77641

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


A.Turčáni (62.168.124.211) --- 15. 6. 2007
Re: včely a rojení

Zabránit někomu v rozmnožování asi nejde. Omezit se to dá především kvalitní nerojivou matkou, mírným nadbytkem prostoru a zvládnutím řepkové snůšky.

-nerojivá matka, čo to je? Zmätok prírody? Veď matka sa nerojí, roja sa včely, s ktorými matka odlieta. To, že matka je pritom, je logickým dôsledkom kompatibility rojového
chumáča, lebo včely združuje do jedného celku (materská látka), no rojenie je pudovým konaním včelieho spoločenstva - včiel a nie matky. Matka je len prostriedkom vzniku nových včelích jedincov - robotníc a samozrejme samčích a samičích jedincov - matiek.

-zvládnutie repkovej znášky! Myslíte, že včely sa len preto roja, že ich postihla" repková znáška? A tam kde repka široko, ďaleko nekvitne, prečo sa potom včely aj tam roja?

Prečo hľadáme nejakú abstraktnú príčinu rojenia, keď včely ako každý iný hmyz sa musí rozmnožovať. Zbavme sa tohoto náhľadu na prirodzený jav množenia včelieho spoločenstva. Nehľadajme príčinu tohoto javu, keď on neexistuje.

A tá tzv. príčina nezačína len kvitnutím repky, ona vzniká postupne dávno predtým ako začne kvitnúť a postupne nadobúda na intenzite, možno už v čase rozkvetu vŕb. Rojenie je vždy závislé od zdravia včelstva, jeho sily a prezimovania, vlastných zásob a ich prínosu z vonkajšieho prostredia, prínosu včelieho chleba - peľu a to všetko musí byť prikryté dostatočným teplom a bez dlhodobých dažďov, aby včely mohli vyletovať do vonkajšieho prostredia. Teda ak chceme za každú cenu nájsť domnelú príčinu rojenia, tak potom toto môžeme prijať ako príčinu a nie matku rojivku. Tá je vtom podľa mňa nevinne.

Že to každý rok nemusí byť, svedčí aj dlhý život matky keď sa dožíva až 5 rokov, lebo nie vždy sú pre rojenie vhodné podmienky a včelstvo musí často prežiť svoju existenciu aj vtedy keď sa nerojí. Ak včelstvu nevychádza tento scenár, tak nastupuje ešte jedna prirodzená cesta (samozrejme v prírode) a tou je tzv. tichá výmena matky vo včelstve. AK by táto pistka nebola, tak uhynie na neschopnosť starej matky na produkovanie nových jedincov.

Celý proces je možno oveľa zložitejší ako som ho ja dokázal popísať, ale je to oveľa reálnejšie ako si vymýšľať dôvody prečo vzniká vo včelstve rojová nálada. Ona (RN) teda nevzniká, ona vo včelom spoločenstve je tak isto zakódovaná, ako v ostatnom hmyze, jednoducho ak má na to vhodné životné podmienky, tak sa táto genéza každý rok opakuje. U niektorého hmyzu aj viackrát do roka. S týmto mojím názorom môžete súhlasiť, ale tak isto ho celkom odmietnuť. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23316


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Antonin Foltyn (e-mailem) --- 19. 6. 2007
Re: v?ely a rojen?

První si něco zjisti o včelaření a o MATKÁCH a teprve potom piš články na konferenci...

Držím se přísloví, chytrému napověz - blbého kopni ;-)
Foltýn

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 23389


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu