78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


(217.117.217.146) --- 9. 11. 2014
Re: Varidol- poÄ?et kapek

Je to celkem tak, že se varoa dostal do bývalé SRN s matkami, které přivezli z Pákistánu. Asi chtěli vyšlechtit včelu, která bude nosit med v kýblích a bude to lít rovnou do konví. V bývalé ČSSR byl první výskyt zjištěn na východě Slovenska v Mezilaborcích. Odtamtud byly převezeny včelstva k Ústí nad Orlicí a dále do Benešova. Potom se horečně hledaly látky, které mohou varoa usmrtit, ale před tím ještě, pálení celých stanovišť v zasažené oblasti, po spálení zjišťováno pomocí sladiny jsou-li na vypáleném území včely-samozřejmě tam byly. Potom přišly postřiky včelstev na podzim a potom teprve buničinové pásky a Taktic - dnes Varidol, kompresory a vyvíječe.
Vypadá to, že roztoč s tím vším stačí držet krok.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 65094


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
R. Pol�ek (85.71.180.241) --- 9. 11. 2014
Re: Varidol- poÄ?et kapek

Roztoč k nám přišel ze dvou stran.
Je třeba si uvědomit. že až do 70 let minulého století. nebyl roztoč varoa jako škůdce včelstev prakticky vůbec znám a úhyny včelstev nebyly sledovány.
Z východu přišel přirozeným šířením, kdy nějak, asi s přepravovanými včelami roztoč někdy v 50 - 60 letech překonal Himáláje a dostal se na sovětskou stranu tohoto pohoří, objevil se na Kavkazu, potom v Bulharsku a odtamtud nějak přes Rumunsko a Ukrajinu se dostal na východ Slovenska.
Ze západu převozem těch včelstev odkudsi , mám pocit že z Indie, do výzkumného ústavu v Německu. Tam si ho všimli, až když bylo pozdě a kolem ústavu jim tam začaly hynout včelstva.
Teprve potom provedli plošně v Evropě diagnostiku na roztoče.
U nás v 80 letech zavedli přísné omezení stěhování včelstev. Ale kdosi na začátku 80 let načerno převezl včelstva ze zamořené oblasti od Košic někde na Pardubicko. A přišlo se na to zase až nějak po zamoření velké oblasti Pardubicka a Orlickoústecka. Tuším v roce 1984 se v celé této oblasti, byla na to tehdy vyhláška místních národních výboru nebo něčeho takového, pamatuji si, jak jsem ji četl na nástěnce v Pardubicích, vybily plošně všechna včelstva u evidovaných včelařů a cukernými nástrahami otrávenými insekticidem se vybily i všechna divoká nebo asi i zatajená včelstva v této oblasti.
Tím se zpomalilo šíření varaózy na našem území o takových možná 10 let.
V dalších letech potom bylo to, co jsem tady uvedl, popsáno podrobněji ve Včelařství. Pokud budou někde sebrané ročníky z let nějak 1985 - 95 , určitě se to tam dá najít.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 65096


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
177406754.261607349.1368463365.1384957503.1385246345.27; vcely_identify (83.208.196.187) --- 9. 11. 2014
Re: Varidol- poÄ?et kapek

Byly dovezeny dva kočovné vozy v roce 1978 do Ústí nad Orlicí a s nimi i roztoč varroa jcobsoni

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 65097


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu