78132

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Eman (77.236.212.66) --- 24. 6. 2007
Re: presun vcelstev a KVS

2 tvrzení od stejného autora. Zajímalo by mě, co platí. Anebo souhlas a povolení je něco jiného.

------------------------
1. V kraji není nutné povolení na přesun. ....

2.
Přesuny včelstev
Přesouvat včely v kraji nesmíme bez souhlasu příslušné veterinární správy. Včely se nesmí přesouvat ani v kraji z ochranného pásma (mor včelího plodu) a také se nesmí včely.....

http://www.vcelarskenoviny.cz/view.php?cisloclanku=2007032601
26. 03. 2007

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23474


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
J.Šefčík (90.176.2.8) --- 24. 6. 2007
Re: presun vcelstev a KVS

Při redakční úpravě článku ve VN došlo k chybné úpravě. Měl jsem to v komentáří opravit a za to se všem omlouvám.
Přesouvat v krají je možné bez veterinarního povolení za předpokladu, že tam není jiný důvod, který by vydala veterinární správa.
Z kraje do kraje /i když je to jenom několik stovek metrů/ je nutné veterinární povolení.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23475


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Gustimilián Pazderka (80.78.146.242) --- 24. 6. 2007
Re: presun vcelstev a KVS

Situaci na v kraji Jihomoravském stanovují vyhlášky. A proto slyším jen nato, co podepíše p. MVDr J. Salava.


Čl. 2
Opatření v ochranném pásmu


Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje:

1) Zákaz přemísťování včelstev v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma.


Čl. 5 - Přemísťování a kočování

Přemísťování a kočování včelstev, nacházejících se mimo ochranná pásma, je možné jen souhlasem Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj, který se vydává formou veterinárního osvědčení. V odůvodněných případech, může KVS pro Jihomoravský kraj podmínit vydání veterinárního osvědčení klinickým a laboratorním vyšetřením včelstev na mor včelího plodu.


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23477


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu