24. 10. 2014

Je divné, na jednu stranu si chválit, že s novým kapátkem si nezasmradím ruce a současně doporučit nakapaná pásky dát do pytlíku a další den je vyndat a použít. Při této manipulaci si zasmradím ruce stejně, jako při sahání na kapátko. Jednou při strkání do pytlíku a podruhé při vyndavání, kdy už není žádné suché místo, za které bych mohl knot vzít. Igelit je pro výpary propustný. Jednou jsem hermeticky zabalil trochu marihuany do igelitového pytlíku, přenesl do místnosti a byl tam smrad na padnutí. S léčivem bych tudíž očekával totéž (ale nezkoušel jsem).
Metoda použití nakapaného léčiva by měla být nejlepší ta, která zaručí, že mi knot v půlce hoření nezhasne. To je pro léčení nejzásadnější. Která metoda to zaručí?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64956


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 24. 10. 2014
Re: Navod Varidol

Pro normálního člověka těsně znamená co nejkratší dobu a ne dny

pepan


---------- Původní zpráva ----------
Od: gp <e-mail/=/nezadan>
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 23. 10. 2014 23:06:34
Předmět: Re: Navod Varidol

"Já mám dobré zkušenosti se vsáknutým léčivem podle návodu, zmíním to tu a
Vy zemne proto děláte idiota? Jste si asi opravdu moc jistí, ale přisuzuji
hodně úhynů právě kvůli tomu postupu s okamžitým vložení pásku po nakapání.

Přeberte si to jak chcete, blbé Vám to není zemne dělat blbce, tak mi to je
jedno v podstatě. _gp_

...........
Josef Ĺ amalĂ­k (e-mailem) --- 23. 10. 2014
Re: Navod Varidol

Není co bych dodal. Jste pevný ve svém omylu. Snad jen - chytrému
napověz....."

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64955


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 24. 10. 2014
Re: Navod Varidol

Tady se někdo nechce přiznat k omylu :-):-)
---------- Původní zpráva ----------
Od: gp <e-mail/=/nezadan>
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 23. 10. 2014 22:05:53
Předmět: Re: Navod Varidol

"No on p. Veselý i dobře mluvil, byl to řečník.

Popravdě definujte mi těsně a vsáknout. Pokud má něco vsáknout musí být
těsně terminované časem. Já to chápu tak, že pokud něco nevsákne dokonale,
nemůže být dříve aplikováno. Vysvětluji na dalších příkladech..

Při aplikacích v zemědělství, což včelařství je bezpochyb, se slovo těsně
používá v návodech běžně. Čtu hodně návodů a pokud by mi prodejce těsně
před prodejem například měl mořit broskev, asi bych si ji nekoupil, proto
to dělá "ihned" po sklizni - což je čas těsně před prodejem což je tak tři
týdny maximálně, potom broskev hnije.

Těsně před sklizní slunečnice se například někdy aplikuje herbicid aby
proběhlo nárazové oschnutí uzrání, opad listí kultury, dělá se to např. na
podložce révy vinné, prostě těsně před sklizní může být i týden až dva než
opadně listí, uschne bramborová nať, vyzraje slunečnice.

Je v návodu daný čas? Není! Dobře napsaný návod, ale právě pro tyto
odchylky kvůli kterým se hádáme. Prostě pro lid včelařící.

Takže pro mne slovo v návodu "těsně" hraje roli jednoho až dvou dnů, pokud
je viditelné, že lépe hoří a lépe účinkuje dokonale vsáklé léčivo. Jsem
prostě někdy precizní. Kdyby napsal ihned do pěti minut po nakapání, tak
bych to chápal tak jak mi oponujete.

_gp_
..........
A souhlasím s Vámi v tom, že pan Veselý to napsal dobře. Další věcí je
správné pochopení, že ano...

Josef"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64954


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Ĺ amalĂ­k (e-mailem) --- 24. 10. 2014
Re: varidol

Jakkoli nejsem příznivcem tvrdé organizace, komisí a podobně, musím říct,že jste mne přesvědčili, že je škoda, že nejsou léky aplikovany komisně. Bylo by provedeno léčení proškolenymi osobami, bezpochyby správným postupem. Asi ne všech léků, ale alespoň těch zásadních. I když u Gabonu by se muselo kontrolovat i vytažení pásků. Jakákoli diskuze ve smyslu "dál jsem raději o kapku víc/míň, raději jsem to vytáhl dřív/později" by byla bezpředmětná.

Opravdu si myslíte, že odborník roky vyvíjí lék, k tomu metodiku použití, aby se vzápětí našel laik,který to dokáže vylepšit?

Josefnullnapsal/a:

>A pánové co se takhle obrátit s dotazem, na VÚV v Dole, než se tedy
>předvádět se svými verzemi výkladu?? Běžně to tak bývá, že se zeptám
>autora. :-D

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64953


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 24. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64942)

Pok jsem si všiml tak ta kapka se do knotu staší vsáknout dříve než na něj
dopadne ta druhá.

pepan


---------- Původní zpráva ----------
Od: gp <e-mail/=/nezadan>
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 23. 10. 2014 19:10:25
Předmět: Navod Varidol

"Pánové, přátelé, návod na Varidol znám, asi lépe než Vy. Nesmýšlejte
pytloviny. Návod jasně hovoří, že kapky musí být před zapálením vsáknuty,
tz. pokud něco má být vsáknuto do papíru, chápu to tak, že papír musí být
celý impregnovaný Varidolem. Protože vím, že nečekáte a ihned po kapání
pálíte a potom diskutujete otom jak se ta kapička odpaří, tak Vám sděluji
ještě jednou, že je mnohem lepší, pokud se nechá papírek opravdu jak píše
návod vsáknout den i dva, zabalené do toho igelitového pytlíku, než kapat a
ihned zapalovat. Zapalovat se může jen po vsáknutí. Mám v ruce návod -
revize červen 2009.

Varidol se jen tak neodpaří, píšete kraviny. A čtěte návody než se do mne
pustíte. Pan Veselý ho napsal dobře ale zjišťuji, že ta tvořivost je jinde.
............
(e-mailem) --- 23. 10. 2014
Re: Varidol

>>>> Léčivo podle mého názoru, je lepší si na pásky den až dva
předchystat, zabalit do toho pytlíku a až po té době kdy se rozloží
rovnoměrně po pásku, aplikovat. _gp_<<<<

S TÍM BYCH POLEMIZOVAL.
Pásek musí co ponejvíce zůstat suchý, při jeho hoření ,,Horké zplodiny" pak
odpařují léčivo do prostoru.
Léčivo nesmí hořet jak si někteří mylně myslí.
To pak nejspíše je důvodem špatné účinnosti léčiva.
Zrovna tak to bude i v případech, kdy se včelařům z důvodu šetření kapou
kapky na pásky. Než pak dojde domů léčivo se vypaří a on tam pálí jen
prázdný pásek, Nebo pásek více navlhne a pak má při hoření nižší teplotu a
část léčiva shoří.

pepan
..........
Josef Ĺ amalĂ­k (e-mailem) --- 23. 10. 2014
Re: Varidol

.musím říct, že mě přímo fascinuje lidová tvořivost co se léků týče. Ke
každému léčivu je návod, kterého dodržení by měl zaručovat maximální účinek
(či užitek). A vždycky se najde někdo, kdo vymyslí něco lepšího než ten,
kdo
lék vymyslel nebo produkuje.
Pokud se nemýlím, je v návodu napsáno něco ve smyslu "nakapejte na pásek
těsně před zapálením".

Postupujete-li jinak, nemůžete se Vy divit nižšímu účinku či jinému
problému, a my ostatní resistenci roztočů, úhynu včelstev a podobně. Zde
mnoho problémů totiž začíná.
Josef"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64952


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 24. 10. 2014
Re: Koncentrace lĂŠÄ?iva Re:

Z biologie včelstva to pak teť bude nejvýše 1.1/2 nástavku. Je ůplně jedno
kolik tam je zásob nebo kolik včel tam blo  srpnu. V tuto dobu včelstvo má
jen tvar koule která jde vepsat do prostotu vašeho úlu.

pepan
---------- Původní zpráva ----------
Od: vsusicky <vsusicky/=/seznam.cz>
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 23. 10. 2014 17:41:53
Předmět: Re: Koncentrace léčiva Re:

"Z takže návod k varidolu je vlastně na nic. Zase lidová tvořivost.
Nepopírám, že v oblasti chemie máte významě lepší znalosti než já, ale v
návodu se jasně píše o obsednutém nástavku ne o počtu beden.Zkuste se to
vyjasnit v Dole."

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64951


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

vsusicky (82.117.130.25) --- 24. 10. 2014
varidol

A pánové co se takhle obrátit s dotazem, na VÚV v Dole, než se tedy předvádět se svými verzemi výkladu?? Běžně to tak bývá, že se zeptám autora. :-D

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64950


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

gp (93.92.52.23) --- 23. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64948)

Já mám dobré zkušenosti se vsáknutým léčivem podle návodu, zmíním to tu a Vy zemne proto děláte idiota? Jste si asi opravdu moc jistí, ale přisuzuji hodně úhynů právě kvůli tomu postupu s okamžitým vložení pásku po nakapání.

Přeberte si to jak chcete, blbé Vám to není zemne dělat blbce, tak mi to je jedno v podstatě. _gp_

............
Josef Ĺ amalĂ­k (e-mailem) --- 23. 10. 2014
Re: Navod Varidol

Není co bych dodal. Jste pevný ve svém omylu. Snad jen - chytrému napověz.....

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64949


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Ĺ amalĂ­k (e-mailem) --- 23. 10. 2014
Re: Navod Varidol

Není co bych dodal. Jste pevný ve svém omylu. Snad jen - chytrému napověz.....nullnapsal/a:

>No on p. Veselý i dobře mluvil, byl to řečník.
>
> Popravdě definujte mi těsně a vsáknout. Pokud má něco vsáknout musí být
>těsně terminované časem. Já to chápu tak, že pokud něco nevsákne dokonale,
>nemůže být dříve aplikováno. Vysvětluji na dalších příkladech..
>
>Při aplikacích v zemědělství, což včelařství je bezpochyb, se slovo těsně
>používá v návodech běžně. Čtu hodně návodů a pokud by mi prodejce těsně
>před prodejem například měl mořit broskev, asi bych si ji nekoupil, proto
>to dělá "ihned" po sklizni - což je čas těsně před prodejem což je tak tři
>týdny maximálně, potom broskev hnije.
>
>Těsně před sklizní slunečnice se například někdy aplikuje herbicid aby
>proběhlo nárazové oschnutí uzrání, opad listí kultury, dělá se to např. na
>podložce révy vinné, prostě těsně před sklizní může být i týden až dva než
>opadně listí, uschne bramborová nať, vyzraje slunečnice.
>
>Je v návodu daný čas? Není! Dobře napsaný návod, ale právě pro tyto
>odchylky kvůli kterým se hádáme. Prostě pro lid včelařící.
>
> Takže pro mne slovo v návodu "těsně" hraje roli jednoho až dvou dnů, pokud
>je viditelné, že lépe hoří a lépe účinkuje dokonale vsáklé léčivo. Jsem
>prostě někdy precizní. Kdyby napsal ihned do pěti minut po nakapání, tak
>bych to chápal tak jak mi oponujete.
>
>_gp_
>..........
>A souhlasím s Vámi v tom, že pan Veselý to napsal dobře. Další věcí je
>správné pochopení, že ano...
>
>Josef

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64948


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

gp (93.92.52.23) --- 23. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64942) (64946)

No on p. Veselý i dobře mluvil, byl to řečník.

Popravdě definujte mi těsně a vsáknout. Pokud má něco vsáknout musí být těsně terminované časem. Já to chápu tak, že pokud něco nevsákne dokonale, nemůže být dříve aplikováno. Vysvětluji na dalších příkladech..

Při aplikacích v zemědělství, což včelařství je bezpochyb, se slovo těsně používá v návodech běžně. Čtu hodně návodů a pokud by mi prodejce těsně před prodejem například měl mořit broskev, asi bych si ji nekoupil, proto to dělá "ihned" po sklizni - což je čas těsně před prodejem což je tak tři týdny maximálně, potom broskev hnije.

Těsně před sklizní slunečnice se například někdy aplikuje herbicid aby proběhlo nárazové oschnutí uzrání, opad listí kultury, dělá se to např. na podložce révy vinné, prostě těsně před sklizní může být i týden až dva než opadně listí, uschne bramborová nať, vyzraje slunečnice.

Je v návodu daný čas? Není! Dobře napsaný návod, ale právě pro tyto odchylky kvůli kterým se hádáme. Prostě pro lid včelařící.

Takže pro mne slovo v návodu "těsně" hraje roli jednoho až dvou dnů, pokud je viditelné, že lépe hoří a lépe účinkuje dokonale vsáklé léčivo. Jsem prostě někdy precizní. Kdyby napsal ihned do pěti minut po nakapání, tak bych to chápal tak jak mi oponujete.

_gp_
...........
A souhlasím s Vámi v tom, že pan Veselý to napsal dobře. Další věcí je
správné pochopení, že ano...

Josef

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64947


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef ?amalík (e-mailem) --- 23. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64942)

Chápete to špatně.
Oskenovaný návod najdete třeba zde:
vcelari.beroun.sweb.cz/*navody*/*varidol*.rtf
Cituji: "Těsně před ošetřením se nakape z výše 3cm na horní polovinu
proužku (blíže k otvoru) Varidol FUM. Na jeden nástavek se použijí 2
kapky, obsedá-li včelstvo 2 nástavky, na proužek se nakapou 4 kapky.Po
vsáknutí Varidolu se proužek na *celé *spodní straně zapálí. "

To znamená, že TĚSNĚ před ošetřením nakapete potřebné množství na
proužek. Jakmile se vsákne, zapálíte a vložíte.

Jaký význam by mělo "těsně" před ošetřením, pokud by se měl přípravek
den - dva vsakovat? Dále je v návodu graficky znázorněno, kam se má
kapat, jak vypadá kapka. O impregnaci celého proužku ani slovo.


K té lidové tvořivosti...
Apiguard - používám dle návodu, během léčby měním matky, krmím. Žádný
problém. (proč někdo používá dle své hlavy a pak píše do diskusí o
loupežích, neúčinkování atp?).
Gabon - před 14 dny jsem navštívil jednoho "včelaře". Spěchal ke včelám,
že musí vytahat Gabon. Teď??? V říjnu???? A pro dokreslení - na úlech
měl ještě převrácené flašky s krmením.

No, nebudu tohle hodnotit, musel bych být velice příkrý. Myslím, že
pokud chce někdo včelařit v prapodivných úlech, je to jen jeho věc.
Pokud vymýšlí ptákoviny, je to jeho věc. Ale proč, proboha, vymýšlí
svoje postupy při léčení, když je k léčivu přiložen jasný návod
zaručující funkčnost přípravku? Výsledkem v tomto případě není jen
problém toho včelaře, ale problém všech, koho se to může skrze zdravotní
stav dotknout!!

A souhlasím s Vámi v tom, že pan Veselý to napsal dobře. Další věcí je
správné pochopení, že ano...

Josef
Dne 23.10.2014 19:10, gp napsal(a):
> Pánové, přátelé, návod na Varidol znám, asi lépe než Vy. Nesmýšlejte
> pytloviny. Návod jasně hovoří, že kapky musí být před zapálením vsáknuty,
> tz. pokud něco má být vsáknuto do papíru, chápu to tak, že papír musí být
> celý impregnovaný Varidolem. Protože vím, že nečekáte a ihned po kapání
> pálíte a potom diskutujete otom jak se ta kapička odpaří, tak Vám sděluji
> ještě jednou, že je mnohem lepší, pokud se nechá papírek opravdu jak píše
> návod vsáknout den i dva, zabalené do toho igelitového pytlíku, než kapat a
> ihned zapalovat. Zapalovat se může jen po vsáknutí. Mám v ruce návod -
> revize červen 2009.
>
> Varidol se jen tak neodpaří, píšete kraviny. A čtěte návody než se do mne
> pustíte. Pan Veselý ho napsal dobře ale zjišťuji, že ta tvořivost je jinde.
> ............
> (e-mailem) --- 23. 10. 2014
> Re: Varidol
>
>>>>> Léčivo podle mého názoru, je lepší si na pásky den až dva
> předchystat, zabalit do toho pytlíku a až po té době kdy se rozloží
> rovnoměrně po pásku, aplikovat. _gp_<<<<
>
> S TÍM BYCH POLEMIZOVAL.
> Pásek musí co ponejvíce zůstat suchý, při jeho hoření ,,Horké zplodiny" pak
> odpařují léčivo do prostoru.
> Léčivo nesmí hořet jak si někteří mylně myslí.
> To pak nejspíše je důvodem špatné účinnosti léčiva.
> Zrovna tak to bude i v případech, kdy se včelařům z důvodu šetření kapou
> kapky na pásky. Než pak dojde domů léčivo se vypaří a on tam pálí jen
> prázdný pásek, Nebo pásek více navlhne a pak má při hoření nižší teplotu a
> část léčiva shoří.
>
> pepan
> ..........
> Josef Ĺ amalĂ­k (e-mailem) --- 23. 10. 2014
> Re: Varidol
>
> .musím říct, že mě přímo fascinuje lidová tvořivost co se léků týče. Ke
> každému léčivu je návod, kterého dodržení by měl zaručovat maximální účinek
> (či užitek). A vždycky se najde někdo, kdo vymyslí něco lepšího než ten,
> kdo
> lék vymyslel nebo produkuje.
> Pokud se nemýlím, je v návodu napsáno něco ve smyslu "nakapejte na pásek
> těsně před zapálením".
>
> Postupujete-li jinak, nemůžete se Vy divit nižšímu účinku či jinému
> problému, a my ostatní resistenci roztočů, úhynu včelstev a podobně. Zde
> mnoho problémů totiž začíná.
>
>
>
>
> Josef
>


---
Tato zpráva neobsahuje viry ani jiný škodlivý kód - avast! Antivirus je aktivní.
http://www.avast.com

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64946


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(89.176.144.162) --- 23. 10. 2014

Těsně před ošetřením se nakape z výše 3 cm na horní
polovinu proužku (blíže k otvoru) Varidol. Na jeden nástavek se použijí 2 kapky, obsedá-li
včelstvo 2 nástavky, na proužek se nakapou max. 4 kapky. Po vsáknutí Varidolu se proužek na
celé spodní straně zapálí.
Viz: http://www.beedol.cz/wp-content/uploads/2013/09/PI_Varidol.pdf
Klíčová slova jsou: Těsně před ošetřením se nakape...

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64945


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

gp (93.92.52.23) --- 23. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64942) (64943)

To je zajímavý, jaký pán, kde co převáděl? V čaji nečtu, jak píšu mám návod před sebou? _gp_
.........
BlaĹžena DvoĹ?ĂĄkovĂĄ (e-mailem) --- 23. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64942)

gp. Nám to tady předváděl ten pán co našel proč hynou včely v Rumunsku.
Nečteš ten návod v písmě rozsypanýho čaje?Standa

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64944


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

BlaĹžena DvoĹ?ĂĄkovĂĄ (e-mailem) --- 23. 10. 2014
Re: Navod Varidol (64942)

gp. Nám to tady předváděl ten pán co našel proč hynou včely v Rumunsku.
Nečteš ten návod v písmě rozsypanýho čaje?Standa


---------- Původní zpráva ----------

Od: gp <e-mail/=/nezadan>

Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>

Datum: 23. 10. 2014 19:10:26

Předmět: Navod Varidol


"Pánové, přátelé, návod na Varidol znám, asi lépe než Vy. Nesmýšlejte

pytloviny. Návod jasně hovoří, že kapky musí být před zapálením vsáknuty,

tz. pokud něco má být vsáknuto do papíru, chápu to tak, že papír musí být

celý impregnovaný Varidolem. Protože vím, že nečekáte a ihned po kapání

pálíte a potom diskutujete otom jak se ta kapička odpaří, tak Vám sděluji

ještě jednou, že je mnohem lepší, pokud se nechá papírek opravdu jak píše

návod vsáknout den i dva, zabalené do toho igelitového pytlíku, než kapat a

ihned zapalovat. Zapalovat se může jen po vsáknutí. Mám v ruce návod -

revize červen 2009.Varidol se jen tak neodpaří, píšete kraviny. A čtěte návody než se do mne

pustíte. Pan Veselý ho napsal dobře ale zjišťuji, že ta tvořivost je jinde.

............

(e-mailem) --- 23. 10. 2014

Re: Varidol>>>> Léčivo podle mého názoru, je lepší si na pásky den až dva

předchystat, zabalit do toho pytlíku a až po té době kdy se rozloží

rovnoměrně po pásku, aplikovat. _gp_<<<<S TÍM BYCH POLEMIZOVAL.

Pásek musí co ponejvíce zůstat suchý, při jeho hoření ,,Horké zplodiny" pak

odpařují léčivo do prostoru.

Léčivo nesmí hořet jak si někteří mylně myslí.

To pak nejspíše je důvodem špatné účinnosti léčiva.

Zrovna tak to bude i v případech, kdy se včelařům z důvodu šetření kapou

kapky na pásky. Než pak dojde domů léčivo se vypaří a on tam pálí jen

prázdný pásek, Nebo pásek více navlhne a pak má při hoření nižší teplotu a

část léčiva shoří.pepan

..........

Josef Ĺ amalĂ­k (e-mailem) --- 23. 10. 2014

Re: Varidol.musím říct, že mě přímo fascinuje lidová tvořivost co se léků týče. Ke

každému léčivu je návod, kterého dodržení by měl zaručovat maximální účinek

(či užitek). A vždycky se najde někdo, kdo vymyslí něco lepšího než ten,

kdo

lék vymyslel nebo produkuje.

Pokud se nemýlím, je v návodu napsáno něco ve smyslu "nakapejte na pásek

těsně před zapálením".Postupujete-li jinak, nemůžete se Vy divit nižšímu účinku či jinému

problému, a my ostatní resistenci roztočů, úhynu včelstev a podobně. Zde

mnoho problémů totiž začíná.

Josef"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64943


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

gp (93.92.52.23) --- 23. 10. 2014
Navod Varidol

Pánové, přátelé, návod na Varidol znám, asi lépe než Vy. Nesmýšlejte pytloviny. Návod jasně hovoří, že kapky musí být před zapálením vsáknuty, tz. pokud něco má být vsáknuto do papíru, chápu to tak, že papír musí být celý impregnovaný Varidolem. Protože vím, že nečekáte a ihned po kapání pálíte a potom diskutujete otom jak se ta kapička odpaří, tak Vám sděluji ještě jednou, že je mnohem lepší, pokud se nechá papírek opravdu jak píše návod vsáknout den i dva, zabalené do toho igelitového pytlíku, než kapat a ihned zapalovat. Zapalovat se může jen po vsáknutí. Mám v ruce návod - revize červen 2009.

Varidol se jen tak neodpaří, píšete kraviny. A čtěte návody než se do mne pustíte. Pan Veselý ho napsal dobře ale zjišťuji, že ta tvořivost je jinde.
.............
(e-mailem) --- 23. 10. 2014
Re: Varidol

>>>> Léčivo podle mého názoru, je lepší si na pásky den až dva
předchystat, zabalit do toho pytlíku a až po té době kdy se rozloží
rovnoměrně po pásku, aplikovat. _gp_<<<<

S TÍM BYCH POLEMIZOVAL.
Pásek musí co ponejvíce zůstat suchý, při jeho hoření ,,Horké zplodiny" pak
odpařují léčivo do prostoru.
Léčivo nesmí hořet jak si někteří mylně myslí.
To pak nejspíše je důvodem špatné účinnosti léčiva.
Zrovna tak to bude i v případech, kdy se včelařům z důvodu šetření kapou
kapky na pásky. Než pak dojde domů léčivo se vypaří a on tam pálí jen
prázdný pásek, Nebo pásek více navlhne a pak má při hoření nižší teplotu a
část léčiva shoří.

pepan
...........
Josef Ĺ amalĂ­k (e-mailem) --- 23. 10. 2014
Re: Varidol

..musím říct, že mě přímo fascinuje lidová tvořivost co se léků týče. Ke
každému léčivu je návod, kterého dodržení by měl zaručovat maximální účinek
(či užitek). A vždycky se najde někdo, kdo vymyslí něco lepšího než ten, kdo
lék vymyslel nebo produkuje.
Pokud se nemýlím, je v návodu napsáno něco ve smyslu "nakapejte na pásek
těsně před zapálením".

Postupujete-li jinak, nemůžete se Vy divit nižšímu účinku či jinému
problému, a my ostatní resistenci roztočů, úhynu včelstev a podobně. Zde
mnoho problémů totiž začíná.
Josef

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64942


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

vsusicky (89.102.166.175) --- 23. 10. 2014
Re: Koncentrace léčiva Re: (64904) (64907)

Z takže návod k varidolu je vlastně na nic. Zase lidová tvořivost. Nepopírám, že v oblasti chemie máte významě lepší znalosti než já, ale v návodu se jasně píše o obsednutém nástavku ne o počtu beden.Zkuste se to vyjasnit v Dole.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64941


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Lojkásek (88.131.62.38) --- 23. 10. 2014
bez příspěvku

jen pro čtení příspěvků

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64940


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Honza (89.176.144.162) --- 23. 10. 2014
Re: (64938)

Jediné, co ovlivňuje velikost kapek poměrně významně, je přes vizkozitu teplota. Léčivo ponechané přes noc venku ve včelíně nebo dokonce venku bude mít oproti léčivu umístěném někde ve vytápěném prostoru kapky větší.
---------------------------------------------------
Vyzkoušel jsem a v lékovce je ca 120 kapek léčivého přípravku.
---------------------------------------------------
Má někdo zjištěno, kolik je kapek Varidolu např. při 10°C a 20°C? Děkuji předem za odpověď. H.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64939


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(217.117.217.146) --- 23. 10. 2014

Tak, jak je dnes konstruováno kapátko a uzávěr lékovky nic nikam nemůže uniknout a ni se ztratit, jak zde kdosi píše. Ono hodně chovatelů je přesvědčeno, že z lékovek něco vyteklo, ale jsou to lékovky na 10 ml a je v nich 5 ml. Tak nějaká ztráta je jen dojem. Dále se jim jeví 2 kapky na nástavek málo, ale je to ověřeno, jako dostatečné množství účinné látky a proto je zbytečné zanášet toho do včelstev více. Jsem příznivcem konvenčího léčení, ale musí se s tím zacházet velmi obezřetně.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64938


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(217.117.217.146) --- 23. 10. 2014

Lékovka s Varidolem obsahuje 5 ml. Amitrazu 125 mg/ml. Vyzkoušel jsem a v lékovce je ca 120 kapek léčivého přípravku. Plná lékovka vychází při dvou nástavcích (4 kapky) na ca 33 včelstev - mám ověřeno. Kapátko je násobně lepší než v minulosti, neteče to po lahvičce a neumažete si ruce od léčiva. K tomu je přiložen návod k použití a aplikaci. Co víc k tomu, je třeba dobře číst a dodržovat návod k použití a nevymýšlt nějaké ptákoviny.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64937


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Pol�ek (85.71.180.241) --- 23. 10. 2014
Re: Varidol (64929)

"Co říkáte novému kapátku na skleničce Varidolu? Přeléčil jsem 1x 24 včelstev a byl jsem na dně. Ve skleničce zůstalo pár kapek v rohu. Byl to pro mě šok, jak rychle zmizel obsah skleničky. Dával jsem jako vždy 3 kapky na knot. Fleky, které na knotu vznikly, měli větší průměr, než jsem zvyklý. Znamená to, že kapky jsou větší, než dříve."
Kapky by měly být stejné. Jejich velikost závisí na povrchovém napětí rozhraní kapalina vzduch, potom na viskozitě a na měrné hmotnosti té kapaliny - léčiva.
Co jsem si kdysi všiml stran "mizení kapek" děje se to při častém přenášení. Lahvička se převrátí na bok nebo tak nějak a kapátkem pak unikne nezanedbatelná část léčiva. Takových čtvrt, půl mililitru uniklých do víčka se při otevření ani nemusí zjistit, přitom jeden mililitr by mělo být asi 30 kapek. Pokud se lahvičkou fumiguje mnoho stanovišť s malým množstvím včelstev, jsou ty ztráty významné. A zvláště kdyřž se dnes do lahvičky dává jen tuším 2.5 mililitru, poslední cca půl mililitru totiž zůstává v lahvičce .
Jediné, co ovlivňuje velikost kapek poměrně významně, je přes vizkozitu teplota. Léčivo ponechané přes noc venku ve včelíně nebo dokonce venku bude mít oproti léčivu umístěném někde ve vytápěném prostoru kapky větší.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64936


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Ĺ amalĂ­k (e-mailem) --- 23. 10. 2014
Re: Varidol

..musím říct, že mě přímo fascinuje lidová tvořivost co se léků týče. Ke
každému léčivu je návod, kterého dodržení by měl zaručovat maximální účinek
(či užitek). A vždycky se najde někdo, kdo vymyslí něco lepšího než ten, kdo
lék vymyslel nebo produkuje.
Pokud se nemýlím, je v návodu napsáno něco ve smyslu "nakapejte na pásek
těsně před zapálením".

Postupujete-li jinak, nemůžete se Vy divit nižšímu účinku či jinému
problému, a my ostatní resistenci roztočů, úhynu včelstev a podobně. Zde
mnoho problémů totiž začíná.
Josef

">>>> Léčivo podle mého názoru, je lepší si na pásky den až dva
předchystat, zabalit do toho pytlíku a až po té době kdy se rozloží
rovnoměrně po pásku, aplikovat.<<<<


"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64935


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

KaJi (194.12.35.199) --- 23. 10. 2014
Re: Varidol (64929) (64931)

Vevnitř je excentricky vzduchová násoska, sklenička se musí natočit k hladině. Kapání, co jsem zjistil, je rychlé natolik, že je vhodně si pásky předchystat do řad a potom jen zjistit ten rytmus kapání. Á tři kapky mi vyjdou asi na 40 pásků. Jako vždy záleží na teplotě a viskozitě léčiva, v zimě kape hůř, když je tepleji lépe. Každopádně hodně dělá to natočení skleničky. Léčivo podle mého názoru, je lepší si na pásky den až dva předchystat, zabalit do toho pytlíku a až po té době kdy se rozloží rovnoměrně po pásku, aplikovat. _gp_
........


Nejlepší je si je doma v teple po provrtání vrtačko napíchat hřebíky do polystyrenové desky a na včelnici už jen pokapat

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64934


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno


Celkem je ve Včelařské konferenci již 78242 příspěvků(zde zobrazeno 61 příspěvků, od č. 64934 do č. 64994)
Několik rad pro badatele v archivu Včelařské konference. Pro zobrazení starších příspěvků (a pro pohyb v jejich frontě) je určeno speciální okno, které je dostupné pod názvem "Archiv Včelařské konference" (příspěvky se v něm zobrazují tak, že nejstarší jsou nahoře a novější dole). Ve frontě příspěvků je možnost se pohybovat příslušnými povely (pro začátek kliknětě na "nejstarší", aby se Vám ukázaly první příspěvky, jimiž konference začíná, a pak klikejte na "novější", čímž se Vám vždy zobrazí várka novějších 60 příspěvků; jednotlivé příspěvky lze na tomto archivním zobrazení číst od horního konce webu (kde jsou starší) a postupovat směrem dolu (kde jsou novější).


Nejnovější - Novější - Starší - Nejstarší


Klikněte sem pro nápovědu