78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


(109.108.117.88) --- 2. 3. 2015
Re: NOZ a ochrana majetku pobocnych spolku vuci hlavnimu spolku

Jen ta 1000kč
Pár citací z http://www.vcelarstvi.cz/files/obezniky/obeznik-csv-1-2015.pdf

"jelikož Pobočný spolek s odvozenou subjektivitou nemůže vystoupit z hlavního spolku,
nevznikají ani žádné majetkové nároky."

Nechápu proč by ZO neměli mít plnou právní subjektivitu a být tak členem hlavního spolku a nikoli jen jeho "otrok", kterému, když se cukne je majetek zkonfiskován. LA chápu - vedení chce mít větší moc a nechce eventuální odpadávání ZO.
Viz. Strana 35
"Lze tedy shrnout, že základním rozdílem mezi Pobočným spolkem s odvozenou subjektivitou a
Pobočným spolkem s plnou subjektivitou je, že zatímco prvně uvedený, je založen hlavním spolkem
jako zcela nový subjekt, druhý je tvořen samostatně existujícím spolkem, který je členem hlavního
spolku. Toto rozlišování má praktické důsledky, zejména ve vztahu k možnostem vystoupení,
zrušení jakož i rozdělení pobočného spolku.
Jak je to s vystoupením ze svazu:
˗ vzhledem k tomu, že Pobočný spolek s plnou subjektivitou je členem hlavního spolku, může z něj
vystoupit;
˗ v takovém případě nevystupuje z hlavního spolku jako pobočný spolek, ale jako člen hlavního
spolku;
˗ toto právo má Pobočný spolek s plnou subjektivitou i v případě, že stanovy hlavního spolku
výslovně určují, že pobočný spolek z hlavního spolku nesmí vystoupit;
˗ vystupující Pobočný spolek s plnou subjektivitou je oprávněn ponechat si veškerý majetek, jehož
je vlastníkem, neexistuje-li mezi ním a hlavním spolkem jiné smluvní ujednání."

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66216


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu