78214

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


jkala --- 26. 1. 2005
Re: nevy?ádaná po?ta - OT

Není v tom ľádný můj úmysl. V prosinci jsem si koupil AVG7, nainstaloval, 2x
týdně aktualizuji. AVG 6 fungovala dobře, byla bez časového omezení.
Od té doby mám s poątou i s ostatním SW jen problémy.
Josef Kala


> poslední době je to pan Kala právě od něj přichází pošta s odstraněným
> imeilem s poznámkou a smazání Jde tam i zablokobat i některé odesilatele
od

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8419


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu