78111

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


R. Polášek (90.178.51.173) --- 23. 5. 2021
Re: Krmíte?

Vy spoléháte jen na řepku? To přece vůbec nemůže stačit.Musíte tam mít další zdroje, abyste nemuseli krmit v červnu a červenci.
JJ, kvetoucí travní porosty zmizely i v intravilánu i v extravilánu, pokud nejsou v rámci nějakých chráněných oblastí, ovocné stromy v intravilánu na zahradách zmizely, divoký maliník v lesích zmizel, jak soukromí majitelé po sametu převzali své lesy a začali je čistit, medovicové snůšky zmizely, jak se přešlechtilo z původní tmavé včely a mixu na kraňku, snůška z pícnin a směsek zmizela, jak zemědělci přestávají chovat krávy, snůška z plevelů v zemědělských plodinách i na strništích zmizela, jak zemědělci dnes používají herbicidy...
Maximálně občas někde přibyla pozdní snůška z hořčice na polích na zelené hnojení a potom z nějakých pastvin.
Zůstaly jen snůšky z včelařských stromů, akátů, ty se ale likvidují bez náhrady kvůli tomu, že jsou invazivní, javorů klenů, a potom z lip. U nás hlavně malolistých, ty se ale v intravilánech coby staré stromy taky postupně likvidují a obnovuje se v podobě nově vysázených stromků maximálně desetina, případně se místo lip vysazují jakési cizí padruhy. V extravilánech se staré lipové porosty likvidují bez náhrady, protože lípa je dnes brána za plevelný strom.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75106


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu