78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)VzP (88.103.68.159) --- 24. 6. 2007
Re: GM plodiny (23373) (23378) (23451) (23454) (23457) (23471)

Ono u geneticky modifikovaných rostlin nejde ani tak o to, že by byly škodlivé pro včely, nebo by byl škodlivý med, ale o to, že médii masírovaní spotřebitelé odmítají cokoliv, co by mohlo jenom vzdáleně obsahovat něco geneticky modifikovaného, kupříkladu pyl.
Tedy se včelaři mohou dostat do situace, že budou muset zaručit, že jejich med neobsahuje pyl z GMO a to nejlépe tak, že to dokáží rozborem. A ten rozbor je dost drahý. Ale bez něj nemusí být jejich med vůbec prodejný.

Včelař z Prahy

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23473


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

J.Šefčík (90.176.2.8) --- 24. 6. 2007
Re: presun vcelstev a KVS (23467)

V kraji není nutné povolení na přesun. Z kraje do jiného kraje je povolení nutné. Musí se žádat vždy písemně příslušnou veterinární správu kde je původní stanoviště včel. Nesmí se přesouvat /ani v kraji/v ochr. pásmě ani z ochranného pásma do jiného stejné zamořeného pásma.O tom mají veterináří přehled.Je slušností vyrozumět tamní organizaci ČSV vždy i když se jedná o přesun v kraji.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23472


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (88.103.157.154) --- 23. 6. 2007
Re: GM plodiny (23373) (23378) (23451) (23454) (23457)

Evidentně ani jeden z z představitelů nemá žádné potuchy o GMO, jejich vývoji, pěstování, užití a vlivu na živ.prostředí.
No a když včelaři třeba v Rakousku budou také proti něčemu, tak budeme také tlačit společně?
Ten článek ve včelařství je oničem.
........
V případě soudružské návštěvy z Rakouska jsem rád, že už nejsme členem ČSV, Musel bych být nejen proti GMO ale i proti atomové energetice.
Jen jsem zvědav, jestli Včelřaství přestane publikovat články autorů, kteří jsou zastánci GMO. Já bych jim dal dištanc. Dokud se nepolepší a nebudou taky proti. ( + konstruktivní sebekritika na výroční schůzi)
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23471


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (88.103.157.154) --- 23. 6. 2007
Re: GM plodiny (23373) (23378) (23451) (23454) (23462) (23465) (23466)

Eman
To snad ne. Odborné věci by neměli řešit neodborníci. Jde o to, co je v zájmu chovu včel.
------
Viz můj předchozí příspěvek. ČSV je jen spolek, občanské sdružení. Stejně tak jak se spolek holubářů může usnést, že nesouhlasí s kroužkováním holubů, může spolek včelařů nesouhlasit s GMO, stříháním křídel matek, bodáním včel a melicitozním medem. A to je tak asi všechno. Už teď nedoporučuje chodit smobilem do včel. Doufám, že to členové řádně dodržují. :-)

Takže si myslám, že když se členové ČSV rozhodnou nesouhlasit s GMO, je to jejich svobodné právo. Můžou i chodit demonstrovat (do Bruselu, do Stromovky, či do Strakovky ).
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23470


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (88.103.157.154) --- 23. 6. 2007
Re: RE: podloky (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23423) (23426) (23429) (23431) (23438) (23441) (23442) (23450) (23455) (23463)

A i obecní vyhláška je pro tebe závazná i když není zákonem. A popřevratové tvrzení které nám říkalo co není zákonem zakázáno to je dovoleno také neplatí .
.....
Obecní zastupitelstvo je zákonem zmocněno vydávat vyhl. platné na území obce v souladu se zákonem. Jinak je min. vnitra, ruší. Nebo to řeší soud. A o tom že by to popřevratové tvrzení neplatilo jsem si naštěstí nevšiml.
Jen toho, že těch zákonů máme nějak moc. Bohužel. Máme i zákon o chovu pštrosů. :-)
Bohužel (dle mého názoru) nemáme zákon o chovu včel. A tak vznikají různé sranda situace, protože mezi občana a stát se míchá nějaký spolek.
Například u nás v okrese je de fakto zákaz kočování. A ne kvůli moru. Vyhláška krajské veterinární správy povoluje kočování po schválení plánu kočovnou komisí OV ČSV, která neexistuje, OV se schází 3x za rok, a jeho člen ještě v červnu nezná vyhlášku o VD z února a tak ani neví, kdo vlastně nařizuje ten Gabon:-)

Je to stejné, jako kdyby v nařízení o ptačí chřipce byl zmocňován spolek holubářů vydávat povolení ke stěhování holubů.

A na druhou stanu se může převážet včelstvo i úly původem 5005 metrů od místa pálení a je to legální a nikomu do toho nic není (defakto i dežůre). O to se totiž ČSV nestará :-(

Pokud se mýlím, tak ať mě nějaký právník opraví.

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23469


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polá?ek (e-mailem) --- 23. 6. 2007
Re: GM plodiny (23373) (23378) (23451) (23454) (23462) (23465) (23466)

Za prvé problematika GM je už dávno zpolitizována a tudíž je už dávno
"řešena" neodborníky.
Za druhé pořád je lepší, když se ČSV nejdřív zeptá členů, i když jsou to
neodborníci a vznikne diskuze než když se nezeptá.
Volně cituji z Včelařství "proto se oba předsedové ( př Sojka i pan
Brickman) shodli na vyvinutí společného tlaku ČSV a vestfálské zemské
organizace i celostátního svazu proti pěstování těchto rostlin" Pokud tato
věta neznamená nějaký závazek ze strany ČSV, tak co vlastně znamená?

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Eman" <e-mail/=/nezadan.iol.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Saturday, June 23, 2007 7:57 PM
Subject: Re: GM plodiny


> To snad ne. Odborné věci by neměli řešit neodborníci. Jde o to, co je v
> zájmu chovu včel.
>
> >Jestli se má ČSV nějak k problematice GMO postavit, ať se
> >aspoň nejdřív zeptá členů, co chtějí.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23468


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

zdenek (82.100.43.4) --- 23. 6. 2007
presun vcelstev a KVS

Může mi někdo osvětlit postup komunikace s krajskou veterinární správou při přesunu včelstev na jiné trvalé stanoviště? Jak postupovat?

Situace A: přesun z jednoho kraje do jiného
Situace B: přesun v rámci jednoho kraje

Kdy a jak se musí co hlásit, které vet. správě atd.
Morová pásma jsou samozřejmě uzavřena, to vím.
Hlášení na OÚ je mi jasné.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23467


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (77.236.212.66) --- 23. 6. 2007
Re: GM plodiny (23373) (23378) (23451) (23454) (23462) (23465)

To snad ne. Odborné věci by neměli řešit neodborníci. Jde o to, co je v zájmu chovu včel.

>Jestli se má ČSV nějak k problematice GMO postavit, ať se
>aspoň nejdřív zeptá členů, co chtějí.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23466


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polá?ek (e-mailem) --- 23. 6. 2007
Re: GM plodiny (23373) (23378) (23451) (23454) (23462)

Jenže GMO není nic jiného než další účinnější způsob šlechtění rostlin. Je
jasné, že když se zneužije nebo když se dělá bez ověřování a rozmyslu,
nadělají se škody a vjede se do slepých uliček. Stejně jako se klasickým
šlechtěním občas taky zajelo do slepých uliček. Problém je v tom, že ostatní
takové zábrany nemají a vyvíjejí metody GMO vesele dál. Pokud se u nás
hysterie proti GMO zvýší do té míry, že u nás úplně práci s GMO zarazí, za
nějakou desítku let budou zemědělci krachovat, protože s neGMO plodinami
vypěstují méně a ještě dráž než jejich konkurenti s GMO. Pokud si osivo GMO
přece jen zakoupí, když nebudou v Evropě firmy, které to osivo budou dělat,
půjdou stejně peníze pryč, protože GMO plodiny jsou patentované a zemědělci
musí platit za každé zasetí takové plodiny. Dělat nějaké kroky, až se u nás
protiGMO hysterie ještě zvýší bude už nejspíš pozdě. Musí být umožněno tady
nejen GMO plodiny pěstovat, ale měly by se podpořit i místní firmy, které
GMO plodiny vyvíjejí, aby i peníze za použití osiva nešly někde do Číny nebo
Indie nebo USA.
Jestli se má ČSV nějak k problematice GMO postavit, ať se aspoň nejdřív
zeptá členů, co chtějí.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Eman" <e-mail/=/nezadan.iol.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Saturday, June 23, 2007 5:59 PM
Subject: Re: GM plodiny


> Ten článek je politický a s odborným tématem nemá co dělat. Je přeci
jasné,
> že když vám přijde soused na přátelskou návštěvu a bude říkat, že je proti
> velkochovům kuřat, tak mu přitakáte, zvláště když o tom nebudete nic moc
> vědět a nebude se vás to dotýkat.
>
> Zajímavá událost je například:
> http://ovcsvpardubice.blog.cz/0705/vcelari-v-nemecku-nechteji-gmo-kukurici
>
> Mě vadí, že se kalamitní vymírání včel v USA (CCD) někdy dává účelově do
> souvislosti s GMO. "Kdo chce psa bít, hůl si najde".
> GMO se používají také proto, aby se nemusely používat agrochemikálie, z
> nichž některé škodí včelám. Že GMO škodí včelám se zatím neprokázalo.
>
> Ale pokud se zvýší hysterie veřejnosti do té míry, že budu muset mít
> potvrzení o tom, že v okolí včel nemám GMO, abych prodal med, tak proti
GMO
> taky budu protestovat.
>
>
> > Dobrý den,
> > ve Včelařství č. 7 na druhé straně očíslované číslem 171 se píše o
> > návštěvě předsedy zemské organizace včelařů Severního Porýní-Vestfálska
> pana
> > Brinkmana. Protože pan Brinkman se staví proti GMO, píše se tam, že
český
> > svaz včelařů se bude taky aktivně stavět proti pěstování takových
> rostlin.
> > Chtěl bych se zeptat na názor sledovatelů této konference. Podle mne je
> to
> > vyslovené zpátečnictví, motivované politicky, podobně jako třeba
odmítání
> > jaderných elektráren v Německu a Rakousku, které se v řádu desítek let
> > projeví na výrazném zaostávání zemědělství, stejně jako třeba před 150
> lety
> > se projevila stagnace na městech, co odmítly železnici.
> >
> > R. Polášek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23465


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Prostý Jan (88.100.95.205) --- 23. 6. 2007
Trubčice

Jak se pozná,že vajíčka kladou trubčice.Je to velmi jednoduché,pokud z jakýchkoliv důvodů matka,která klade neoplodněná vajíčka,vždy je klade dokolečka na plástu tak jako matka normální.Pokud kladou vajíčka trubčice/je jich několik a jsou kladeny cik cak po celé ploše plástu / tak kladou vajíčka v buňkách povícero, 4 - 8 a jsou přilepeny na stěnách,neboť matka má dlouhý zadeček a klade vajíčka vždy na dno buněk.Včely trubčice jsou o mnoho menší a proto kladou vajíčka na spodní postranní stěnu buněk.
Pokud včelař na to přijde dosti pozdě,následuje likvidace
včelstva,neb to je ten nejlepší způsob,který existuje.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23464


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 23. 6. 2007
Re: RE: podloky (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23423) (23426) (23429) (23431) (23438) (23441) (23442) (23450) (23455)

6ádný zákon neřeší věci do detailu ale řeší je až prováděcí předpisy. A i obecní vyhláška je pro tebe závazná i když není zákonem. A popřevratové tvrzení které nám říkalo co není zákonem zakázáno to je dovoleno také neplatí . A JEŠTĚ JEDNA MALIČKOST Co nebylo oficiálně zrušeno to platí stále i kdyby to bylo z doby Marie Terezie. Zákony a předpisy jsou nepřehledná věc pro normálního smrtelníka. Také některé věci příkladně rozběrné dílo je tak praktická věc, že nikdo po 150 letech jeho zavádění necítí nutnost to řešit zákonem a nepředpokládá , že by se někdo vracel k hospodaření ve včelstvu do první poloviny 19. století Měl by stačit na to selský rozum

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Petr J. Borsk? <rosomak/=/volny.cz>
> Předmět: Re: RE: podloky
> Datum: 23.6.2007 16:10:57
> ----------------------------------------
> pepan: Já myslím , že se určitě mýlíš
>
> ---
>
> Pepane, myslíš si, že se mýlím a že je ten předpis závazný, ale proč si to
> myslíš jsi už nenapsal. Já si zase myslím, že nějaký interní předpis SVS
> MZVž ČSR z roku 1977 těžko může být dnes závazný, nejedná se totiž o zákon.
> A v žádném zákoně, co jich na portálu státní správy je, se mi nic podobného
> najít nepodařilo (což neznamená, že to tam opravdu někde není).
>
> Mě by zajímala relevantní odpověď, jak je to s povinností chovat včely na
> rozběrném díle. Ne taková, že si někdo něco na základě nějakého obskurního
> předpisu MYSLÍ, ale že to někdo na základě konkrétního platného
> zákona/vyhlášky/předpisu/stanovy VÍ.
>
> pb
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23463


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (77.236.212.66) --- 23. 6. 2007
Re: GM plodiny (23373) (23378) (23451) (23454)

Ten článek je politický a s odborným tématem nemá co dělat. Je přeci jasné, že když vám přijde soused na přátelskou návštěvu a bude říkat, že je proti velkochovům kuřat, tak mu přitakáte, zvláště když o tom nebudete nic moc vědět a nebude se vás to dotýkat.

Zajímavá událost je například:
http://ovcsvpardubice.blog.cz/0705/vcelari-v-nemecku-nechteji-gmo-kukurici

Mě vadí, že se kalamitní vymírání včel v USA (CCD) někdy dává účelově do souvislosti s GMO. "Kdo chce psa bít, hůl si najde".
GMO se používají také proto, aby se nemusely používat agrochemikálie, z nichž některé škodí včelám. Že GMO škodí včelám se zatím neprokázalo.

Ale pokud se zvýší hysterie veřejnosti do té míry, že budu muset mít potvrzení o tom, že v okolí včel nemám GMO, abych prodal med, tak proti GMO taky budu protestovat.


> Dobrý den,
> ve Včelařství č. 7 na druhé straně očíslované číslem 171 se píše o
> návštěvě předsedy zemské organizace včelařů Severního Porýní-Vestfálska pana
> Brinkmana. Protože pan Brinkman se staví proti GMO, píše se tam, že český
> svaz včelařů se bude taky aktivně stavět proti pěstování takových rostlin.
> Chtěl bych se zeptat na názor sledovatelů této konference. Podle mne je to
> vyslovené zpátečnictví, motivované politicky, podobně jako třeba odmítání
> jaderných elektráren v Německu a Rakousku, které se v řádu desítek let
> projeví na výrazném zaostávání zemědělství, stejně jako třeba před 150 lety
> se projevila stagnace na městech, co odmítly železnici.
>
> R. Polášek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23462


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Prostý Jan (88.100.95.205) --- 23. 6. 2007
Podložky - Karel , Pepan

Ano, můžeme vesele brtničit ale nesmíme zapomenout na vložené podložky , léčení , jinak brzy dovčelaříme.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23461


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 23. 6. 2007
Re: kde je chyba? (23437) (23443) (23445)

To co popisuješ není trubčice ale trubcokladná matka jsou to dvě různé věci. Je to matka na konci své produkční doby.Obvykle začne produkovat velký počet trubců následně včely založí matečníky a samy provedou výměnu matky Můžeš to urychlit její výměnou

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Petr Forejtek <forejtek/=/wavenet.cz>
> Předmět: Re: kde je chyba?
> Datum: 22.6.2007 20:10:25
> ----------------------------------------
> Jak pravděpodobné je, že by trubčice kladly v takovém rozsahu (co já vím...
> desítky) typicky po jednom vajíčku?
> Proč by se včely shlukovaly krásně do chumáče právě kolem klícky (v rojáku)
> a právě kolem poklopky (v úlu)?
> Včely jsem smetal z matečného včelstva s označenou matkou, a tu jsem měl při
> smetání stranou. Pokud by tam přeci byla mladá matka, nekladla by v rojáku.
> Pokud bych smetal za tiché výměny, abych smetl oplozenou mladou matku, pak
> je divné, že stará označená byla právě na plástu s vajíčky.
> Počkám až bude mít matka pod poklopkou vajíčka a pak jí (poklopku) dám pryč.
> Nicméně stále nechápu, proč chtěla ven. Snad příliš slabý smetenec.
>
> pf
>
> ----- Original Message -----
> From: "J.efčík" <jsefcik/=/seznam.cz>
> To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
> Sent: Friday, June 22, 2007 7:19 PM
> Subject: Re: kde je chyba?
>
>
> > Dělal jste to zbytečně složitě. Proč to tak dopadlo jsou nejspíš dvě
> > možností. Ta první je že tam byla jiná kladoucí matky. Není
> > pravděpodobnost, že by matka okamžitě po vyběhnutí z klícky začala klást
> > vajíčka a pak jí včely zabily i když to nelze vyloučit.
> > Druhá možnost je tá, že tam byly včely trubčice a mohou to být jejích
> > vajíčka a těm se velice špatně matka přidává. Teď asi se s tím už nedá nic
> > dělat. Podívejte se cca sedmý den zda tam bude řádně zavíčkovaný plod a
> > nebo to bude hrboplod. Pokud včely budou normálně víčkovat plod a bude tam
> > další otevřený, tak je tam jiná matka.
> >
>
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23460


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (77.236.212.66) --- 23. 6. 2007
Re: RE: podloky (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23423) (23426) (23429) (23431) (23438) (23441) (23442) (23450) (23455)

Podle mého názoru nutnost chovat takto včely vyplývá z veterinárního zákona nepřímo. V paragrafu 4 - povinnosti chovatele - bod d) ,.... poskytnout nezbytnou součinnost, aby mohlo být provedeno vyšetření ....

>....jak je to s povinností chovat včely na rozběrném díle.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23459


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (88.103.157.154) --- 23. 6. 2007
Re: RE: podloky (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23423) (23426) (23429) (23431) (23438) (23441) (23442) (23450)

Já myslím , že se určitě mýlíš

pepan
------
V tom případě se mýlí podle zákona xx/yy, paragraf zz .
Povinnost občanovi lze ukládat jen zákonem a naopak státní úředník může dělat jen to, co mu zákon vysloveně povoluje.
Alespoň tak se to teď učí v občanské výchově.
Takže zbývá zjistit, to xx/yy/zz.
Pokud nic takového není, můžeme vesele brtničit. Pokud bude v brti místo na podložku :-))

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23458


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Martin (89.103.58.195) --- 23. 6. 2007
Re: GM plodiny (23373) (23378) (23451) (23454)

Tuto kapitolu článku také nechápu. Nevím, proč by se nějakým tlakem proti pěstování GMO měl zabývat ČSV - jen protože to dělají včelaři v Německu?! Proč by mělo dojít pěstováním GMO ke změnám ve vývoji včely? A včem jsou kolegové v Německu v řešení této otázky před námi?!
Evidentně ani jeden z z představitelů nemá žádné potuchy o GMO, jejich vývoji, pěstování, užití a vlivu na živ.prostředí.
No a když včelaři třeba v Rakousku budou také proti něčemu, tak budeme také tlačit společně?
Ten článek ve včelařství je oničem.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23457


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Martin (89.103.58.195) --- 23. 6. 2007
Re: GM plodiny (23373) (23378) (23451) (23454)

Tuto kapitolu článku také nechápu. Nevím, proč by se nějakým tlakem proti pěstování GMO měl zabývat ČSV - jen protože to dělají včelaři v Německu?! Proč by mělo dojít pěstováním GMO ke změnám ve vývoji včely? A včem jsou kolegové v Německu v řešení této otázky před námi?!
Evidentně ani jeden z z představitelů nemá žádné potuchy o GMO, jejich vývoji, pěstování, užití a vlivu na živ.prostředí.
No a když včelaři třeba v Rakousku budou také proti něčemu, tak budeme také tlačit společně.
Ten článek ve včelařství je oničem.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23456


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr J. Borský (82.113.53.161) --- 23. 6. 2007
Re: RE: podloky (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23423) (23426) (23429) (23431) (23438) (23441) (23442) (23450)

pepan: Já myslím , že se určitě mýlíš

---

Pepane, myslíš si, že se mýlím a že je ten předpis závazný, ale proč si to myslíš jsi už nenapsal. Já si zase myslím, že nějaký interní předpis SVS MZVž ČSR z roku 1977 těžko může být dnes závazný, nejedná se totiž o zákon. A v žádném zákoně, co jich na portálu státní správy je, se mi nic podobného najít nepodařilo (což neznamená, že to tam opravdu někde není).

Mě by zajímala relevantní odpověď, jak je to s povinností chovat včely na rozběrném díle. Ne taková, že si někdo něco na základě nějakého obskurního předpisu MYSLÍ, ale že to někdo na základě konkrétního platného zákona/vyhlášky/předpisu/stanovy VÍ.

pb

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23455


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polá?ek (e-mailem) --- 23. 6. 2007
GM plodiny (23373) (23378) (23451)

Dobrý den,
ve Včelařství č. 7 na druhé straně očíslované číslem 171 se píše o
návštěvě předsedy zemské organizace včelařů Severního Porýní-Vestfálska pana
Brinkmana. Protože pan Brinkman se staví proti GMO, píše se tam, že český
svaz včelařů se bude taky aktivně stavět proti pěstování takových rostlin.
Chtěl bych se zeptat na názor sledovatelů této konference. Podle mne je to
vyslovené zpátečnictví, motivované politicky, podobně jako třeba odmítání
jaderných elektráren v Německu a Rakousku, které se v řádu desítek let
projeví na výrazném zaostávání zemědělství, stejně jako třeba před 150 lety
se projevila stagnace na městech, co odmítly železnici.

R. Polášek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23454


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(212.96.172.6) --- 23. 6. 2007
medvedík

medvedík

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23453


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(212.96.172.6) --- 23. 6. 2007
Re: med polsku (7864)

medvedík

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23452


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (80.78.146.242) --- 23. 6. 2007
Re: BETONOVÝ MED - letošní (23373) (23378)

Při aktualizaci v archívu MV se článek zveřejnil na odkazu:

http://old.mendelu.cz/~apridal/mv/archiv/2006_06_c17.pdf


--------
>Pokud by měl někdo lepší návod jak na to,zajisté to všichni uvítáme,hodně zdaru všem... <
----------
>>viz. Moderní včelař 6/2006 str.17

Celkem efektivní návod. Bohužel jsem netušil, že na něj dojde již letos.

Karel<<

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23451


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 23. 6. 2007
Re: RE: podloky (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23423) (23426) (23429) (23431) (23438) (23441) (23442)

Já myslím , že se určitě mýlíš

pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Petr J. Borsk? <rosomak/=/volny.cz>
> Předmět: Re: RE: podloky
> Datum: 22.6.2007 18:31:22
> ----------------------------------------
> Návrh směrnic, schválených Státní veterinární správou MZVž ČSR v roce 1977
> pro služební potřebu asi dnes nebude mít závaznou platnost, nebo se pletu?
>
> pb
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23450


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

stonjek (88.100.213.73) --- 23. 6. 2007
Re: kde je chyba? (23437) (23443) (23445) (23447) (23448)

Jedná li se o přidávání matek v sezoně, myslím si, že ztráty jsou a mnohdy značné. Mě se mimosezoně osvědčilo v září zabít matku a pod velké plodiště vrznout oddělek z plemenáče na malých plástech a včel si nevšímat. Bezmatečnost jsem zatím nezaregistroval na jaře. Přesto se neoháním 100% úspěšností, protože to tak provádím krátce a v DS a v jinám systému může být vše jinak. Též jsem vyzkoušel ale o něco s horšími výsledky výměnu matek za zavíčkované matečníky. Tam mě to vycházelo: Z 30 matek dvě ztráty. Ale ta pracnost!!! Snelgrouwe uvádí když se matečníky dávají dva dny před líhnutím 100%. Žel u Dadantů jsem zjistil, že na velkém plástě mají včelky kvalitu matek okouknutou během pár dní, nechají ji zaklást 2 plásty a vychovávají si vlastní, která vždy patří k lepším a je dlouhověká. Dá se říct, že z uměle odchovaných matek se dožije výměny v druhém roce tak 60%. Protože včelaření v DS je v podstatě nuda mám nad čím alespoň koumat. Zdraví R.S.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23449


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turčáni (62.168.124.211) --- 23. 6. 2007
Re: kde je chyba? (23437) (23443) (23445) (23447)

Žádný způsob přidávaní matek není jistý.

To nie je pravda. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23448


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

J.Šefčík (90.176.2.8) --- 22. 6. 2007
Re: kde je chyba? (23437) (23443) (23445)

Petře ono stačí, aby byla jedná jediná včela, která nebude mít zájem o matku /i když už by ta matka kladla/ a tím to všechno končí. Každý rok posílám mnoho matek včelařům v ČR a moc krát se to stává, že včely napadnou novou přídanou matku i po delší době. Žádný způsob přidávaní matek není jistý.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23447


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Honza Jindra (84.244.102.138) --- 22. 6. 2007
Re: Slunecnice (23444)

V srpnu už jen zlatobýl.
Honza

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23446


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr Forejtek (e-mailem) --- 22. 6. 2007
Re: kde je chyba? (23437) (23443)

Jak pravděpodobné je, že by trubčice kladly v takovém rozsahu (co já vím...
desítky) typicky po jednom vajíčku?
Proč by se včely shlukovaly krásně do chumáče právě kolem klícky (v rojáku)
a právě kolem poklopky (v úlu)?
Včely jsem smetal z matečného včelstva s označenou matkou, a tu jsem měl při
smetání stranou. Pokud by tam přeci byla mladá matka, nekladla by v rojáku.
Pokud bych smetal za tiché výměny, abych smetl oplozenou mladou matku, pak
je divné, že stará označená byla právě na plástu s vajíčky.
Počkám až bude mít matka pod poklopkou vajíčka a pak jí (poklopku) dám pryč.
Nicméně stále nechápu, proč chtěla ven. Snad příliš slabý smetenec.

pf

----- Original Message -----
From: "J.efčík" <jsefcik/=/seznam.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Friday, June 22, 2007 7:19 PM
Subject: Re: kde je chyba?


> Dělal jste to zbytečně složitě. Proč to tak dopadlo jsou nejspíš dvě
> možností. Ta první je že tam byla jiná kladoucí matky. Není
> pravděpodobnost, že by matka okamžitě po vyběhnutí z klícky začala klást
> vajíčka a pak jí včely zabily i když to nelze vyloučit.
> Druhá možnost je tá, že tam byly včely trubčice a mohou to být jejích
> vajíčka a těm se velice špatně matka přidává. Teď asi se s tím už nedá nic
> dělat. Podívejte se cca sedmý den zda tam bude řádně zavíčkovaný plod a
> nebo to bude hrboplod. Pokud včely budou normálně víčkovat plod a bude tam
> další otevřený, tak je tam jiná matka.
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23445


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jan Cervenka (e-mailem) --- 22. 6. 2007
Slunecnice

Dobry den,

dnes jsem videl rozkvetle pole slunecnice - kousek od Celakovic.
Jsem zvedav, co pokvete v srpnu :( .


Honza

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23444


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

J.Šefčík (90.176.2.8) --- 22. 6. 2007
Re: kde je chyba? (23437)

Dělal jste to zbytečně složitě. Proč to tak dopadlo jsou nejspíš dvě možností. Ta první je že tam byla jiná kladoucí matky. Není pravděpodobnost, že by matka okamžitě po vyběhnutí z klícky začala klást vajíčka a pak jí včely zabily i když to nelze vyloučit.
Druhá možnost je tá, že tam byly včely trubčice a mohou to být jejích vajíčka a těm se velice špatně matka přidává. Teď asi se s tím už nedá nic dělat. Podívejte se cca sedmý den zda tam bude řádně zavíčkovaný plod a nebo to bude hrboplod. Pokud včely budou normálně víčkovat plod a bude tam další otevřený, tak je tam jiná matka.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23443


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr J. Borský (82.113.53.161) --- 22. 6. 2007
Re: RE: podloky (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23423) (23426) (23429) (23431) (23438) (23441)

Návrh směrnic, schválených Státní veterinární správou MZVž ČSR v roce 1977 pro služební potřebu asi dnes nebude mít závaznou platnost, nebo se pletu?

pb

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23442


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Antonín Bojanovský (e-mailem) --- 22. 6. 2007
RE: RE: podloky (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23423) (23426) (23429) (23431) (23438)

ČSV vydal v 80.letech min. století brožuru (pro potřebu svých členů) "Právní
předpisy s nimiž se včelař nejčastěji setkává" (s úpravami proti původnímu
vydání z roku 1966) a v ní se na str. 19. uvádí:
"Veterinární péče v chovu včel se v současné době provádí podle návrhu
směrnic, schválených Státní veterinární správou MZVž ČSR v roce 1977 pro
služební potřebu." Tento návrh směrnice PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU tehdy obsahoval
v části PREVENCE, Článek 1 - Hygiena prostředí a výživy, a v něm v odstavci
c) bylo uvedeno:
"c/ Včely lze chovat jen v úlech s rozběrným dílem. Úly na stanovišti musí
být zřetelně a nesmazatelně očíslovány" . . . .

-----Original Message-----
From: vcely-bounces/=/v.or.cz [mailto:vcely-bounces/=/v.or.cz] On Behalf Of
Josef.Mensik/=/seznam.cz
Sent: Thursday, June 21, 2007 3:18 PM
To: vcely/=/v.or.cz
Subject: Re: RE: podloky

K tomu rozběrnému dílu vyšlo to v brožuře právní předpisy s kterými se
včelaři mohou setkat někde ji doma mám ale právě ji nemohu najít
>
> Pepane, můžeš mi ten zákon přesněji odcitovat?


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23441


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(87.197.103.170) --- 21. 6. 2007
Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23411) (23412) (23435) (23439)

V EU jsou i jiné preparáty na jiném základe
http://www.vcely.sk/index.php?name=News&file=article&sid=113

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23440


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Krušina (195.39.121.166) --- 21. 6. 2007
Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23411) (23412) (23435)

anonym napsal:

Tak teď si to ale řádně přepísknul! Přečti si ještě jednou tvoji první a posledení větu:
"Jedna věc je toxicita - u Amitrazu a jeho reziduí bude asi vyšší než u ostatních přípravků proti varaóze, které jsou vesměs ze skupiny pyrethroidů................ Jenže právě pyrethroidy se vyznačují velmi dobrou rozpustností v tucích a vosku, tudíž při podobném dávkování bude ve vosku těch reziduí mnohem více než při léčení Amitrazem."
.
Vypadá to tak, že se vadíš sám se sebou!!!
.............

Myslím, že se nevadí sám se sebou.
Amitraz je toxický pro roztoče a velmi účinný a přitom nezanechává měřitelná rezidua ve vosku.
Ostatní látky ze skupiny pyretroidů naopak tak toxické pro roztoče nejsou (je třeba větší množství této látky pro zajištění účinnosti) a navíc jsou pyretroidy rozpustné ve vosku a zanechávají rezidua.

Takže problém s amitrazem by byl, kdyby na něj roztoči získali rezistenci a přestal by být pro ně toxický.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23439


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 21. 6. 2007
Re: RE: podloky (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23423) (23426) (23429) (23431)

Brť je dutina ve stromě pasívně obhospodařovaná brtníkem, později ji člověk z toho kmenu vyřízl a získal tak klát který přenesl na jím aktivně určené místo a stal se tak včelařem který v něm hospodařil podřezem díla. Když později tuto dutinu upravil do pravidelných tvarů vznikl tak oul to již začíná včelstvo aktivně vést. Ten pak z důvodu nedostatku vhodných kmenů nahradil různými bednami a od té doby se vedou spory o jejím tvaru, velikost a tloušťce stěny a včelky jim do toho nemají co kecat.
V podstatě si na tu otázku odpovídáš sám v těch dávných dobách se včelaři dělily na starší řemeslo brtníků a novější oulařů
K tomu rozběrnému dílu vyšlo to v brožuře právní předpisy s kterými se včelaři mohou setkat někde ji doma mám ale právě ji nemohu najít ale na iternetu jsem našel něco co by vás mohlo také zajímat www.podnikame.cz/zakony00/index.php3?co=Z2000242 , § 17.

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Gustimili?n Pazderka <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: RE: podloky
> Datum: 21.6.2007 11:53:04
> ----------------------------------------
> Pepan:
> >Veterinární zákon desítky let zakazuje jakýkoliv chov včel který není na
> rozběrném díle proto nikdo nepředpokládá že tam nejde vložit podložka. A
> pokud bys choval včely v lese ve stromě tak nejsi včelař ale brtník. I do
> klátů nebo košnic podložka by vložit šla.<
> ......
>
> Pepane, můžeš mi ten zákon přesněji odcitovat?
>
> A k včelařství v brtích. Brtník je včelař. Včelař je od slova chovatel
> včel(stev). Brtník je chovatel včelstev v brtích, takže je včelařem.
>
> Možná je Tvůj pohled ovlivněn absencí jednoho staršího výrazu ve včelařství
> tím je oul, oulař, ... chovatel chovající (pěstující) včelí čeledi v
> oulech.(dnes úlech)
> Neznamená že když máš včely v brtích, že nejsi včelař.
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23438


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr Forejtek (e-mailem) --- 21. 6. 2007
kde je chyba?

Přátelé včelaři,
udělal jsem si smetenec / vybíral jsem z úlu se značenou matkou /, je velmi málo pravděpodobné, že bych si do něj smetl matku. po dvou hodinách jsem do smetence přidal klícku s matkou. čtvrtý den večer jsem smetenec vyklopil do úlu, matka byla ještě v klícce, ale klícka byla obstavena voštím. odzátkoval jsem těsto a šel si po svých. za dva dny ležela odpoledne matka před úlem v chomáči včel. nebyl jsem doma, ale otec matku sebral, dal do rojáku a včely se k ní slétly. nechal jsem roják dva dny ve tmavé stodole a krmil. pak jsem včera večer smetenec naběhl do téhož úlu /plást s medem, souš, 3 mezistěny. ve voští pod víčkem byla viditelná vajíčka. dneska kolem 13 hodiny matka ležela před úlem v klubku včel a kolem rojení jak při rojení. matka je koupená značená, se zastřiženým křídlem, takže neuletěla. dal jsem ji pod poklopku na souš a vrátil do úlu. co se stalo a co tam můžu čekat?

děkuji všem

pf

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23437


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr J. Borský (195.47.24.114) --- 21. 6. 2007
Re: RE: podložky (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23423) (23426) (23429) (23431) (23434)

Antonín Podhájecký: Je dáno, že se včely musí chovat v takových úlech, aby šlo provádět nařízené léčení. Vkládání podložek do povinného léčení patří. Je to tak logické, že snad nemá cenu o tom vůbec diskutovat.

---

Já myslím, že to cenu má. Sám jsem byl přesvědčen, že se zákaz chovu včel na nerozběrném díle ve veterinárním zákoně nachází a překvapilo mě, že jsem jej tam nenašel.

To, že je něco logické ještě neznamená, že to bude každý dodržovat. Vynutit lze pochopitelně pouze to, co je uzákoněno.

Proto by mě zajímalo, zda a případně kde je uzákoněna povinnost chovat včely na rozběrném díle.

S přáním zdravých včelstev a plných hrnců medu

Petr Borský

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23436


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(87.197.103.170) --- 21. 6. 2007
Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23411) (23412)

Tak teď si to ale řádně přepísknul! Přečti si ještě jednou tvoji první a posledení větu:
"Jedna věc je toxicita - u Amitrazu a jeho reziduí bude asi vyšší než u ostatních přípravků proti varaóze, které jsou vesměs ze skupiny pyrethroidů................ Jenže právě pyrethroidy se vyznačují velmi dobrou rozpustností v tucích a vosku, tudíž při podobném dávkování bude ve vosku těch reziduí mnohem více než při léčení Amitrazem."
.
Vypadá to tak, že se vadíš sám se sebou!!!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23435


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Antonín Podhájecký (82.99.163.242) --- 21. 6. 2007
Re: RE: podložky (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23423) (23426) (23429) (23431)

Je dáno, že se včely musí chovat v takových úlech, aby šlo provádět nařízené léčení. Vkládání podložek do povinného léčení patří. Je to tak logické, že snad nemá cenu o tom vůbec diskutovat.
Tonda

>Pepan:
>Veterinární zákon desítky let zakazuje jakýkoliv chov včel který není na rozběrném díle proto nikdo nepředpokládá že tam nejde vložit podložka. A pokud bys choval včely v lese ve stromě tak nejsi včelař ale brtník. I do klátů nebo košnic podložka by vložit šla.<
.......

Pepane, můžeš mi ten zákon přesněji odcitovat?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23434


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 21. 6. 2007
Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23411) (23412) (23414) (23419) (23422) (23427) (23430)

Je to tak. A pokud se budu držet článků, které jsem přečetl, tak na tom má
zásluhu i naše metodika, kdy se léčí na podzim a v zimě, kdy obvykle není
plod a včelstvo má malý počet včel a plástů. Jinde jsou ty léčiva volně k
použití, léčí se i během sezóny a dávky jsou vyšší, takže reziduí ve vosku
je mnohem více.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: <Josef.Mensik/=/seznam.cz>
To: "Včelařská konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, June 21, 2007 9:36 AM
Subject: Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE


Nechápu o co Vám jde vždyť zhruba před rokem se dělaly testy na zbytky léčiv
ve výrobnách mezistěn a nebyly zjištěny v měřitelném množství. A také nikdo
nepopíral, že tam nebudou . Musíte brát v úvahu i to, že se vosk několikrát
rozvařuje ve vodě a spousta látek tak zůstane v košilkách a vyplaví se vodou

Pepan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23433


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Leoš (213.19.51.58) --- 21. 6. 2007
Brtníci (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23423) (23426) (23429) (23431)

Historie včelaření

Poměrně častý výskyt zpráv o včelařství ( o brtích, včelnicích , včelařích, dávkách medu a vosku) od 10. století nasvědčuje obecnému rozšíření chovu včel v našich zemích. Chovu lesního, tedy brtnického, i chovu včel v úlech, nazývaného zahradní.
       Lesní chov byl zprvu spíše náhodné a poté záměrné vyhledávání divokých včel v dutých stromech či pařezech kde přirozeně žily (brtnictví). Jim se odebíraly celé plásty s medem (strdí), zpravidla na úkor jejich zničení (poslední zbytky brtnictví v našich zemích prakticky zanikly v druhé polovině 18. století).

Konec volné citace.

Obecně ke významu slov brtník versus včelař :

Slovo brtník je v současné době užíváno v hanlivém významu směrem ke včelařům, včelařících " zastaralými metodami ".

Z historického významu se jednalo významově o označení člověka chovajícího včely. Nebyl označován jako včelař - tento výraz se vžil mnohem později. I ve starých listinách, které pamatují na včelařství, jsou včelaři označováni jako brtníci.

Leoš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23432


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (80.78.146.242) --- 21. 6. 2007
Re: RE: podložky (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23423) (23426) (23429)

Pepan:
>Veterinární zákon desítky let zakazuje jakýkoliv chov včel který není na rozběrném díle proto nikdo nepředpokládá že tam nejde vložit podložka. A pokud bys choval včely v lese ve stromě tak nejsi včelař ale brtník. I do klátů nebo košnic podložka by vložit šla.<
.......

Pepane, můžeš mi ten zákon přesněji odcitovat?

A k včelařství v brtích. Brtník je včelař. Včelař je od slova chovatel včel(stev). Brtník je chovatel včelstev v brtích, takže je včelařem.

Možná je Tvůj pohled ovlivněn absencí jednoho staršího výrazu ve včelařství tím je oul, oulař, ... chovatel chovající (pěstující) včelí čeledi v oulech.(dnes úlech)
Neznamená že když máš včely v brtích, že nejsi včelař.


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23431


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 21. 6. 2007
Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23411) (23412) (23414) (23419) (23422) (23427)

Nechápu o co Vám jde vždyť zhruba před rokem se dělaly testy na zbytky léčiv ve výrobnách mezistěn a nebyly zjištěny v měřitelném množství. A také nikdo nepopíral, že tam nebudou . Musíte brát v úvahu i to, že se vosk několikrát rozvařuje ve vodě a spousta látek tak zůstane v košilkách a vyplaví se vodou

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Radim Pol??ek <polasek/=/e-dnes.cz>
> Předmět: Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE
> Datum: 21.6.2007 07:35:16
> ----------------------------------------
> Pyl a zásoby je prostředí, kde se ta látka, třeba Amitraz přímo setkává s
> vodou a vzdušným kyslíkem. To jsou poměrně dost reaktivní látky, takže tam
> dochází k poměrně dost rychlému rozkladu. V případě Amitrazu pravděpodobně
> za nějaký měsíc by měl být ten rozklad úplný, takže na jaře by měly být úly
> čisté. Navíc pokud přece jen ne, pyl a zásoby by měly být během jara včelami
> spotřebovány, nestrávené části včelami vyneseny ven a pokud by něco zůstalo
> v zimních včelách, do poloviny května zimní generace včel odchází. Úplně
> jiné to je s voskem. Rezidua ve vosku jsou chráněna tím voskem před účinky
> vody a vzdušného kyslíku, takže se rozkládají mnohem pomaleji a vosk se
> nespotřebovává, takže se v něm během let mohou hromadit.
>
> R. Polášek
>
> ----- Original Message -----
> From: "A.Turčáni" <anton.turcani/=/gmail.com>
> To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
> Sent: Wednesday, June 20, 2007 9:12 PM
> Subject: Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE
>
>
> > léčivo má k vosku určitou afinitu a k zbytku úlu jinou
> > určitou afinitu.
> >
> > Trochu ma znepokojuje fakt, že amitraz sa podľa istého autora na estery ,
> > kde patrí i vosk, NEVIAŽE. Iné je to s peľom a zásobami. Toto by bolo
> treba
> > vysvetliť povolaným odborníkom, lebo ja som chemický analfabet. Ak by to
> > bola pravda, potom by fumigácia so zásobnými plástami nebola taká
> > nebezpečná!
>
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23430


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 21. 6. 2007
Re: RE: podložky (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23423) (23426)

Jste jak naši poslanci myslíte proto , aby jste něco vymysleli. Ale věc se má takto. Veterinární zákon desítky let zakazuje jakýkoliv chov včel který není na rozběrném díle proto nikdo nepředpokládá že tam nejde vložit podložka. A pokud bys choval včely v lese ve stromě tak nejsi včelař ale brtník. I do klátů nebo košnic podložka by vložit šla.

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Karel <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE
> Datum: 21.6.2007 06:50:09
> ----------------------------------------
> Zdenek:
> Me ted take trklo, kdyz jsem si cetl narizeni veterinarni spravy, kde toji
> krome jineho: "30. zari umisti kazdy vcelar do ulu podlozku ..." Ja tam mam
> cely rok sito. A co kdyz budu mit vcely ve strome, archaicke typy ulu atd.?
> Ti panove z veterinarni spravy nemysli, oni jen narizuji. S leky je to
> podobne.
> .....
> No oni to ani tak nevymyslí, na to mají externí odborníky.
> pěkně je to popsáno zde http://protivinsky.cz/cmed.html
>
> A kolečko je uzavřeno. Pěkně se tam prachy točí:-)
> Karel
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23429


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

pepa (62.240.190.65) --- 21. 6. 2007
Re: medovina (23147) (23148) (23258) (23263) (23265)

Čím větší obsah nádoby,tím jsou menší rizika oxidace výrobku,lépe probíhá zrání medoviny.Ale kvasit lze v jakékoliv nádobě,která je pokud možno skleněná,nerezová nebo kameninová s úzkým hrdlem,aby styk se vzduchem byl co nejmenší.Hlavně ta nádoba musí být čistá,medovina tak jako každé víno ráda přijímá cizí pachy a pak se nehodí pít ani řiťú,jak říkáme u nás na Moravě.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23428


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polá?ek (e-mailem) --- 21. 6. 2007
Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23411) (23412) (23414) (23419) (23422)

Pyl a zásoby je prostředí, kde se ta látka, třeba Amitraz přímo setkává s
vodou a vzdušným kyslíkem. To jsou poměrně dost reaktivní látky, takže tam
dochází k poměrně dost rychlému rozkladu. V případě Amitrazu pravděpodobně
za nějaký měsíc by měl být ten rozklad úplný, takže na jaře by měly být úly
čisté. Navíc pokud přece jen ne, pyl a zásoby by měly být během jara včelami
spotřebovány, nestrávené části včelami vyneseny ven a pokud by něco zůstalo
v zimních včelách, do poloviny května zimní generace včel odchází. Úplně
jiné to je s voskem. Rezidua ve vosku jsou chráněna tím voskem před účinky
vody a vzdušného kyslíku, takže se rozkládají mnohem pomaleji a vosk se
nespotřebovává, takže se v něm během let mohou hromadit.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "A.Turčáni" <anton.turcani/=/gmail.com>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, June 20, 2007 9:12 PM
Subject: Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE


> léčivo má k vosku určitou afinitu a k zbytku úlu jinou
> určitou afinitu.
>
> Trochu ma znepokojuje fakt, že amitraz sa podľa istého autora na estery ,
> kde patrí i vosk, NEVIAŽE. Iné je to s peľom a zásobami. Toto by bolo
treba
> vysvetliť povolaným odborníkom, lebo ja som chemický analfabet. Ak by to
> bola pravda, potom by fumigácia so zásobnými plástami nebola taká
> nebezpečná!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23427


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (194.138.39.56) --- 21. 6. 2007
Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23423)

Zdenek:
Me ted take trklo, kdyz jsem si cetl narizeni veterinarni spravy, kde toji krome jineho: "30. zari umisti kazdy vcelar do ulu podlozku ..." Ja tam mam cely rok sito. A co kdyz budu mit vcely ve strome, archaicke typy ulu atd.? Ti panove z veterinarni spravy nemysli, oni jen narizuji. S leky je to podobne.
......
No oni to ani tak nevymyslí, na to mají externí odborníky.
pěkně je to popsáno zde http://protivinsky.cz/cmed.html

A kolečko je uzavřeno. Pěkně se tam prachy točí:-)
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23426


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turčáni (62.168.124.211) --- 21. 6. 2007
Re: trubcice a trubcokladna matka (23416) (23418) (23420) (23421) (23424)

Pavel, práve zaviečkované trúdy dajú včelárovi signál, že s matkou nie je niečo v priadku. Pokiaľ včelár sleduje výskyt len vajíčok a lariev, začiatočník sa tým uspokojí mysliac si, že je všetko v poriadku. Samozrejme, pre skúseného praktika sú známe aj iné prejavy trúdicového včelstva, ktoré signalizujú prítomnosť trúdov v včelstve. Jedenz nich je, včely postihnuté ešte v začiatkoch vonkajšieho prejavu, postavia nad peľom v bunke materskú misku, v ktorej nachádzame položené vajíčko. V tom čase vonkajší prejav ako je trasenie krídlami, pobehovanie včiel a známy plačlivý zvuk sa stratil, včely sú spokojné ako keby matku mali.

100%-nú istotu pri matke v úli, ktorá sa nijak vonkajšími prejavmi nelíši od normálnej matky, je skutočným dôkazom nenormálnosti výsledok jej snaženia a to zaviečkované len samé trúdy.
Zaznamenal som neoplodnené matky počas dlhoročnej praxe pri včelách a naozaj boli to matky exemplárne, robustné, len ich výsledok bol pre mňa šokujúci.
Stane sa to vtedy, keď matka je náhodne uzavretá nad materskou mriežkou a nemôže vyletieť na svadobný let. Moje prípady boli iného rázu, v čase pred zimou som svojou neodbornosťou koncom mesiaca september (9mes.) pred fumigáciou uzatvoril matky na 21 dní do klietok, aby včelstvo bolo pri lieční bez akéhokoľvek plodu. V čase keď som ich vypustil z klietok, boli v niekoľkých včelstvách už vyliahnuté mladé matky z náhradného chovu a včelstvo si neoplodnenú matku adoptovalo a svoju predchádzajúcu oplodnenú odstránili. Mladé matky sa nedokázali v tak pôzdnu dobu oplodniť a po skončení zimy začali plodovať! Bol som však prekvapený, keď v týchto včelstvách z domnelých vajíčok včiel sa objavili bunky s kupolovitým viečkom.
Bolo to moje osobné Waterllo, pretože išlo o väčší počet matiek. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23425


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel K (77.101.21.44) --- 20. 6. 2007
Re: trubcice a trubcokladna matka (23416) (23418) (23420) (23421)

Díky za odpovědi. S produkcí ML je mi to teď jasné. Akorát nevím jak rozumět téhle větě:100%-nú istotu získame či vajíčka kladú trúdice alebo neoplodnená matka, je čas 9 dní, kedy vidíte nad robotníčimi bunkami kupoly trúdich viečok (nad včelou robotnicou je vždy viečko plodhé).
Pavel K

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23424


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

zdenek (82.100.43.4) --- 20. 6. 2007
Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410)

V EU je brán amitraz jako zakázaný...

Pak to neni diskuze o skladovani sousi ale o uplne necem jinem.

Me ted take trklo, kdyz jsem si cetl narizeni veterinarni spravy, kde toji krome jineho: "30. zari umisti kazdy vcelar do ulu podlozku ..." Ja tam mam cely rok sito. A co kdyz budu mit vcely ve strome, archaicke typy ulu atd.? Ti panove z veterinarni spravy nemysli, oni jen narizuji. S leky je to podobne.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23423


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turčáni (62.168.124.211) --- 20. 6. 2007
Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23411) (23412) (23414) (23419)

léčivo má k vosku určitou afinitu a k zbytku úlu jinou
určitou afinitu.

Trochu ma znepokojuje fakt, že amitraz sa podľa istého autora na estery , kde patrí i vosk, NEVIAŽE. Iné je to s peľom a zásobami. Toto by bolo treba vysvetliť povolaným odborníkom, lebo ja som chemický analfabet. Ak by to bola pravda, potom by fumigácia so zásobnými plástami nebola taká nebezpečná!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23422


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turčáni (62.168.124.211) --- 20. 6. 2007
Re: trubcice a trubcokladna matka (23416) (23418) (23420)

Jinak jakákoliv náprava výměnou matky u takového včelstva je velmi nejistá a hlavně drahá, protože i když se povede, včelstvo bude v příštím roce s mizernými výnosy medu.

Zachraňovať torzo včelstva nemá význam, ale včelstvo v sile pri prejave trúdic, som neraz zachánil. Nie pridaním oplodnenej matky, ale otvorenou materskou bunkou, ktorú včely trúdice prijali, došetrovali a matka sa zakaždým oplodnila. Možno to bola náhada, ale výsledok bol vynikajúci a včelstvá takto zachránené boli lepšie ako tie bez defektu. To svedčí o tom, že cesty k náprave včelstva môžu byť rôzne a výsledok môže byť prekvapivý.
To, že včely trúdice prijmú otvorenú materskú bunku súvisí s prostredím v ktorom zmenené včely sa snažia vychovať matku z neoplodneného vajíčka a OMB nepovažujú za sokyňu ako pridávanú oplodnenú matku. tento postup je jednoduchý, ale je spojený s chovom matiek, aby včelár mal k dispozícii v úprevej chvíli otvr.MB. je zaujímavý fakt, že včely pri prijatí OMB, prestávajú mohutne plodovať pod vplyvom prítomnopsti pravej MB. Pre nepracujúce včely dočasne nastáva tzv. status qvo, stav zachovania predĺženej životnosti čo je pre novú oplodnenú matku výhodné.

Prípady keď z neoplodneného vajíčka si včely z haploidného vajíčka vychovajú matku je známa a potvrdený u juhoafrikej včely Apis scutolleta, ale u európskej včely Apis mellifica nie je oficiálne potvrdený a prípady, ktoré sa objavujú na stránkach včelárskej tlače sú ako výkriky do tmy, teda nepravdepodobné. No môžem sa mýliť. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23421


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

stonjek (88.100.213.73) --- 20. 6. 2007
Re: trubcice a trubcokladna matka (23416) (23418)

Antone napsal jsi to správně a naprosto vyčerpávajícím způsobem. Existuje ještě velmi vzácný úkaz a to matka partenogenetická,kterou se velmi vzácně může takto postižené včelstvo zachránit samo. Je to vzácný jev, kdy se z haploidního vajíčka nějakým zázrakem stane samo od sebe vajíčko diploidní, tzn. oplozené. Pro vzácnost tohoto jevu doporučuji likvidaci včelstva a nahražení novým oddělkem. Jinak tento jev popsali,ve více výzkumných ústavech, u nás Ing Veselý ,který v r. 1964 o tom nějakou práci napsal. Jinak jakákoliv náprava výměnou matky u takového včelstva je velmi nejistá a hlavně drahá, protože i když se povede, včelstvo bude v příštím roce s mizernými výnosy medu. Naopak odďělek na tom bude výrazně lépe a nic nebrání tomu, aby výnos byl špičkový. Navíc přidávání nové matky do takto postiženého včelstva je velmi rizikové a když matku např. kupuji ..... Já bych šel na jistotu. Zdraví R. Stonjek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23420


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polá?ek (e-mailem) --- 20. 6. 2007
Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23411) (23412) (23414)

Zjednodušeně řečeno pokud se třeba léčivo rozděluje mezi dvě prostředí, tady
vosk a zbytek úlu, léčivo má k vosku určitou afinitu a k zbytku úlu jinou
určitou afinitu. Velice zjednodušeně se tedy dá říct, že množství léčiva ve
vosku ku množství léčiva ve zbytku úlu je v poměru těch dvou afinit. Pokud
se zvětší množství vosku přidáním dalších rámků, ten poměr zůstane pořád
stejný, protože afinity nezáleží na množství a proto se zmenší množství
léčiva ve zbytku úlu a zvětší celkové množství léčiva ve vosku, ale sníží se
jejich koncentrace. Takže přidáním dalšího nastavku s rámky se sice sníží
celková koncentrace reziduí na jednotku vosku, třeba na rámek, ale celkové
množství reziduí zachyceném ve všech rámcích toho úlu se zvýší.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Karel" <e-mail/=/nezadan.iol.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, June 20, 2007 11:34 AM
Subject: Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE


> Trochu jsme odbočily od původního, i když to bylo jistě zajímavé cvičení.
>
> Ale normálně zimuji na 20 rámkách. Doufám, že mě nikdo kvůli amitrazu
> nebude nutit vyklepávat včely z úlu na 10R :-)
> Dávkování na 2N jsou 4kapky.
>
> Já tam nechám ne 2N ale 3N (tedy 30 rámků).
> A dávám pořád 4kapky dle návodu. Že to stačí vím, protože to účinkuje a
> roztoči ve vzorky jsou v dolní polovině až třetině limitu.
> Takže pozor dávám do úlu stále stejné množství jedu.
>
> Ten se nerozptýlí na 20R ale na 30R. Podle mě má nižší koncentraci a
> množství které přejde do vosku bude přibližně stejné. Jen jednou se
dostane
> do 20R a podruhé do 30R. Ale pokaždé to bude absolutně nějaký zlomek z
těch
> 4kapek.
>
> Za rok, dva vyvařím těch 30R a pak je jedno, jestli jsem tam dal ten jed
> koncentrovaněji ve 20R a 10R bez kontaminace skladovaných ve skříni, nebo
> stejné množství rozptýlené do 30R.
>
>
> Spíš je podle mě důležité, abych VD vybil do jednoho (téměř).
> Pokud to budeme dělat všichni. Pokud se nebude zjišťovat proč má někdo
> opakovaně VD nad limitem a co je příčinou a snažit se to vyřešit. Právě
> roztoči přeživší léčení budou jednou Problém. A zaděláváme si na něj.
>
> U nás SVS nařizuje že na území ZO kde je 30% pozitivních stanovišť
nasazení
> Gabonu. Kromě efektu na VD je to bohužel taková malá finanční pokuta,
> protože Gabon není zadarmo.
>
> Osobně si myslím, že by se pak měly vybírat členské příspěvky podle počtu
> VD ve vzorku a z nich pak nakupovat Gabon pro celou ZO.
> Jsem zvědav až tohle začne a lidem dojde kolik je to stojí.-)

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23419


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turčáni (62.168.124.211) --- 20. 6. 2007
Re: trubcice a trubcokladna matka (23416)

Vazeni vcelari mel bych dotaz jak se da poznat od sebe plod trubcice a trubcokladne matky. Jak k tomu muze dojit ze matka je trubcokladna. Kdyz najdu trubcokladnou matku a odstranim ji, mohu pridat vcelam neoplozenou matku v klicce?
Dekuji Pavel K

K prvej otázke:
-trúdice- trubčice sú biologicky zmenené včely robotnice. Doslova vznikajú vo včelstve, v ktorom sa stratí plodujúca matka. Stratou matky prestane medzi včely prúdiť materská látka (ML), ktorá udržuje rovnováhu vo včelom spoločenstve, čo znamená, že včely ošetrujú plod, stavajú včelie dielo a prinášajú vodu a potravu. Na stratu ML včely reagujú - ak majú vhodný otvorený plod, náhradnou stavbou materských buniek, aby si zaistili svoju existenciu, čiže pokračovanie svojej pôvodnej cesty života. Samozrejme mladá matky sa musí oplodniť s vhodným trúdom.
Ak z akýchkoľvek príčin tento akt včelstvu nevyjde, ostanú bez prílivu ML a vtedy sa spúšťa mechanizmus prežitia , skôr však zániku včelstva. Pokiaľ bola prítomná ML vo včelstve, blokovala rozvinutie zakrpatených vaječníkov u včiel robotníc aby sa tie rozvinuli do podoby, keď včely takto zmenené začnú produkovať neoplopdneneé vajíčka, z ktorých sa vždy liahnu len samčie jedince, teda trúdy

- otázka vajíčok od včiel trúdic a trúdokladnej matky v prvých dňoch je nemožné (vajíčko ako vajíčko), hádam len v tom, že trúdokladná M kladie vajíčka do bunky po jednom a na jej dno, trúdice (potencionálnou trúdicou postupne môže byť každá včela v úli) kladú vajíčka aj niekoľko kusov a to aj na steny bunky. 100%-nú istotu získame či vajíčka kladú trúdice alebo neoplodnená matka, je čas 9 dní, kedy vidíte nad robotníčimi bunkami kupoly trúdich viečok (nad včelou robotnicou je vždy viečko plodhé).

-trubcokladná matka, je samičí jedinec, ktorý zachováva včelie spoločenstvo ako jeden celok práve produkciou Ml, ktorá včely združuje v jeden celok aj vtedy keď nie je oplodnená. To je ten fenomén, ktorý bráni včelstvu prijať hoci tú najkrajšiu a najplodnejšiu novú matku, ktorá produkuje oplodnené a noplodnené vajíčka, aby zachovala životnú silu tohoktorého včelstva.
Potom platí, že ak sa matka stratí, stratí sa aj ML a včely musia konať tak, ako som to popísal vyššie.
Trúdokladná matka vo včelstve sa môže objaviť za týchto podmienok:
- je stará a nemá už zásobu spermií, prípadne bola nedostatočne oplodnená alebo ju postihla choroba a potom produkuje tak ako trúdice len neoplodnené vajíčka, preto ju musíme odstrániť a nahradiť oplodnenou, inak hrozí včelstvu zánik.
- je aj iná možnosť vzniku trúdokladnej matky a tou je jej neoplodnenie M (zlé podmienky, choroba, poškodené krídlo a ukončenie rujnosti M asi po ubehnutí 30 dní) a vtedy nastáva obdobie regresie včelstva s jeho zánikom.

-pridanie matky do trúdokladného včelstva, či plod plod od trúdokladnej matky je proces špecifický, pretože trúdice sa zo včelstva nedajú odstrániť (neverte na báchorky , ktoré doporučujú vymiesť včely 50- 100m od úľa, nie je to pravda)(prečo, nie je tu miesto na zdôvodnenie). Po odstránenej trúdokladnej matke ostáva zase prítomná ML v každej otvorenej bunky s larvou trúda, ktorá bráni osvojiť si pridanú matku a preto pridanú matku včely odstránia.

Ak máte takýto prípad (trúdokl.M), je možná náprava týmto spôsobom:
- matku vychytíte a plásty s trúdim plodom odoberiete, čím vznikne vútorný kolaps včiel, túžiacich po Ml. Matku pridáte v klietke uzatvorenej CMC (cukro medo. cestom).
- druhá možnosť je taktiež s odstránením matky počkať 10 dní, kým včely všetky bunky s trúdmi včely nezaviečkujú. Týmto sa navodí ten istý efekt ako v predchádzajúcej rade, včelstvo ostane bez ML, ktorá determinuje jej bezpečné prijatie. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23418


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jiří Šašek (85.207.3.39) --- 20. 6. 2007
Med

Chci se zeptat na problém, který jsem mám při letošní sklizni. Při druhém vytáčení jsem měl ztuhlý med v rámkách. Může to být po bílém jeteli? A zdá se mi trochu nahořklý.Ocením vaše rady.

Děkuji a včelařství zdar

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23417


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel K (83.105.91.9) --- 20. 6. 2007
trubcice a trubcokladna matka

Vazeni vcelari mel bych dotaz jak se da poznat od sebe plod trubcice a trubcokladne matky. Jak k tomu muze dojit ze matka je trubcokladna. Kdyz najdu trubcokladnou matku a odstranim ji, mohu pridat vcelam neoplozenou matku v klicce?
Dekuji Pavel K

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23416


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (80.78.146.242) --- 20. 6. 2007
Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23411) (23412) (23414)

Karel:
>Ten se nerozptýlí na 20R ale na 30R. Podle mě má nižší koncentraci a množství které přejde do vosku bude přibližně stejné.<
......

Zcela určitě to je nelogická úvaha. Ta koncentrace je velmi sporná. Myslím si, že když ponecháš v úlu prázdné souše, zvyšuje se plocha u souší na každém decimetru2 o cca 15 decimetrů skutečné plochy v úlů. Dále zavíčkovaná plocha má přirozeně mnohonásobně menší skutečnou plochu (povrch).A navíc, jestli bude exponováno víčko léčivem a to bude buď včelou odvíčkováno a shozeno na podložku v zimě, anebo bude odvíčkováno včelařem najaře a opět většinou shozeno a vynešeno pryč z úlu, dochází k významnému omezení vstupu léčiv do vosku. Nebude tomu tak, jestli vedle zavíčkovaných zásob bude v úlu i velký (nadměrný) díl ploch souší při léčbě. Prostě u prázdných souší takový "samočistící" efekt od léčiv nemůže nastat.

Takže jestli budeš mít při r.m. 39x24 o prázdný nástavek navíc nebo méně jeto podle mého velký expoziční rozdíl.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23415


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (194.138.39.52) --- 20. 6. 2007
Re: RE: Skladovani sousi a nastavku pres zimu MATEMATIKA JE (23334) (23339) (23340) (23341) (23350) (23354) (23356) (23359) (23366) (23369) (23371) (23374) (23377) (23394) (23409) (23410) (23411) (23412)

Trochu jsme odbočily od původního, i když to bylo jistě zajímavé cvičení.

Ale normálně zimuji na 20 rámkách. Doufám, že mě nikdo kvůli amitrazu nebude nutit vyklepávat včely z úlu na 10R :-)
Dávkování na 2N jsou 4kapky.

Já tam nechám ne 2N ale 3N (tedy 30 rámků).
A dávám pořád 4kapky dle návodu. Že to stačí vím, protože to účinkuje a roztoči ve vzorky jsou v dolní polovině až třetině limitu.
Takže pozor dávám do úlu stále stejné množství jedu.

Ten se nerozptýlí na 20R ale na 30R. Podle mě má nižší koncentraci a množství které přejde do vosku bude přibližně stejné. Jen jednou se dostane do 20R a podruhé do 30R. Ale pokaždé to bude absolutně nějaký zlomek z těch 4kapek.

Za rok, dva vyvařím těch 30R a pak je jedno, jestli jsem tam dal ten jed koncentrovaněji ve 20R a 10R bez kontaminace skladovaných ve skříni, nebo stejné množství rozptýlené do 30R.


Spíš je podle mě důležité, abych VD vybil do jednoho (téměř).
Pokud to budeme dělat všichni. Pokud se nebude zjišťovat proč má někdo opakovaně VD nad limitem a co je příčinou a snažit se to vyřešit. Právě roztoči přeživší léčení budou jednou Problém. A zaděláváme si na něj.

U nás SVS nařizuje že na území ZO kde je 30% pozitivních stanovišť nasazení Gabonu. Kromě efektu na VD je to bohužel taková malá finanční pokuta, protože Gabon není zadarmo.

Osobně si myslím, že by se pak měly vybírat členské příspěvky podle počtu VD ve vzorku a z nich pak nakupovat Gabon pro celou ZO.
Jsem zvědav až tohle začne a lidem dojde kolik je to stojí.-)

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23414


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Nezbav (77.48.30.130) --- 20. 6. 2007
Přezimování na vytočeném medu

Přátelé, poraďte jak nejlépe a nejkvalitněji přezimovat na vytočeném medu, který se nepodařilo prodat. Děkuji

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23413


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno


Celkem je ve Včelařské konferenci již 78290 příspěvků(zde zobrazeno 61 příspěvků, od č. 23413 do č. 23473)
Několik rad pro badatele v archivu Včelařské konference. Pro zobrazení starších příspěvků (a pro pohyb v jejich frontě) je určeno speciální okno, které je dostupné pod názvem "Archiv Včelařské konference" (příspěvky se v něm zobrazují tak, že nejstarší jsou nahoře a novější dole). Ve frontě příspěvků je možnost se pohybovat příslušnými povely (pro začátek kliknětě na "nejstarší", aby se Vám ukázaly první příspěvky, jimiž konference začíná, a pak klikejte na "novější", čímž se Vám vždy zobrazí várka novějších 60 příspěvků; jednotlivé příspěvky lze na tomto archivním zobrazení číst od horního konce webu (kde jsou starší) a postupovat směrem dolu (kde jsou novější).


Nejnovější - Novější - Starší - Nejstarší


Klikněte sem pro nápovědu