77023

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)


Zběžné zobrazení

Podrobné zobrazení

Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)(89.176.136.212) --- 14. 11. 2015

http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/vcely/varroaza-vcel/preventivni-opatreni-varroaza.html :
Preventivní opatření k tlumení a k zamezení šíření varroázy včel

Z důvodu vysoké hustoty zavčelení na území České republiky a současně nemožnosti kontrolovat pohyb jednotlivých včel není možné účinně zabránit přenosu nákazy.

Varroáza způsobuje každoročně citelné ztráty v chovech včel a jednou z cest, jak tyto ztráty omezit, je systém prevence. Zavedení preventivních opatření v chovech s nízkým i vysokým počtem včelstev na stanovišti může mít zásadní význam pro omezení ztrát včelstev, pro ozdravení včelstev a v neposlední řadě pro minimalizaci nákladů, vynaložených každoročně na boj s touto nákazou. Níže uvádíme preventivní zásady, které mohou chovatelům včel pomoci udržet varroázu na co nejnižší úrovni.

Státní veterinární správa doporučuje všem chovatelům včel dodržovat následující opatření k tlumení a k zamezení šíření varroázy včel:

Pravidelné sledování přirozeného spadu roztočů, zejména v podletí
Při zjištění vysokého spadu roztočů neprodlené vyšetření včelstva a jeho léčebné ošetření
Léčebné ošetřování včelstev provádět pouze schválenými léčivými přípravky, postupovat vždy v souladu s příbalovou informací k léčivému přípravku, nepoužívat léčiva nadměrně nebo neefektivně, aby nedocházelo k rezistenci roztočů případně výskytu reziduí těchto léčiv ve včelích produktech
Provádět léčebná ošetření pokud možno ve stejnou dobu (v co nejkratším časovém rozmezí) na souvisejících stanovištích
Pořizovat nová včelstva (oddělky) nebo matky pouze z důvěryhodných zdrojů
Provádění vhodných chovatelských opatření jako pravidelná obnova včelího díla (během tří let obměnit veškeré včelí dílo), odstranění zavíčkovaného trubčího plodu, omezování plodování na podzim, odstranění plodu ze včelstva v době léčebného ošetřování apod.
Provádění vhodných protirojových opatření (např. tvorba oddělků)
Začít včas zakrmovat v podletí, což omezí loupeže jako jednu z cest šíření nákazy
Pravidelné sledování nákazové situace v okolí stanoviště (v doletové vzdálenosti pro včely)
Potřeba spolupráce mezi chovateli, hledání společných řešení, která mohou nákazu řešit účinněji
Utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev jako potencionálních zdrojů nákazy
Nepřekračovat úživnou kapacitu lokality vysokou koncentrací včelstev na stanovišti a usilovat o rovnoměrné rozmístění stanovišť v krajině zejména při kočování

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 67514


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Následující:Jaroslav C - léčení fumigace
Předchozí: - Re:


Klikněte sem pro nápovědu