78276

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Libor Jarolím --- 19. 7. 2002
Re: STUDIE

A je někde možné si onu studii přečíst? A nebo kde bude publikována.
Libor


> Vážení pánové,
> děkuji Všem, kteří mi umožnili prezentovat jejich názory ve studii.
> Spektrum názorů bylo od ANO po NE. Některé názory byly citové jiné
> vyjadřovaly možná řešení. Studie má za cíl objektivně charakterizovat
> současnou situaci a nalézt možná reálná řešení, aby včelařství bylo
> přitažlivé. K těmto tématům je nutná diskuse včelařů a očekávám Vaše
> náměty.


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1466


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu