77433

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)


Zběžné zobrazení

Podrobné zobrazení

Lejčar (212.65.198.118) --- 27. 11. 2005
Úvahy k tématům sjezdu.

Svépomocný fond.
V souvislosti s diskusí o využití přebytku na účtu SF a zkušenosti s postupem při vypořádáním případu škody na včelstvech jednoho staršího člena naší ZO jsem si , přiznávám poprvé, pořádně pročetl statut SF a došel k závěru, že je na čase ho změnit, respektive upravit alespoň ve třech případech, které se pokusím popsat.
První co mě na něm zarazilo a co nemohu strávit je to, že o plnění ze SF rozhoduje „sekretariát“ a jedině při podání odvolání se ke slovu dostává komise SF. Naivně jsem předpokládal, že sekretariát UV zpracovává žádost po formální stránce (dokladovost, termíny, vyjádření příslušných subjektů a pod) a rozhoduje komise SF. Na našem konkrétním případě jsem se ale přesvědčil, že o věci je skutečně rozhodováno od zeleného stolu bez velké snahy o objektivní hodnocení a s ignorováním názoru základní organizace.
Mé další úvahy vedly ke stále opakovanému tvrzení, že SF je stejným fondem jako sociální nebo rezervní a že se naplňuje až z hospodářského výsledku. Věcně to tak rozhodně není a nemělo by to tak být ani formálně. Včelaři prostě do něj vkládají dohodnutou částku za definovaným účelem a i když je pro zjednodušení vybírána spolu s členskými příspěvky jako jejich část, nemá s hospodařením svazu nic společného. Měl by tedy být od hospodaření svazu oddělen věcně i formálně, tedy peníze na samostatném účtu a samostatně účtován pod kontrolou komise SF. Protože to je účet, na němž trvale leží peníze, bude spravedlivější, budou-li úroky a jiné bonusy zhodnocovat tento fond a nikoliv vylepšovat hospodaření svazu.
Dalším a na toto téma posledním předmětem mých úvah je využití prostředků SF. Statut SF v §2 Účel fondu předvídavě připouští možnost použití prostředků fondu i na jiný účel, než náhradu škod. Jednou jsem nesměle na zasedání ÚV přednesl návrh na poskytování půjček ze SF na zřízení či zařízení stáčírny medu. Přítel Peroutka můj námět ihned odmítl se slovy „To známe! A kdo bude z včelařů páčit splátky?! Zase jsem zahlédl ten „zelený stůl“ a snahu předem zarazit vše, co může přinést sekretariátu práci navíc a problémy. Když ale vidím možné dotace z prostředků EU na které včelaři nedosáhnou jen proto, že nedají dohromady peníze na celý záměr, aby až po realizaci dostali zpět dotaci ve výši poloviny až dvou třetin celkové částky, zatímco na účtu SF leží peníze nečinně, ptám se: Kde je ta pravá svépomoc? Proč bychom ze SF nemohli poskytnout návratné půjčky na dobré projekty. K čemu jsou instituty zástav, ručení, leasingu, směnek, které by zajišťovaly vrácení půjček?
.
V hrubých rysech by akceptování mých návrhů znamenalo změnu v některých paragrafech statutu SF tak, aby
-o použití prostředků fondu rozhodovala komise SF a odvolacím orgánem byl UV, nebo jím ustavená revizní komise SF,
-SF byl oddělen od hospodaření svazu a jeho peněžní prostředky byly uloženy na samostatném účtu a samostatně účtován
-jako příloha SF byla zpracována pravidla a podmínky pro poskytování návratných půjček s vymezením okruhu projektů na které lze půjčky poskytnout a s pravidly pro úročení a zajištění vrácení půjčených prostředků.

Zlepšení důvěry v nakládání s prostředky svazu.
V poslední době se v diskusích na různé úrovni a v různých prostředích stále častěji objevují pochybnosti o vhodném nakládání s prostředky svazu a dokonce i nařčení o jejich zcizování. Připomenu-li si jako člen ÚV některé kausy, příliš se tomu nedivím.
Jen pro ilustraci:
Včela Předboj- UV odhlasoval několikrát nemalé dotace provozu, později i prodej, ale vždy s minimem informací a bez znalosti podmínek půjček, nebo prodeje. Většina členů ÚV přijala argumentaci předsednictva, že se jedná o obchodní záležitosti a není možné zveřejnit všechny informace.
Výstavba haly včelařských technologií Nasavrky-projekt byl vypracován a realizace začala bez toho, že by se členové ÚV vyjadřovali k záměru a výběru projektanta a dodavatele stavby. Informace byly poskytnuty až na dotaz při potřebě schválení peněžního příspěvku a to ještě jen informace technického rázu, nikoliv o celkovém vkladu svazu, předpokládaných provozních nákladech a zajištění vybavení a chodu zařízení.
Rekonstrukce ubytovacího zařízení Nasavrky-stejně jako hala probíhá bez projednání v ÚV. I kdyby rekonstrukce nebyla ani částečně hrazena z prostředků svazu, bude ho provozovat svaz a hradit provozní náklady.
Časopis Včelařství a Včelařské vzdělávací centrum- ve výkazech hospodaření ÚV nejsou vedeny samostatně, vše je zahrnuto do jedné vágně definované kapitoly „společensky prospěšná a vzdělávací akce“ s rozpočtem ve výši zhruba poloviny celkového objemu peněžních prostředků se kterými svaz disponuje.
Reklamní kampaň k propagaci medu- bude stát svaz několik milionů, ale informace o předpokládaných účincích kampaně, zhodnocení vložených prostředků a způsobu výběru agentury nebyla členům ÚV předložena.

Pochybností by jistě výrazně ubylo, kdyby se financování svazu více zprůhlednilo. Jako občanské sdružení nakládající s příspěvky členů a dotací ze státních prostředků máme povinnost poskytovat informace o nakládání s těmito prostředky a zajišťovat jejich účelné využití.

Za tím účelem navrhuji
-Do revizní komise ÚV zvolit spíše členy s nezávislými než kamarádskými postoji k budoucímu předsednictvu a pověřit jí revizí sporných kaus s výstupy umožňujícími postih úmyslných poškození zájmů svazu a návrhy na opatření k vyvarování se obdobných chyb v budoucnu.
-V účetnictví zavést samostatně účtovaná střediska Časopis a publikace , Vzdělávací centrum.
-Ustavit ekonomickou (hospodářskou) komisi , která by se podílela na tvorbě rozpočtu a přípravě projektů, byla zpravodajem ÚV ve věcech financování a využívání finančních prostředků zejména v případech, kdy není vhodné nebo přípustné zveřejnění některých údajů.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 13342


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Lejčar (e-mailem) --- 27. 11. 2005
Úvahy k tématům sjezdu-pokračování.V hrubých rysech by akceptování mých návrhů znamenalo změnu v některých
paragrafech statutu SF tak, aby
-o použití prostředků fondu rozhodovala komise SF a odvolacím orgánem byl
UV, nebo jím ustavená revizní komise SF,
-SF byl oddělen od hospodaření svazu a jeho peněžní prostředky byly uloženy
na samostatném účtu a samostatně účtován
-jako příloha SF byla zpracována pravidla a podmínky pro poskytování
návratných půjček s vymezením okruhu projektů na které lze půjčky poskytnout
a s pravidly pro úročení a zajištění vrácení půjčených prostředků.

Zlepšení důvěry v nakládání s prostředky svazu.
V poslední době se v diskusích na různé úrovni a v různých prostředích
stále častěji objevují pochybnosti o vhodném nakládání s prostředky svazu a
dokonce i nařčení o jejich zcizování. Připomenu-li si jako člen ÚV některé
kausy, příliš se tomu nedivím.
Jen pro ilustraci:
Včela Předboj- UV odhlasoval několikrát nemalé dotace provozu, později i
prodej, ale vždy s minimem informací a bez znalosti podmínek půjček, nebo
prodeje. Většina členů ÚV přijala argumentaci předsednictva, že se jedná o
obchodní záležitosti a není možné zveřejnit všechny informace.
Výstavba haly včelařských technologií Nasavrky-projekt byl vypracován a
realizace začala bez toho, že by se členové ÚV vyjadřovali k záměru a výběru
projektanta a dodavatele stavby. Informace byly poskytnuty až na dotaz při
potřebě schválení peněžního příspěvku a to ještě jen informace technického
rázu, nikoliv o celkovém vkladu svazu, předpokládaných provozních nákladech
a zajištění vybavení a chodu zařízení.
Rekonstrukce ubytovacího zařízení Nasavrky-stejně jako hala probíhá bez
projednání v ÚV. I kdyby rekonstrukce nebyla ani částečně hrazena z
prostředků svazu, bude ho provozovat svaz a hradit provozní náklady.
Časopis Včelařství a Včelařské vzdělávací centrum- ve výkazech hospodaření
ÚV nejsou vedeny samostatně, vše je zahrnuto do jedné vágně definované
kapitoly „společensky prospěšná a vzdělávací akce“ s rozpočtem ve výši
zhruba poloviny celkového objemu peněžních prostředků se kterými svaz
disponuje.
Reklamní kampaň k propagaci medu- bude stát svaz několik milionů, ale
informace o předpokládaných účincích kampaně, zhodnocení vložených
prostředků a způsobu výběru agentury nebyla členům ÚV předložena.

Pochybností by jistě výrazně ubylo, kdyby se financování svazu více
zprůhlednilo. Jako občanské sdružení nakládající s příspěvky členů a dotací
ze státních prostředků máme povinnost poskytovat informace o nakládání s
těmito prostředky a zajišťovat jejich účelné využití.

Za tím účelem navrhuji
-Do revizní komise ÚV zvolit spíše členy s nezávislými než kamarádskými
postoji k budoucímu předsednictvu a pověřit jí revizí sporných kaus s
výstupy umožňujícími postih úmyslných poškození zájmů svazu a návrhy na
opatření k vyvarování se obdobných chyb v budoucnu.
-V účetnictví zavést samostatně účtovaná střediska Časopis a publikace ,
Vzdělávací centrum.
-Ustavit ekonomickou (hospodářskou) komisi , která by se podílela na tvorbě
rozpočtu a přípravě projektů, byla zpravodajem ÚV ve věcech financování a
využívání finančních prostředků zejména v případech, kdy není vhodné nebo
přípustné zveřejnění některých údajů.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 13343


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Navrkal Vladimír (e-mailem) --- 28. 11. 2005
Re: Úvahy k tématům sjezdu-pokračování.

Příteli Lejčare jsi členem UV tak ukaž co umíš je to jen na tobě i když se
nějak nemohu zbavit dojmu, že kdyby se tě to netýkalo osobně tak se nebudeš
angažovat. Vláďa
----- Original Message -----
From: "Lejčar" <lejcar/=/cbox.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Sunday, November 27, 2005 1:19 PM
Subject: Úvahy k tématům sjezdu-pokračování.

> V hrubých rysech by akceptování mých návrhů znamenalo změnu v některých
> paragrafech statutu SF tak, aby
> -o použití prostředků fondu rozhodovala komise SF a odvolacím orgánem byl
> UV, nebo jím ustavená revizní komise SF,
> -SF byl oddělen od hospodaření svazu a jeho peněžní prostředky byly
> uloženy
> na samostatném účtu a samostatně účtován
> -jako příloha SF byla zpracována pravidla a podmínky pro poskytování
> návratných půjček s vymezením okruhu projektů na které lze půjčky
> poskytnout
> a s pravidly pro úročení a zajištění vrácení půjčených prostředků.
>
> Zlepšení důvěry v nakládání s prostředky svazu.
> V poslední době se v diskusích na různé úrovni a v různých prostředích
> stále častěji objevují pochybnosti o vhodném nakládání s prostředky svazu
> a
> dokonce i nařčení o jejich zcizování. Připomenu-li si jako člen ÚV některé
> kausy, příliš se tomu nedivím.
> Jen pro ilustraci:
> Včela Předboj- UV odhlasoval několikrát nemalé dotace provozu, později i
> prodej, ale vždy s minimem informací a bez znalosti podmínek půjček, nebo
> prodeje. Většina členů ÚV přijala argumentaci předsednictva, že se jedná o
> obchodní záležitosti a není možné zveřejnit všechny informace.
> Výstavba haly včelařských technologií Nasavrky-projekt byl vypracován a
> realizace začala bez toho, že by se členové ÚV vyjadřovali k záměru a
> výběru
> projektanta a dodavatele stavby. Informace byly poskytnuty až na dotaz při
> potřebě schválení peněžního příspěvku a to ještě jen informace technického
> rázu, nikoliv o celkovém vkladu svazu, předpokládaných provozních
> nákladech
> a zajištění vybavení a chodu zařízení.
> Rekonstrukce ubytovacího zařízení Nasavrky-stejně jako hala probíhá bez
> projednání v ÚV. I kdyby rekonstrukce nebyla ani částečně hrazena z
> prostředků svazu, bude ho provozovat svaz a hradit provozní náklady.
> Časopis Včelařství a Včelařské vzdělávací centrum- ve výkazech
> hospodaření
> ÚV nejsou vedeny samostatně, vše je zahrnuto do jedné vágně definované
> kapitoly „společensky prospěšná a vzdělávací akce“ s rozpočtem ve výši
> zhruba poloviny celkového objemu peněžních prostředků se kterými svaz
> disponuje.
> Reklamní kampaň k propagaci medu- bude stát svaz několik milionů, ale
> informace o předpokládaných účincích kampaně, zhodnocení vložených
> prostředků a způsobu výběru agentury nebyla členům ÚV předložena.
>
> Pochybností by jistě výrazně ubylo, kdyby se financování svazu více
> zprůhlednilo. Jako občanské sdružení nakládající s příspěvky členů a
> dotací
> ze státních prostředků máme povinnost poskytovat informace o nakládání s
> těmito prostředky a zajišťovat jejich účelné využití.
>
> Za tím účelem navrhuji
> -Do revizní komise ÚV zvolit spíše členy s nezávislými než kamarádskými
> postoji k budoucímu předsednictvu a pověřit jí revizí sporných kaus s
> výstupy umožňujícími postih úmyslných poškození zájmů svazu a návrhy na
> opatření k vyvarování se obdobných chyb v budoucnu.
> -V účetnictví zavést samostatně účtovaná střediska Časopis a publikace ,
> Vzdělávací centrum.
> -Ustavit ekonomickou (hospodářskou) komisi , která by se podílela na
> tvorbě
> rozpočtu a přípravě projektů, byla zpravodajem ÚV ve věcech financování a
> využívání finančních prostředků zejména v případech, kdy není vhodné nebo
> přípustné zveřejnění některých údajů.
>
>
> __________ Informace od NOD32 1.1305 (20051125) __________
>
> Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
> http://www.nod32.cz
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 13384


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Kotrba (83.208.6.34) --- 27. 11. 2005
Re: Úvahy k tématům sjezdu.

Lejčare,Lejčare pět roků jsi na ÚV spal a nyní rozumuješ. Ty si ulevíš až dostaneš rozum ale o tom pochybuji to se nestane.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 13357


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Karel (193.165.217.66) --- 28. 11. 2005
Re: Úvahy k tématům sjezdu. lepší pozdě, než vůbec

V souvislosti s morem je možné též navrhnout dvě podstatné změny:

Včely jsou v případě likvidace moru hrazeny SF, vybavení státem. To je nelogické, a nerozumé.
1. Vše by mněl hradit stát. Například u šíleých krav to dělá taky, pojistka, nepojistka.
Pokud chce SF "dobrovolně" přispívat (a obírat včelaře), je možné uvažovat o nějaké prémii, pro včelaře, kteří po likvidaci ohiska budou obnovovat stavy, a případně je za tento příspěvek zavázat k určité preveci - například - nové úly, a další všebecě přijímané, ale nedodržované, zásady
2. Stát používá při výplatě náhrad včelařský ceník SF, kde předpokládá objektiví ceny. Měly by proto být objektivní a trvale valorizované.
Pokud by to znamenalo velkou zátěž pro plnění ze SF, je možné plnit ze SF jen určité procento, ale tento ceník by měl být objektivní (jak jen ceník může být).


3. A to je důležité. Na plnění ze SF by měl být právní nárok. A to dle mě, (psal jsem to tady víc jak před mnoha měsíci ) není, a jsem rád že přítel Lejčar potvrdil můj názor.
Teď jen aby platilo: Poznání, první krok k nápravě.

Zdravím Karel jirušOdpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 13363


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Radim Polášek (e-mailem) --- 28. 11. 2005
Re: Úvahy k tématům sjezdu. lepí pozdě, ne vůbec

Mně se zdá, že by vlastní příprava sjezdu měla proběhnout rychleji. Od voleb
delegátů v základních organizacích by měl být sjezd svazu do 2 - 4 měsíců
nejpozději. Takhle se zvolí kandidáti na okresní konference, tuším se tomu
tak říká na výročních schůzích v únoru, březnu, pak to na pár měsiců
schcípne, pak se někdo vybere na okresu, zase to na pár měsíců schcípne,
nevím, jestli se něco probírá na úrovni krajů, každopádně od volby zástupců
v základní organizaci, kteří by měli přijít s přínosnými připomínkami od
řadových členů po vlastní sjezd svazu je strašně daleko. Nevím, jak to je u
jiných včelařů, ale pro mě jako řadového člena tím sjezd ztrácí téměř
všechnu atraktivitu. Chtělo by to tu dobu podstatně zkrátit.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Karel" <>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, November 28, 2005 9:09 AM
Subject: Re: Úvahy k tématům sjezdu. lepí pozdě, ne vůbec


> V souvislosti s morem je možné též navrhnout dvě podstatné změny:
>
> Včely jsou v případě likvidace moru hrazeny SF, vybavení státem. To je
> nelogické, a nerozumé.
> 1. Vše by mněl hradit stát. Například u šíleých krav to dělá taky,
> pojistka, nepojistka.
> Pokud chce SF "dobrovolně" přispívat (a obírat včelaře), je možné uvažovat
> o nějaké prémii, pro včelaře, kteří po likvidaci ohiska budou obnovovat
> stavy, a případně je za tento příspěvek zavázat k určité preveci -
> například - nové úly, a další všebecě přijímané, ale nedodržované, zásady
> 2. Stát používá při výplatě náhrad včelařský ceník SF, kde předpokládá
> objektiví ceny. Měly by proto být objektivní a trvale valorizované.
> Pokud by to znamenalo velkou zátěž pro plnění ze SF, je možné plnit ze SF
> jen určité procento, ale tento ceník by měl být objektivní (jak jen ceník
> může být).
>
>
> 3. A to je důležité. Na plnění ze SF by měl být právní nárok. A to dle mě,
> (psal jsem to tady víc jak před mnoha měsíci ) není, a jsem rád že přítel
> Lejčar potvrdil můj názor.
> Teď jen aby platilo: Poznání, první krok k nápravě.
>
> Zdravím Karel jiruš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 13365


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Zdeněk Čejka (212.11.107.72) --- 29. 11. 2005
Re: Úvahy k tématům sjezdu.

Když to takhle pročítám, mohlo to být prezentováno i ve Včelařských novinách. Podle toho, co říkají na svazu, konferenci nečtou (nevěřím). Včelařské noviny (zatím) ano. Třeba by si vzali inspiraci.

Zdeněk Čejka

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 13391


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu