78220

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


R. Polášek (85.71.180.241) --- 19. 12. 2010
mezerovitý plod Re: Plosne vysetreni moru-MVP

Pokud bude za příznak moru plodu posuzován mezerovitý plod a následně dojde k pálení, budou kvůli tomu zlikvidovány včelstva všech starých včelařů, kteří neprovádějí brakování matek a včelstva všech ostatních včelařů, kteří svoje včely nebrakují podle mezerovitosti.
Projdou jen ti včelaři, kteří brakují matky podle mezerovitosti, bez ohledu na medné výnosy a další vlastnosti a snad ti včelaři, kteří každý rok či každý druhý rok nakupují matky z komerčních chovů matek a používají v chovu jen dcery, možná maximálně vnučky těch matek, protože tam předpokládám, že na mezerovitost brakují.

S mezerovitostí u mně je to spíš tak, že jsem v podstatě nikdy za těch pomalu 30 let, co chovám včely, nikdy nezažil včelstvo, u kterého by se v průběhu celého roku aspoň v nějakém období mezerovitost nenašla. To bych musel mít mor plodu ve svých včelách celých 30 let, případně pokud se vezme i můj předchůdce, tak nejméně dalších 20 let dozadu.

Jiná otázka je potom, když se uvažuje jak vysoká mezerovitost je přípustná a jak už ne. Při mém způsobu chovu, to znamená pokud možno držení linie v každém úlu neboli odchov matky pokud možno jen z plodu předchozí matky v tom úlu se občas stane, že nějaká linie začne degenerovat. Vedle menší síly včelstva a posun včelstva od určité přirozené míry živosti k určité netečnosti se to projeví právě zvýšenou mezerovitostí a zkrácením období na jaře, kdy mezerovitost ve včelách není. Toto jsou potom příznaky k ukončení té linie neboli k vybrakování.

Mezerovitost tedy nikdy nemůže být jako jediný a dostačující příznak pro prohlášení včelstva za nakažené morem plodu, to je prostě nesmysl. Může být v určitém nadměrném množství jako pomocný příznak.

Jinak jestli se bude klást důraz na mezerovitost, tak to nebude nic jiného než návrat do cca 80 let minulého století. Tehdy se ve Včelařství objevovaly články, podle kterých byla mezerovitost jako univerzální ukazatel kvality chovaných matek a podle kterých se měly v první řadě rozchovávat jen ty včelstva, u kterých se mezerovitost vůbec neobjeví, ostatní se měly brakovat. Trvalo mi tehdy asi dva roky, než jsem přišel na to, že odchovávané matky je sice vhodné podle mezerovitosti brakovat, ale platí to jen pro období cca týden, dva týdny zavíčkovaného prvního plodu nebo u přezimovaných včelstev pro období kolem 25 dubna - 10 května +- dva týdny, kdy je zavíčkovaný plod mezerovitý skutečně jen u nekvalitních matek. Po zbytek období roku je možné mezerovitý plod najít u všech matek, i u těch nejkvalitnějších.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 49114


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu