77626

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


A.Turčáni (62.168.124.211) --- 4. 9. 2007
Re: Roj 28.8,2007

Je to dôsledok nedostatku zásob, alebo pokročilého stupňa neliečenej varoázy.

Ako ste na to prišli?

Včelstvo ako živá jednotka nikdy neopúšťa dutinu či úľ aby si zachránilo svoju kožu, do poslednej chvíli chráni svoj plod a keď zásdoby v plástoch nemá snaží sa ich denným prínosom doplňovať (ak je vhodné počasie a zdroj nektáru), ak to nie je možné, včelstvo vždy hynie.Veď čoby tým získalo, že z jednej biedy vyletí do druhej bez vlastných zásob.

Viete vôbec čo je to totálny rozpad včelieho spoločenstva v spojení s "pokročilým stupňom neliečenej varroózy"? V takomto včelstve prestávajú platiť všetky pudové konanie včelstva ako živej jednotky. Včelstvo už nedokáže už ochrániť svoj úľ pred rabujúcimi včelami a nieto ešte zorganizovať odlet včelstva. 4 kg roj (čomu neverím) ako to uvádza autor istotne nebol na pokraji zrútenia a znovu zdôrazňujem, včelstvo ako celok nikdy z úľa neodlieta. V čase premnoženia V.D. vždy nastáva proces úhynu mladých poškodených včiel, staré postupne hynú, čo znemožňuje narastanu včelstva do sily.
Je pravdou, že medzi včelármi je táto možnosť opustenia úľa pre jeho nadmerné zamorenie V.D. známa. Ale to pramení skôr z nedostatku znalostí klinického prejavu tejto choroby. Včely pri premnožení V.D. postupne ako sa liahnu (tie poškodené) vypadávajú z úľa a hynú mimo úľa. Staré lietavky, ktoré v čase ich vývoja neboli poškodené pracujú do zodratia npr. spracujú podané zásoby na zimu a hynú prirodzenou smrťou. Jedného dňa včelár (zlý gazda) zistí, že úľ je prázdny bez jedinej včely, mŕtvolky a plodu. Nevie čo sa v tom úli vlastne stalo a jediným vysvetlením preňho je "včely sa vyrojili"!

Prečo vylietajú roje (čo je nepopierateľné) z úľa v tomto neobvyklom čase, je niekoľko možností- hypotéz, ktoré zapadajú do biológie života včelieho spoločenstva, ale nie je ani jedna oficionálne potvrdená.

Možná je to zapríčinené omylom prírody npr. vyvolaním stavu rojovej nálady, vplyvom tichej výmene spojenej so silným chovom trúdov v tomto čase, vyvolá potrebu včiel pri oplodňovacom lete vyletieť s matkou hromadne a sadnúť na konár ako roj.
Boli prípady, keď sa takýto roj vrátil bez prispenia včelára do úľa. Mal som prípady pri chove matiek, keď z oplodňovacích jednotiek v pôzdnom lete osadenstvo hromadne s oplodnenou matkou opúšťalo tieto jednotky. Nevedel som si to vysvetliť, lebo kontrola zakaždým potvrdila fakt, že v O.J. boli primerané zásoby a plod vo všetkých vekových kategórií, teda od vajíčka po zaviečkované imága.
Rojíky som zberal a vracal do oplodniakov, včelstvíčko po pár dňoch alebo len matka, sa stratili.
Príroda môže byť niekedy nevyspytateľná, možno sa nám to len zdá, lebo nakoniec aj to navysvetliteľné sa raz poodhalí a vysvetlí.

Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24831


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Pepík (81.0.194.126) --- 4. 9. 2007
Re: Roj 28.8,2007

Pane Turčáni ,jak potom vysvětlíte vymizení včelstva během 48 hodin na začátku srpna.Poškozené včely šly ven a kam se poděly ty mladé a staré?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24840


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
A.Turčáni (62.168.124.211) --- 4. 9. 2007
Re: Roj 28.8,2007

Pane Turčáni ,jak potom vysvětlíte vymizení včelstva během 48 hodin na začátku srpna.Poškozené včely šly ven a kam se poděly ty mladé a staré?

Ja som ani v jednom prípade presne nešpecikoval, že to tak presne môže byť.
Vymiznutie včiel z úľa sa deje postupne a nie naraz, zdôraznil som, že liahnuce mladé včely pri totálnom premnožení V.D. z úľa neodlietajú, ale "odchádzajú" a do úľa sa nevracajú (pri prvom orientačnom prelete vychádzajú na letáč so snahou odletieť, ale miesto toho padajú do travý, kde postupne uhynú), takže to trvá dlhšiu dobu. Staré včely, tie sú vekom a prácou tak znehodnotené (nové včely ich nenahrádzajú), že tie z úľa odlietajú, ale hynú v prírode. Toto mám overené a tak sa to deje. Včelár naozaj nachádza úľ bez včiel a ak má šťastie tak aj zásoby. Ak pozde zbadá ubúdanie včiel, tak aj bez zásob, lebo tie pre nespôsopilosť chrániť letáč strážkyňami, cudzie včely poctivo odnosia.
V roku 1988 som to zažil, keď som prišiel o 45% včelstiev. Včelári používali nesprávnu metodiku boja proti V.D., fumigovali, ale vo včelstvách boli skryté pod viečkami na plode, kde ich fumigant nezasiahol. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24843


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu