78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)Potu?ník Václav (e-mailem) --- 12. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66309) (66313)

> Myslím, že už se blížíme shodě, pokud je to myšleno tak, že mnoho mrtvých
> roztočů v měli mě informuje, že jsem byl loni při léčbě hodně úspěšný.
> Broněk Gruna

Zdravím, jen krátce
Pokud Vy považujete roztoče, kteří se dostali na dno úlu cca v lednu za
ty, kteří byli usmrceni léčbou cca v srpnu až prosinci, je to Vaše svobodná
volba.
Já je považuji za část z těch, kteří léčbu přežili. Ta druhá část
přeživších je primárním tlakem parazita ve včelstvu. Spolu s dalšími
faktory, které jsem popsal minule, určují vývoj VD v dalším průběhu roku.
Samozřejmě je mě jasné, že tato metoda je zatížena určitou chybovostí.
Ta však určitě nepřesahuje vypovídací schopnost metody. Jsem přesvědčen, že
chybovost je nižší než při letním spadu (mravenci, reinvaze, doba života
VD - na podložku se dostane až za cca 2 měsíce), při sledování trubčího
plodu (je kontrolován jen nepatrný zlomek plodu), při smyvu práškovým cukrem
(opět malá část populace a záleží na místě odběru).
Abych nebyl jen negativní, jako mnohem přesnější vidím sledovat spad
samečků VD.
Spadnou brzy po vylíhnutí dospělce včely-trubce a jejich počet ukazuje počet
buněk, které byly napadeny. Jejich počet za den je tedy asi padesátinou
samiček ve včelstvu. Jen jde o to, jak je mrchy malé hledat a počítat. :-)
Letos budu testovat cedníky. :-)
VP

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66315


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(88.101.45.181) --- 11. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66311) (66312)

StandaPe:
On je nařízen nátěr včelího plodu na stanovištích s více než třemi roztoči na včelstvo. Ale nikdo nezakazuje natírat i při jednom roztoči, je to dobrovolné rozhodnutí chovatele.

-------------

To není pravda. Minimálně podle informací ze schůze je nařízeno jarní ošetření všem kteří nemají nulu.

Tedy i na stanovišti kde byl jeden VD ze 20 včelstev se těch 19+1 ošetří.

Zatím všichni mluví o nátěru, ale metodika/nařízení SVS snad mluví o jarním ošetření.


Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66314


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Bronislav Gruna (109.81.211.27) --- 11. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66309)

Myslím, že už se blížíme shodě, pokud je to myšleno tak, že mnoho mrtvých roztočů v měli mě informuje, že jsem byl loni při léčbě hodně úspěšný.

S myšlenkou, že zimní měl rozhodně není návod pro následující období, souhlasím bez výhrad.

Broněk Gruna

-------------
Je nutné si uvědomit, že zimní měl mne informuje jak úspěšný jsem byl v
léčeni v uplynulém roce. rozhodně to není návod pro následující období

pepan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66313


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

StandaPe (217.117.209.107) --- 11. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66311)

On je nařízen nátěr včelího plodu na stanovištích s více než třemi roztoči na včelstvo. Ale nikdo nezakazuje natírat i při jednom roztoči, je to dobrovolné rozhodnutí chovatele. Zvlášť se musím usmívat těm odhadům, kolik roztočů ve včelstvech přežilo, když je v měli jeden, tak tam nemusí být žádný a nebo jich tam je až desetkrát tolik. Pouze fumigace bez nátěru plodu je cesta k rezistenci na léčiva. Oni ty léčiva jsou jedy, ale podívejte se na to jak prahové množství se k aplikaci do jednoho včelstva používá. Během krátké doby jsou ta syntetická léčiva rozpadlá na neškodné látky.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66312


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 11. 3. 2015
Re: Parlamentni listy

Já bych stejně počkal a zasáhl bych před snůškou Formidolem.
pepan

---------- Původní zpráva ----------
Od: R. Pol?ek <e-mail/=/nezadan>
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 11. 3. 2015 12:41:53
Předmět: Re: Parlamentni listy

""Pepane . Vpodstatě máš pravdu, ale hlavně ti noví, i na veterině. Mám 25
včelstev. Našli mi 36 rostočů. Jihlava to loni po..... a ted se vezem
všichni na jednom voze. Ve všech ZO na jihlavsku , kdo má jednoho rostoče
na
včelstvo musí natírat a 1 x varidol. Tak jak jste to už kolikrát psali .
Tady někdo neuvažuje hlavou. Ti rostoči tam mohou být i z prvního ošetření.
Holt peněz je asi jak šupek tak budem jedovat až do snůšky. Tu sílu co mám
letos nepamatuji, jak to ometat a natírat si neumím představit. To je asi
0,5 až 0,45 na 1 včelstvo. Co dělat . maximálně to nafumiguju a co je pod
víčkama , děj se vůle alahova . Standa"
Konečně to aspoň někde začali dělat dobře a zase se objeví všelijací
"vynálezci" , kteří toto nařízení docela "do....."
Už jsem tady o mnoho dříve a vícekrát napsal, že jarní nátěr plodu až
tehdy, když se na včelstvo objeví víc než tři roztoči je málo. Protože když
na včelstvo do zimní měli spadne mezi 2 - 3 roztoči, znamená to, že v
každém včelstvu je tak 5 - 10 živých roztočů. To jsou právě ti
nejodolnější, kteří coby výběr na odolnost přežili ze 100 nebo tisíce těch
, kteří byli živí ve včelstvu před začátkem podzimního ošetřování. A ti se
od jara začnou intenzívně množit mezi sebou, což znamená vzhledem k
použitému léčivu o rok později další vyšší level odolnosti k léčivu.
Už dávno se mělo léčit nátěrem plodu na jaře všude, kde se ve spadu objevil
i jenom jeden roztoč na včelstvo, aby ve včelstvu na jaře zůstalo mezi 0 až
jedním roztočem a pouze výjimečně dva živí roztoči. Aby se museli
rozmnožovat pomalu a příbuzenskou plemenitbou a byli o to víc postižitelní
letními metodami léčení nebo omezování."

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66311


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 11. 3. 2015
Re: Parlamentni listy

zapomínáš na kyselinu mravenčí a thimolin.

pepan---------- Původní zpráva ----------
Od: R. Pol?ek <e-mail/=/nezadan>
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 11. 3. 2015 15:18:48
Předmět: Re: Parlamentni listy

""právě proti tomu přežívání se musí účinné látky střídat alespoň 2
Já praktikuji; Těsně před snůškou Formidol. po snůšce Gabon (jak to s ním
letos bude?), fumigace, varidol 2x, podle spadu pak aerosol M1.
To střídání je jediná obrana proti rezistenci."
To je sice pravda, že střídání účinných látek je jediná obrana proti
rezistenci, ale na léčení varaózy máme dnes ty účinné látky pouze tři. A z
toho jen dvě s intenzívním účinkem, který zaručí při dlouhodobém nebo
vícenásobném ošetření téměř stoprocentní likvidaci roztoče.
To jsou za prvé látky ze skupiny pyrethroidů , Tau Fluvalinat a
Acrinathrin.
Za druhé to je Amitraz.
A protože se má na fumigaci a aerosol střídat přípravky s fluvalinatem
MP10 FUM a M1 AER a Varidol 125 s Amitrazem, jsou v nepříznivém roce včely
ošetřovány včetně Gabonu s Acrinathrinem pouze pyrethroidy, tudíž žádné
střídání účinných látek se nekoná.
Kyselina mravenčí je jen na oddálení přemnožení roztočů, má účinoost jen
nějak 60 %.
A jiné známé a jinde v Evropě používané prostředky jsou taky zatím pouze
podpůrné, protože jejich účinnost je podobná jako u kyseliny mravenčí.
Jediné Amitraz a výše uvedené pyrethroidy zaručují při rozumném počtu
opakovaných ošetření prakticky stoprocentní zničení populace roztoče ve
včelstvech.
Proč tedy nedělat nebo kazit jarní nátěr plodu a nechávat optimální počet
na odolnost vyselektovaných roztočů k dalšímu nerušeném plnohodnotnému
množení, když je možné jedním jarním ošetřením ty populace prakticky
zničit. A výrazně tak zpomalit množení roztočů stejně jako nárůst jejich
rezistence na jediné dvě účinné látky, které máme.
A až ta rezistence skutečně nastane, tak o hodně zbytečných let dřív
odsoudit včelaře v sezóně, od jara do podzimu, na nutnost léčit pomalu
každý měsíc a možná až dvakrát za měsíc."

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66310


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 11. 3. 2015
Re: Parlamentni listy

Je nutné si uvědomit, že zimní měl mne informuje jak úspěšný jsem byl v
léčeni v uplynulém roce. rozhodně to není návod pro následující období

pepan


---------- Původní zpráva ----------
Od: Bronislav Gruna <e-mail/=/nezadan>
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 11. 3. 2015 20:10:11
Předmět: Re: Parlamentni listy

"Tentokrát mohu souhlasit téměř se vším, pokud máte na mysli vaši
individuální strastegii (plán na sezónu). Pokud by se ale mělo jednat o
strategii v tom smyslu, že se podle výsledků zimní měli v březnu objedná
gabon pro celý okres, to bych zásadně nesouhlasil.

Připouštím, že i zimní měl může u některých chovatelů dávat věrohodné
výsledky, pokud zimují v jednoprostorovém plodišti, kde je minimální
reziduální spad. Takže pokud zimní měli věříte a nejste schopen si kleštíky
v měli spočítat sám, určitě má smysl si nechat měl dobrovolně vyšetřit.

Také na počátku sezóny pro jistotu kontroluju napadení včelstev, ale dělám
to až na trubčině v dubnu.

Broněk Gruna

-----------------
Děkuji za reakci. Napsal bych to trochu jinými slovy, možná s něčím budete
souhlasit.

Strategií bych chápal plán na sezonu. O té bych rozhodoval právě v
předjaří podle množství VD v loňském roce a podle toho jak se je podařilo
ze
včelstev odstranit. Pokud předpokládám, že stav je špatný, například podle
spadu v měli za leden, budu uvažovat například o nátěru plodu či kyselině
mravenčí před sezonou, nebo po odkvětu ovocných stromů a vytočení, pokud je
co. Hlavní součást strategie je hlavně si včas zajistit léčiva.

Vlastní léčebné zásahy pak vycházejí z konkétní situace a ne podle
kalendáře. V sezoně, kdy je ve včelstvech med k vytočení, by se mělo léčit
minimálně. Snad jen krátkodobý odpařovač KM, pokud je snůškové období velmi
dlouhé.

Zdůraznil bych ještě to, na co se často zapomíná. Léčiva bychom měli
rozlišovat nejen podle účinné látky, ale i podle jejího množsví.

Závěrem bych použil pořekadlo o ohni. To co na začátku spraví sklenice
vody, po nějaké době nespraví ani tucet hasičských aut. Pokud o roztočích
spadlých v lednu řeknu, že jsou to ti mrtví z horních louček, budu v létě
počítat kolik týdně?
VP"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66309


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Bronislav Gruna (109.81.211.27) --- 11. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66278) (66284) (66286) (66290) (66300) (66303) (66306)

Tentokrát mohu souhlasit téměř se vším, pokud máte na mysli vaši individuální strastegii (plán na sezónu). Pokud by se ale mělo jednat o strategii v tom smyslu, že se podle výsledků zimní měli v březnu objedná gabon pro celý okres, to bych zásadně nesouhlasil.

Připouštím, že i zimní měl může u některých chovatelů dávat věrohodné výsledky, pokud zimují v jednoprostorovém plodišti, kde je minimální reziduální spad. Takže pokud zimní měli věříte a nejste schopen si kleštíky v měli spočítat sám, určitě má smysl si nechat měl dobrovolně vyšetřit.

Také na počátku sezóny pro jistotu kontroluju napadení včelstev, ale dělám to až na trubčině v dubnu.

Broněk Gruna

-----------------
Děkuji za reakci. Napsal bych to trochu jinými slovy, možná s něčím budete
souhlasit.

Strategií bych chápal plán na sezonu. O té bych rozhodoval právě v
předjaří podle množství VD v loňském roce a podle toho jak se je podařilo ze
včelstev odstranit. Pokud předpokládám, že stav je špatný, například podle
spadu v měli za leden, budu uvažovat například o nátěru plodu či kyselině
mravenčí před sezonou, nebo po odkvětu ovocných stromů a vytočení, pokud je
co. Hlavní součást strategie je hlavně si včas zajistit léčiva.

Vlastní léčebné zásahy pak vycházejí z konkétní situace a ne podle
kalendáře. V sezoně, kdy je ve včelstvech med k vytočení, by se mělo léčit
minimálně. Snad jen krátkodobý odpařovač KM, pokud je snůškové období velmi
dlouhé.

Zdůraznil bych ještě to, na co se často zapomíná. Léčiva bychom měli
rozlišovat nejen podle účinné látky, ale i podle jejího množsví.

Závěrem bych použil pořekadlo o ohni. To co na začátku spraví sklenice
vody, po nějaké době nespraví ani tucet hasičských aut. Pokud o roztočích
spadlých v lednu řeknu, že jsou to ti mrtví z horních louček, budu v létě
počítat kolik týdně?
VP

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66308


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Pol�ek (85.71.180.241) --- 11. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66305)

"právě proti tomu přežívání se musí účinné látky střídat alespoň 2
Já praktikuji; Těsně před snůškou Formidol. po snůšce Gabon (jak to s ním
letos bude?), fumigace, varidol 2x, podle spadu pak aerosol M1.
To střídání je jediná obrana proti rezistenci."
To je sice pravda, že střídání účinných látek je jediná obrana proti rezistenci, ale na léčení varaózy máme dnes ty účinné látky pouze tři. A z toho jen dvě s intenzívním účinkem, který zaručí při dlouhodobém nebo vícenásobném ošetření téměř stoprocentní likvidaci roztoče.
To jsou za prvé látky ze skupiny pyrethroidů , Tau Fluvalinat a Acrinathrin.
Za druhé to je Amitraz.
A protože se má na fumigaci a aerosol střídat přípravky s fluvalinatem MP10 FUM a M1 AER a Varidol 125 s Amitrazem, jsou v nepříznivém roce včely ošetřovány včetně Gabonu s Acrinathrinem pouze pyrethroidy, tudíž žádné střídání účinných látek se nekoná.
Kyselina mravenčí je jen na oddálení přemnožení roztočů, má účinoost jen nějak 60 %.
A jiné známé a jinde v Evropě používané prostředky jsou taky zatím pouze podpůrné, protože jejich účinnost je podobná jako u kyseliny mravenčí.
Jediné Amitraz a výše uvedené pyrethroidy zaručují při rozumném počtu opakovaných ošetření prakticky stoprocentní zničení populace roztoče ve včelstvech.
Proč tedy nedělat nebo kazit jarní nátěr plodu a nechávat optimální počet na odolnost vyselektovaných roztočů k dalšímu nerušeném plnohodnotnému množení, když je možné jedním jarním ošetřením ty populace prakticky zničit. A výrazně tak zpomalit množení roztočů stejně jako nárůst jejich rezistence na jediné dvě účinné látky, které máme.
A až ta rezistence skutečně nastane, tak o hodně zbytečných let dřív odsoudit včelaře v sezóně, od jara do podzimu, na nutnost léčit pomalu každý měsíc a možná až dvakrát za měsíc.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66307


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Potu?ník Václav (e-mailem) --- 11. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66278) (66284) (66286) (66290) (66300) (66303)

> To je jen další náš argument, proč se nemá o strategii léčení rozhodovat v
> předjaří.

Děkuji za reakci. Napsal bych to trochu jinými slovy, možná s něčím budete
souhlasit.

Strategií bych chápal plán na sezonu. O té bych rozhodoval právě v
předjaří podle množství VD v loňském roce a podle toho jak se je podařilo ze
včelstev odstranit. Pokud předpokládám, že stav je špatný, například podle
spadu v měli za leden, budu uvažovat například o nátěru plodu či kyselině
mravenčí před sezonou, nebo po odkvětu ovocných stromů a vytočení, pokud je
co. Hlavní součást strategie je hlavně si včas zajistit léčiva.

Vlastní léčebné zásahy pak vycházejí z konkétní situace a ne podle
kalendáře. V sezoně, kdy je ve včelstvech med k vytočení, by se mělo léčit
minimálně. Snad jen krátkodobý odpařovač KM, pokud je snůškové období velmi
dlouhé.

Zdůraznil bych ještě to, na co se často zapomíná. Léčiva bychom měli
rozlišovat nejen podle účinné látky, ale i podle jejího množsví.

Závěrem bych použil pořekadlo o ohni. To co na začátku spraví sklenice
vody, po nějaké době nespraví ani tucet hasičských aut. Pokud o roztočích
spadlých v lednu řeknu, že jsou to ti mrtví z horních louček, budu v létě
počítat kolik týdně?
VP

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66306


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 11. 3. 2015
Re: Parlamentni listy

právě proti tomu přežívání se musí účinné látky střídat alespoň 2
Já praktikuji; Těsně před snůškou Formidol. po snůšce Gabon (jak to s ním
letos bude?), fumigace, varidol 2x, podle spadu pak aerosol M1.
To střídání je jediná obrana proti rezistenci.
Pepan


---------- Původní zpráva ----------
Od: R. Pol?ek <e-mail/=/nezadan>
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 11. 3. 2015 12:41:53
Předmět: Re: Parlamentni listy

""Pepane . V podstatě máš pravdu, ale hlavně ti noví, i na veterině. Mám 25
včelstev. Našli mi 36 roztočů. Jihlava to loni po..... a ted se vezem
všichni na jednom voze. Ve všech ZO na jihlavsku , kdo má jednoho roztoče
na
včelstvo musí natírat a 1 x varidol. Tak jak jste to už kolikrát psali .
Tady někdo neuvažuje hlavou. Ti roztoči tam mohou být i z prvního ošetření.
Holt peněz je asi jak šupek tak budem jedovat až do snůšky. Tu sílu co mám
letos nepamatuji, jak to ometat a natírat si neumím představit. To je asi
0,5 až 0,45 na 1 včelstvo. Co dělat . maximálně to nafumiguju a co je pod
víčkama , děj se vůle Aláhova . Standa"
Konečně to aspoň někde začali dělat dobře a zase se objeví všelijací
"vynálezci" , kteří toto nařízení docela "do....."
Už jsem tady o mnoho dříve a vícekrát napsal, že jarní nátěr plodu až
tehdy, když se na včelstvo objeví víc než tři roztoči je málo. Protože když
na včelstvo do zimní měli spadne mezi 2 - 3 roztoči, znamená to, že v
každém včelstvu je tak 5 - 10 živých roztočů. To jsou právě ti
nejodolnější, kteří coby výběr na odolnost přežili ze 100 nebo tisíce těch
, kteří byli živí ve včelstvu před začátkem podzimního ošetřování. A ti se
od jara začnou intenzívně množit mezi sebou, což znamená vzhledem k
použitému léčivu o rok později další vyšší level odolnosti k léčivu.
Už dávno se mělo léčit nátěrem plodu na jaře všude, kde se ve spadu objevil
i jenom jeden roztoč na včelstvo, aby ve včelstvu na jaře zůstalo mezi 0 až
jedním roztočem a pouze výjimečně dva živí roztoči. Aby se museli
rozmnožovat pomalu a příbuzenskou plemenitbou a byli o to víc postižitelní
letními metodami léčení nebo omezování."

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66305


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Pol�ek (85.71.180.241) --- 11. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66289)

"Pepane . Vpodstatě máš pravdu, ale hlavně ti noví, i na veterině. Mám 25
včelstev. Našli mi 36 rostočů. Jihlava to loni po..... a ted se vezem
všichni na jednom voze. Ve všech ZO na jihlavsku , kdo má jednoho rostoče na
včelstvo musí natírat a 1 x varidol. Tak jak jste to už kolikrát psali .
Tady někdo neuvažuje hlavou. Ti rostoči tam mohou být i z prvního ošetření.
Holt peněz je asi jak šupek tak budem jedovat až do snůšky. Tu sílu co mám
letos nepamatuji, jak to ometat a natírat si neumím představit. To je asi
0,5 až 0,45 na 1 včelstvo. Co dělat . maximálně to nafumiguju a co je pod
víčkama , děj se vůle alahova . Standa"
Konečně to aspoň někde začali dělat dobře a zase se objeví všelijací "vynálezci" , kteří toto nařízení docela "do....."
Už jsem tady o mnoho dříve a vícekrát napsal, že jarní nátěr plodu až tehdy, když se na včelstvo objeví víc než tři roztoči je málo. Protože když na včelstvo do zimní měli spadne mezi 2 - 3 roztoči, znamená to, že v každém včelstvu je tak 5 - 10 živých roztočů. To jsou právě ti nejodolnější, kteří coby výběr na odolnost přežili ze 100 nebo tisíce těch , kteří byli živí ve včelstvu před začátkem podzimního ošetřování. A ti se od jara začnou intenzívně množit mezi sebou, což znamená vzhledem k použitému léčivu o rok později další vyšší level odolnosti k léčivu.
Už dávno se mělo léčit nátěrem plodu na jaře všude, kde se ve spadu objevil i jenom jeden roztoč na včelstvo, aby ve včelstvu na jaře zůstalo mezi 0 až jedním roztočem a pouze výjimečně dva živí roztoči. Aby se museli rozmnožovat pomalu a příbuzenskou plemenitbou a byli o to víc postižitelní letními metodami léčení nebo omezování.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66304


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Bronislav Gruna (109.81.211.27) --- 11. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66278) (66284) (66286) (66290) (66300)

To, že v mém článku nevyšel graf „dopředu“ není tak důležité, jako to, že vyšel graf „dozadu“. Tedy to, že výsledky zimní měli ve velmi vysoké shodě s množstvím kleštíků v minulé sezóně. Vliv tohoto faktoru je odhadem 90 %, takže zbývá asi 10 % na další možné vlivy.

Jinak s vámi souhlasím, že i kdyby zimní měl dávala věrohodný obraz o míře napadení včelstev na jaře, na situaci v létě má vliv i několik dalších podstatných faktorů (zmiňujete časné jaro = plodové cykly navíc, reinvaze). To je jen další náš argument, proč se nemá o strategii léčení rozhodovat v předjaří.

Souhlasím s vámi, že je prospěšné používat zdravý rozum.

Broněk Gruna
-------------------------------
Potužík Václav:

A jen malá poznámka k Vašemu článku v MV. To, že Vám nevyšel graf
"dopředu" je nejen pochopitelné ale dokonce nutné. Počet VD ve včelstvu k
určitému datumu, řekněme k 1.7. je funkcí nejméně 3 proměnných

a) počet VD ve včelstvu (měl vlastní)
b) počet VD reinvazních (měl okolních včelařů)
c) počet plodových cyklů VD od řekněme 1.1.roku

Například u mne v roce 2014 odhaduji posun o 50-60 dnů proti minulým
rokům. Reprodukčních cyklů VD bylo tedy více o cca tři. Pokud vezmu anglické
výzkumy (1,4) je to 1,4 na třetí = 2,7x více roztočů, pokud přihlédnu k
trubčině, je to ještě mnohem více. Momentálně nemám přístup k meteo-datům
ani čas to přepočítat, takže jsem to pro sebe prozatím uzavřel a budu-li
zdráv, možná se k tomu někdy v budoucnu vrátím. Zkrátka každý musí použít
svůj vlastní rozum a ne vždy věřit všemu co je někde napsáno (a na internetu
to platí dvakát).

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66303


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 11. 3. 2015
Re: Jak poznat propolis (66301)

Ano je to propolis. Barva bývá od žluté až téměř po černou. Záleží na tom co
a kde včely posbíraly. Rozpouští se v lihu.
Kusy vosku snad poznáš a drobnosti nevadí a vosk s nečistotami se v lihu
nerozpustí .

pepan


---------- Původní zpráva ----------
Od: Honza <e-mail/=/nezadan>
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 11. 3. 2015 9:58:08
Předmět: Jak poznat propolis

"Jak poznám propolis? Vím, že je červený, lepkavý, ale může být i jiné
barvy? Na horních loučkách, pod stropními prkénky jsou asi 3 mm vysoké
ztvrdlé výstupky, rovnoběžné s hranou rámků, takové dlouhé hráze. Barvu
mají od žlutočervené až po žlutou, po odloupnutí se hmota na lomu třpytí.
Je velmi tvrdá. Může to být také propolis? Má propolis a vosk rozdílnou
hustotu? Napadlo mě, že vše, co z rámků oškrábu, hodit do nějaké kapaliny,
a co je hustší, by šlo ke dnu a zbytek by plaval. Podle čeho třídíte vy?"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66302


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Honza (90.183.11.66) --- 11. 3. 2015
Jak poznat propolis

Jak poznám propolis? Vím, že je červený, lepkavý, ale může být i jiné barvy? Na horních loučkách, pod stropními prkénky jsou asi 3 mm vysoké ztvrdlé výstupky, rovnoběžné s hranou rámků, takové dlouhé hráze. Barvu mají od žlutočervené až po žlutou, po odloupnutí se hmota na lomu třpytí. Je velmi tvrdá. Může to být také propolis? Má propolis a vosk rozdílnou hustotu? Napadlo mě, že vše, co z rámků oškrábu, hodit do nějaké kapaliny, a co je hustší, by šlo ke dnu a zbytek by plaval. Podle čeho třídíte vy?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66301


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Potu?ník Václav (e-mailem) --- 11. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66278) (66284) (66286) (66290)

> 1. rok po úhynu bude málo roztočů
> Broněk Gruna

Já tomu moc nevěřím, ale rád budu mile překvapen. Podle mne toto
pravidlo platí tam, kde je velká reinvaze, tedy tam, kde se velmi liší
úroveň léčby (= počet přezimujících VD) na jednotlivých blízkých
stanovištích.

A jen malá poznámka k Vašemu článku v MV. To, že Vám nevyšel graf
"dopředu" je nejen pochopitelné ale dokonce nutné. Počet VD ve včelstvu k
určitému datumu, řekněme k 1.7. je funkcí nejméně 3 proměnných

a) počet VD ve včelstvu (měl vlastní)
b) počet VD reinvazních (měl okolních včelařů)
c) počet plodových cyklů VD od řekněme 1.1.roku

Například u mne v roce 2014 odhaduji posun o 50-60 dnů proti minulým
rokům. Reprodukčních cyklů VD bylo tedy více o cca tři. Pokud vezmu anglické
výzkumy (1,4) je to 1,4 na třetí = 2,7x více roztočů, pokud přihlédnu k
trubčině, je to ještě mnohem více. Momentálně nemám přístup k meteo-datům
ani čas to přepočítat, takže jsem to pro sebe prozatím uzavřel a budu-li
zdráv, možná se k tomu někdy v budoucnu vrátím. Zkrátka každý musí použít
svůj vlastní rozum a ne vždy věřit všemu co je někde napsáno (a na internetu
to platí dvakát).
VP

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66300


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Dagmar Šnoblová (46.135.49.11) --- 10. 3. 2015
oddělky

Prosím sháním nové včelky,o všechny jsem přišla a neumím si představit ,že nebudu mít na zahradě včelky.Jsem z okolí Nepomuka,pokud by někdo nechal i nějaké včelstvo už na jaře byla bych vděčná.
tel: 602944078

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66299


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 10. 3. 2015
Re: Parlamentni listy

 Víš co je to 25%, To je jedna 1/4 republiky
u nás bylo loni necelých 8% stanovišť nad 3 roztoče a to máme víc jak 100
členů---------- Původní zpráva ----------
Od: e-mail/=/nezadan
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 10. 3. 2015 16:52:50
Předmět: Re: Parlamentni listy

"Pepane, zkusím to vysvětlit znovu.

Státní veterinární správa NAŘIZUJE chovatelům provádění léčebných opatření
formou Mimořádných veterinárních opatření (MVO) a tzv. Metodiky ochrany
zvířat. Dovolím si tvrdit, že tato opatření jsou pro včelaře závazná.

Aktuální Metodika kontroly zdraví zvířat
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/kontroly-zdravi-zvirat-
a-vakcinace/mk-zdravi-zvirat-2014.html
nařizuje chovatelům včel mimo jiné také preventivní opatření:

str. 14
ExM310 – předjarní preventivní opatření
Na základě vyhodnocení extenzity varroázy v jednotlivých okresech podle
procenta stanovišť bez nálezu roztoče (nulová extenzita) se provede
preventivní ošetření u všech včelstev na všech stanovištích, pokud byla
zjištěna nulová extenzita u méně než 25 % stanovišť na území okresu.

str. 14
ExM320 – letní preventivní ošetření
Na základě vyhodnocení extenzity varroázy v jednotlivých okresech podle
procenta stanovišť s nálezem více než tři samičky Varroa destructor v
průměru na jedno včelstvo ze směsných vzorků zimní měli (vysoká extenzita),
odebraných do 15.2.2014, se provede ošetření u všech včelstev na všech
stanovištích, pokud byla zjištěna vysoká extenzita u více než 25 %
stanovišť na území okresu. . . Toto ošetření musí být provedeno nejpozději
do deseti dnů od posledního odběru medu.

Shrnuto: Státní veterinární správa NAŘIZUJE JARNÍ A LETNÍ LÉČENÍ PODLE
VÝSLEDKÚ ZIMNÍ MĚLI.

Jinak souhlasím Pepane s tím, že ZA STAV SVÝCH ZVÍŘAT ZODPOVÍDÁ MAJITEL.
Jen to naplnit v praxi.

Broněk Gruna

------------------------
Všimni si jedné maličkosti, v bodě 2b je uvedeno, ,,nařizuje MVO jen
obecně,, Tudíž nejedná se o nařízení závazné
Také nikde není uvedeno, že při nálezu 0 se preventivní ošetření nedělají.
Jinak stále platí všeobecné pravidlo ZA STAV SVÝCH ZVÍŘAT ZODPOVÍDÁ
MAJITEL.

pEPAN---------- Původní zpráva ----------
Od: e-mail/=/nezadan
Komu: Včelařský mailing list
Datum: 10. 3. 2015 12:12:00
Předmět: Re: Parlamentni listy

"Pepane, upřesním "fatální nepřesnost".
Je to sice uvedeno ve stanovisku PSNV
http://www.psnv.cz/documents/Stanovisko%20PSNV%20k%20povinnemu%20vysetreni%
20zimni%20meli.pdf
přesto rád znovu vysvětlím.

Státní veterinární správa nařizuje:

1. individuální jarní přeléčení "pozitivních" včelstev (v měli více než 3
roztoči na včelstvo). To nařizuje přímo aktuální MVO
http://eagri.cz/public/web/file/296116/MVO_Varroaza_2014.pdf

2. Plošné jarní i letní preventivní přeléčení.
a. Jarní přeléčení se nařizuje na okresech, kde bylo méně než 25 % výsledků
vyšetření měli bez nálezu samiček kleštíka.
b. Letní léčení se nařizuje na okresech, kde bylo více než 25 % vzorků s
více než 3 samičkami kleštíka na včelstvo.
Tato opatření nařizuje MVO jen obecně, konkrétně pak tzv. Metodika kontroly
zdraví zvířat:
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/kontroly-zdravi-zvirat-
a-vakcinace/mk-zdravi-zvirat-2014.html

Cílem tiskové správy PSNV je upozornit na vážný problém. Výše uvedená
nařízení v praxi fungují tak, že když minulý rok bylo málo roztočů, jsou
dobré výsledky měli a nařízené plošné léčení se neuplatní, i když je
úhynový rok (případ sezóny 2014). Naopak, když byl minulý rok úhynový,
logicky je hodně roztočů, nařizuje se plošné přeléčení i když se nákazová
situace vyřešila odvčelením.

Broněk Gruna"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66298


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (217.77.165.33) --- 10. 3. 2015
Re: jSG BYLA TAKĂ? OKLAMĂ?NA (66292) (66295)

idnes.cz-Vcelpo musi odstranit nalepku Cesky vyrobek z medu....JosPr.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66297


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Peťan T. (178.255.168.46) --- 10. 3. 2015
Re: varroĂĄza (66192)

Díky za odpověď. Já právě slyšel od kamaráda, kterej žije v Maďarsku, že ho používá a je s ním spokojen. Navíc jsem ho tady viděl za dotovanou cenu...

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66296


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 10. 3. 2015
Re: jSG BYLA TAKĂ? OKLAMĂ?NA (66292)

Já bych se zeptal a z jakých rostlin ten pyl pocházel, to se nikde neuvádí.
Divím se , že se tím Včelpo nebrání.

pepan


---------- Původní zpráva ----------
Od: e-mail/=/nezadan
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 10. 3. 2015 17:42:58
Předmět: jSG BYLA TAKÉ OKLAMÁNA

"TAKŽE FIRMA jsg TAKÉ BYLA OMYLEM VINĚNA

http://www.vcelpo.cz/cs/

prý nakupovali jen od českých včelařů- no to tomu řek dal korunu. Hází stín
na české včelaře- má si zákAzník myslet, že včelaři mají špatný med"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66295


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 10. 3. 2015
Re: VÄ?ELPO- MEZISTÄ?NY ZE VÄ?elĂ­ho vosku (66293)

V druhé polovině padesátých let se u nás vyráběly i z plastu. Měli jsme je
doma, byly dodány přímo s budečáky a vkládyly sedo upravených rámků.
vydržely asi 15 let a pak se začali lámat. O té doby jsem je ale nikde
neviděl.

Pepan


---------- Původní zpráva ----------
Od: e-mail/=/nezadan
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 10. 3. 2015 17:45:14
Předmět: VČELPO- MEZISTĚNY ZE Včelího vosku

"vyrábí snad i jiné mezistěny, které nejsou ze včelího vosku??????"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66294


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(213.192.26.250) --- 10. 3. 2015
VČELPO- MEZISTĚNY ZE Včelího vosku

vyrábí snad i jiné mezistěny, které nejsou ze včelího vosku??????

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66293


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(213.192.26.250) --- 10. 3. 2015
jSG BYLA TAKÉ OKLAMÁNA

TAKŽE FIRMA jsg TAKÉ BYLA OMYLEM VINĚNA

http://www.vcelpo.cz/cs/

prý nakupovali jen od českých včelařů- no to tomu řek dal korunu. Hází stín na české včelaře- má si zákAzník myslet, že včelaři mají špatný med

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66292


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(109.81.211.58) --- 10. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66287)

Pepane, zkusím to vysvětlit znovu.

Státní veterinární správa NAŘIZUJE chovatelům provádění léčebných opatření formou Mimořádných veterinárních opatření (MVO) a tzv. Metodiky ochrany zvířat. Dovolím si tvrdit, že tato opatření jsou pro včelaře závazná.

Aktuální Metodika kontroly zdraví zvířat
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/kontroly-zdravi-zvirat-
a-vakcinace/mk-zdravi-zvirat-2014.html
nařizuje chovatelům včel mimo jiné také preventivní opatření:

str. 14
ExM310 – předjarní preventivní opatření
Na základě vyhodnocení extenzity varroázy v jednotlivých okresech podle procenta stanovišť bez nálezu roztoče (nulová extenzita) se provede preventivní ošetření u všech včelstev na všech stanovištích, pokud byla zjištěna nulová extenzita u méně než 25 % stanovišť na území okresu.

str. 14
ExM320 – letní preventivní ošetření
Na základě vyhodnocení extenzity varroázy v jednotlivých okresech podle procenta stanovišť s nálezem více než tři samičky Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo ze směsných vzorků zimní měli (vysoká extenzita), odebraných do 15.2.2014, se provede ošetření u všech včelstev na všech stanovištích, pokud byla zjištěna vysoká extenzita u více než 25 % stanovišť na území okresu. . . Toto ošetření musí být provedeno nejpozději do deseti dnů od posledního odběru medu.

Shrnuto: Státní veterinární správa NAŘIZUJE JARNÍ A LETNÍ LÉČENÍ PODLE VÝSLEDKÚ ZIMNÍ MĚLI.

Jinak souhlasím Pepane s tím, že ZA STAV SVÝCH ZVÍŘAT ZODPOVÍDÁ MAJITEL.
Jen to naplnit v praxi.

Broněk Gruna

------------------------
Všimni si jedné maličkosti, v bodě 2b je uvedeno, ,,nařizuje MVO jen
obecně,, Tudíž nejedná se o nařízení závazné
Také nikde není uvedeno, že při nálezu 0 se preventivní ošetření nedělají.
Jinak stále platí všeobecné pravidlo ZA STAV SVÝCH ZVÍŘAT ZODPOVÍDÁ MAJITEL.

pEPAN---------- Původní zpráva ----------
Od: e-mail/=/nezadan
Komu: Včelařský mailing list
Datum: 10. 3. 2015 12:12:00
Předmět: Re: Parlamentni listy

"Pepane, upřesním "fatální nepřesnost".
Je to sice uvedeno ve stanovisku PSNV
http://www.psnv.cz/documents/Stanovisko%20PSNV%20k%20povinnemu%20vysetreni%
20zimni%20meli.pdf
přesto rád znovu vysvětlím.

Státní veterinární správa nařizuje:

1. individuální jarní přeléčení "pozitivních" včelstev (v měli více než 3
roztoči na včelstvo). To nařizuje přímo aktuální MVO
http://eagri.cz/public/web/file/296116/MVO_Varroaza_2014.pdf

2. Plošné jarní i letní preventivní přeléčení.
a. Jarní přeléčení se nařizuje na okresech, kde bylo méně než 25 % výsledků
vyšetření měli bez nálezu samiček kleštíka.
b. Letní léčení se nařizuje na okresech, kde bylo více než 25 % vzorků s
více než 3 samičkami kleštíka na včelstvo.
Tato opatření nařizuje MVO jen obecně, konkrétně pak tzv. Metodika kontroly
zdraví zvířat:
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/kontroly-zdravi-zvirat-
a-vakcinace/mk-zdravi-zvirat-2014.html

Cílem tiskové správy PSNV je upozornit na vážný problém. Výše uvedená
nařízení v praxi fungují tak, že když minulý rok bylo málo roztočů, jsou
dobré výsledky měli a nařízené plošné léčení se neuplatní, i když je
úhynový rok (případ sezóny 2014). Naopak, když byl minulý rok úhynový,
logicky je hodně roztočů, nařizuje se plošné přeléčení i když se nákazová
situace vyřešila odvčelením.

Broněk Gruna

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66291


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(109.81.211.58) --- 10. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66278) (66284) (66286)

Já s vámi souhlasím v tom, že úhyny nejsou jen důsledkem přemnožení kleštíků.
Časné jaro a snůškově chudé léto jsou také důležité faktory. Je to ve shodě s body 3. a 4. stanoviska PSNV k příčinám úhynů:
http://www.psnv.cz/documents/uhyny.pdf
Přesto považuji za důležité právě v takové problémové sezóně klást větší důraz na hubení kleštíků.

Máme dost důvodů k předpovědi, že letos bude málo kleštíků. Cyklický vývoj množení kleštíka končí rokem přemnožení a hromadných úhynů. Máme již zkušenosti z minulých cyklů s plošným úhynem v roce 2002 a 2007. V letech 2003 a 2008 bylo kleštíků několikanásobně méně než obvykle. Dá se to i celkem logicky zdůvodnit.

Pro osvěžení paměti připojuji odkaz na můj příspěvek z roku 2008 http://www.vcely.or.cz/konference.pl?thr...65&(30456)

Předpověď dalšího vývoje není jednoduchá záležitost. Máme jen dvě (skoro) jistoty:
1. rok po úhynu bude málo roztočů
2. dříve nebo později bude další úhynový rok.

Dovolím si tvrdit, že hodnotu věštění z křišťálové koule má spíše určování strategie léčení podle výsledků zimní měli .

Broněk Gruna
----------------------
Potužík Václav:
Dovolím si nesouhlasit. Toto tvrzení je věštění z kříšťálové koule.
Odvčelení = úhyny bylo způsobeno mnoha faktory a VD byl jen jedním z nich a
dle mého názoru nebyl většinový. Hlavní problém bych viděl v potravě.

a) méně pylu a sladiny - jarní sucho a pak chladno v červnu (sleduji
trativod z 19. století)
b) podněcovací průběžná snůška byla slabší než v minulých letech
(zavíčkované zásoby včely využívaly málo)
c) posunutí jarního rozvoje bylo o mnoho týdnů, spíše o měsíce (a lze
tedy předpokládat, že tím byla ovlivněna i podletní výchova dlouhověkých
včel)
d) část zimní generace se zapojila do loupeží na podzim (mohu doložit
přínos 0,4 kg denně v polovině října)

Asi by se toho našlo ještě více. Já nevěřím tomu, že letos bude
reinvaze do správně ošetřených včelstev nižší než v jiných létech. V Čechách
je zájem o silně zimující včelstva. Je veřejným tajemstvím, že to splňuje
kraňka s příměsí "italské krve". Období po které tyto matky kladou je delší
a to VD vyhovuje.
VP

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66290


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

BlaĹžena DvoĹ?ĂĄkovĂĄ (e-mailem) --- 10. 3. 2015
Re: Parlamentni listy

Pepane . Vpodstatě máš pravdu, ale hlavně ti noví, i na veterině. Mám 25
včelstev. Našli mi 36 rostočů. Jihlava to loni po..... a ted se vezem
všichni na jednom voze. Ve všech ZO na jihlavsku , kdo má jednoho rostoče na
včelstvo musí natírat a 1 x varidol. Tak jak jste to už kolikrát psali .
Tady někdo neuvažuje hlavou. Ti rostoči tam mohou být i z prvního ošetření.
Holt peněz je asi jak šupek tak budem jedovat až do snůšky. Tu sílu co mám
letos nepamatuji, jak to ometat a natírat si neumím představit. To je asi
0,5 až 0,45 na 1 včelstvo. Co dělat . maximálně to nafumiguju a co je pod
víčkama , děj se vůle alahova . Standa


---------- Původní zpráva ----------

Od: e-mail/=/nezadan

Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>

Datum: 10. 3. 2015 12:12:00

Předmět: Re: Parlamentni listy


"Pepane, upřesním "fatální nepřesnost".

Je to sice uvedeno ve stanovisku PSNV

http://www.psnv.cz/documents/Stanovisko%20PSNV%20k%20povinnemu%20vysetreni%

20zimni%20meli.pdf

přesto rád znovu vysvětlím.Státní veterinární správa nařizuje:1. individuální jarní přeléčení "pozitivních" včelstev (v měli více než 3

roztoči na včelstvo). To nařizuje přímo aktuální MVO

http://eagri.cz/public/web/file/296116/MVO_Varroaza_2014.pdf2. Plošné jarní i letní preventivní přeléčení.

a. Jarní přeléčení se nařizuje na okresech, kde bylo méně než 25 % výsledků

vyšetření měli bez nálezu samiček kleštíka.

b. Letní léčení se nařizuje na okresech, kde bylo více než 25 % vzorků s

více než 3 samičkami kleštíka na včelstvo.

Tato opatření nařizuje MVO jen obecně, konkrétně pak tzv. Metodika kontroly

zdraví zvířat:

http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/kontroly-zdravi-zvirat-

a-vakcinace/mk-zdravi-zvirat-2014.htmlCílem tiskové správy PSNV je upozornit na vážný problém. Výše uvedená

nařízení v praxi fungují tak, že když minulý rok bylo málo roztočů, jsou

dobré výsledky měli a nařízené plošné léčení se neuplatní, i když je

úhynový rok (případ sezóny 2014). Naopak, když byl minulý rok úhynový,

logicky je hodně roztočů, nařizuje se plošné přeléčení i když se nákazová

situace vyřešila odvčelením.Broněk Gruna

---------------

Je to ale založeno celé na fatální nepřesnosti uvedené na straně PSNV

Tam uvádějí, SVS na základě VYŠETŘENÍ MĚLI nařizuje léčbu na další rok. JE

TO POSLEDNÍ DOBOU ŠÍŘENÝ OMYL!

SVS je nařizuje jen 1, slovy jeden zásah v před sezonou a to nátěr plodu

těm

postiženým u kterých se předpokládá větší zamoření. Je tu vidět, že došlo k

obměně generací včelařů a ti noví si již nepamatují, lépe řečeno neví,

proč

se tak začalo před 30 lety postupovat.

Vina je také na straně SVS která ve svých návodech stále uvádí některé již,

řekl bych zapomenuté či opuštěné metody. Tím je včelařská veřejnost

neustále

uváděna do oblasti nejasností a věčných dohadů, viz . třebas, v současností

přetřásané vyřezávání plodu. Stále se někdo bojí ty zastaralé metody z

návodů vymazat, aby mu to někdo neotřískal o hlavu. To je ta česká

opatrnost

a připosranost!

Také se pak v našich řadách nacházejí objevitelé zastaralých metod chovu a

myslí si jak zachraňují svět.pepan"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66289


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 10. 3. 2015
Re: lÄ?Ă??enÄ?­ vĂ??elstev

Také je to individuálnípodle stanoviště U nás zahátit podletní léčbu v
polovině srpna jejiž pozdě. Výchova zimních včel začíná probíhat v druhé
polovině července. Dá se to sice oddálit novými matkami?

Pepan


---------- Původní zpráva ----------
Od: e-mail/=/nezadan
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 10. 3. 2015 11:44:12
Předmět: Re: lĂÄ?enĂ­ vÄ?elstev

"Vážení přátelé,máme vypracovanou metodiku ošetřování včelstev VŮVč v
Dole,proč ji nedodržovat,proč se v Blatné učí léčit jen kyselinami.Máme v
obvodu včelařku která v srpnu léčí kyselinou mravenčí a předpokládá že má
včely do jara pod kontrolou.V květnu má tisíc roztočů na včelstvo.Nyní má z
osmnácti včelstev dvě.
-------------------------

To je na tom skoro stejně, ne-li lépe než někteří kteří do školy nechodili
a ošetřují včely klasicky.

Hlavní je, že ošetřovala v létě kyselinou. Mnozí v létě neošetřovali
klasicky ničím.

Jak jsou na tom ostatní včelaři u vás s úhyny?

Karel"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66288


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 10. 3. 2015
Re: Parlamentni listy

Všimni si jedné maličkosti, v bodě 2b je uvedeno, ,,nařizuje MVO jen
obecně,, Tudíž nejedná se o nařízení závazné
Také nikde není uvedeno, že při nálezu 0 se preventivní ošetření nedělají.
Jinak stále platí všeobecné pravidlo ZA STAV SVÝCH ZVÍŘAT ZODPOVÍDÁ MAJITEL.

pEPAN---------- Původní zpráva ----------
Od: e-mail/=/nezadan
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 10. 3. 2015 12:12:00
Předmět: Re: Parlamentni listy

"Pepane, upřesním "fatální nepřesnost".
Je to sice uvedeno ve stanovisku PSNV
http://www.psnv.cz/documents/Stanovisko%20PSNV%20k%20povinnemu%20vysetreni%
20zimni%20meli.pdf
přesto rád znovu vysvětlím.

Státní veterinární správa nařizuje:

1. individuální jarní přeléčení "pozitivních" včelstev (v měli více než 3
roztoči na včelstvo). To nařizuje přímo aktuální MVO
http://eagri.cz/public/web/file/296116/MVO_Varroaza_2014.pdf

2. Plošné jarní i letní preventivní přeléčení.
a. Jarní přeléčení se nařizuje na okresech, kde bylo méně než 25 % výsledků
vyšetření měli bez nálezu samiček kleštíka.
b. Letní léčení se nařizuje na okresech, kde bylo více než 25 % vzorků s
více než 3 samičkami kleštíka na včelstvo.
Tato opatření nařizuje MVO jen obecně, konkrétně pak tzv. Metodika kontroly
zdraví zvířat:
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/kontroly-zdravi-zvirat-
a-vakcinace/mk-zdravi-zvirat-2014.html

Cílem tiskové správy PSNV je upozornit na vážný problém. Výše uvedená
nařízení v praxi fungují tak, že když minulý rok bylo málo roztočů, jsou
dobré výsledky měli a nařízené plošné léčení se neuplatní, i když je
úhynový rok (případ sezóny 2014). Naopak, když byl minulý rok úhynový,
logicky je hodně roztočů, nařizuje se plošné přeléčení i když se nákazová
situace vyřešila odvčelením.

Broněk Gruna
---------------
Je to ale založeno celé na fatální nepřesnosti uvedené na straně PSNV
Tam uvádějí, SVS na základě VYŠETŘENÍ MĚLI nařizuje léčbu na další rok. JE
TO POSLEDNÍ DOBOU ŠÍŘENÝ OMYL!
SVS je nařizuje jen 1, slovy jeden zásah v před sezonou a to nátěr plodu
těm
postiženým u kterých se předpokládá větší zamoření. Je tu vidět, že došlo k
obměně generací včelařů a ti noví si již nepamatují, lépe řečeno neví,
proč
se tak začalo před 30 lety postupovat.
Vina je také na straně SVS která ve svých návodech stále uvádí některé již,
řekl bych zapomenuté či opuštěné metody. Tím je včelařská veřejnost
neustále
uváděna do oblasti nejasností a věčných dohadů, viz . třebas, v současností
přetřásané vyřezávání plodu. Stále se někdo bojí ty zastaralé metody z
návodů vymazat, aby mu to někdo neotřískal o hlavu. To je ta česká
opatrnost
a připosranost!
Také se pak v našich řadách nacházejí objevitelé zastaralých metod chovu a
myslí si jak zachraňují svět.

pepan"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66287


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Potu?ník Václav (e-mailem) --- 10. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66278) (66284)

>nařizuje se plošné přeléčení i když se nákazová situace vyřešila odvčelením

Dovolím si nesouhlasit. Toto tvrzení je věštění z kříšťálové koule.
Odvčelení = úhyny bylo způsobeno mnoha faktory a VD byl jen jedním z nich a
dle mého názoru nebyl většinový. Hlavní problém bych viděl v potravě.

a) méně pylu a sladiny - jarní sucho a pak chladno v červnu (sleduji
trativod z 19. století)
b) podněcovací průběžná snůška byla slabší než v minulých letech
(zavíčkované zásoby včely využívaly málo)
c) posunutí jarního rozvoje bylo o mnoho týdnů, spíše o měsíce (a lze
tedy předpokládat, že tím byla ovlivněna i podletní výchova dlouhověkých
včel)
d) část zimní generace se zapojila do loupeží na podzim (mohu doložit
přínos 0,4 kg denně v polovině října)

Asi by se toho našlo ještě více. Já nevěřím tomu, že letos bude
reinvaze do správně ošetřených včelstev nižší než v jiných létech. V Čechách
je zájem o silně zimující včelstva. Je veřejným tajemstvím, že to splňuje
kraňka s příměsí "italské krve". Období po které tyto matky kladou je delší
a to VD vyhovuje.
VP

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66286


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(109.81.211.58) --- 10. 3. 2015
Re: léčení včelstev (66281)

Neberu vám vaše přesvědčení o kvalitách vaší metodiky ošetřování včelstev. Připusťte ale možnost, že jiné mohou mít odlišné zkušenosti a přesvědčení.

Podle výsledků vyhodnocení dotazníků projektu Coloss používá v ČR syntetické akaricidy (varidol, gabon) asi 82 % včelařů. V Rakousku je tomu naopak - syntetické akaricidy používá asi 2 % včelařů, ostatní léčí převážně organickými kyselinami. http://www.modernivcelar.eu/clanky/coloss-vyhodnoceni-prvniho-ceskeho-monitoringu-zimnich-ztrat-vcelstev.html

Jistě by vám nebylo příjemné, kdyby vám někdo (třeba z EU)zakazoval používat vaši metodiku, protože má jiný názor na používání jedů. Naučme se vzájemné toleranci. Osobně znám hodně včelařů, kteří mnoho let dodržují dolskou metodiku a loni na podzim neměli co fumigovat. Každý ať je zodpovědný za svá rozhodnutí.

Broněk Gruna

------------------------
Vážení přátelé,máme vypracovanou metodiku ošetřování včelstev VŮVč v Dole,proč ji nedodržovat,proč se v Blatné učí léčit jen kyselinami.Máme v obvodu včelařku která v srpnu léčí kyselinou mravenčí a předpokládá že má včely do jara pod kontrolou.V květnu má tisíc roztočů na včelstvo.Nyní má z osmnácti včelstev dvě.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66285


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(109.81.211.58) --- 10. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66278)

Pepane, upřesním "fatální nepřesnost".
Je to sice uvedeno ve stanovisku PSNV http://www.psnv.cz/documents/Stanovisko%20PSNV%20k%20povinnemu%20vysetreni%20zimni%20meli.pdf
přesto rád znovu vysvětlím.

Státní veterinární správa nařizuje:

1. individuální jarní přeléčení "pozitivních" včelstev (v měli více než 3 roztoči na včelstvo). To nařizuje přímo aktuální MVO http://eagri.cz/public/web/file/296116/MVO_Varroaza_2014.pdf

2. Plošné jarní i letní preventivní přeléčení.
a. Jarní přeléčení se nařizuje na okresech, kde bylo méně než 25 % výsledků vyšetření měli bez nálezu samiček kleštíka.
b. Letní léčení se nařizuje na okresech, kde bylo více než 25 % vzorků s více než 3 samičkami kleštíka na včelstvo.
Tato opatření nařizuje MVO jen obecně, konkrétně pak tzv. Metodika kontroly zdraví zvířat: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/mk-zdravi-zvirat-2014.html

Cílem tiskové správy PSNV je upozornit na vážný problém. Výše uvedená nařízení v praxi fungují tak, že když minulý rok bylo málo roztočů, jsou dobré výsledky měli a nařízené plošné léčení se neuplatní, i když je úhynový rok (případ sezóny 2014). Naopak, když byl minulý rok úhynový, logicky je hodně roztočů, nařizuje se plošné přeléčení i když se nákazová situace vyřešila odvčelením.

Broněk Gruna
---------------
Je to ale založeno celé na fatální nepřesnosti uvedené na straně PSNV
Tam uvádějí, SVS na základě VYŠETŘENÍ MĚLI nařizuje léčbu na další rok. JE
TO POSLEDNÍ DOBOU ŠÍŘENÝ OMYL!
SVS je nařizuje jen 1, slovy jeden zásah v před sezonou a to nátěr plodu těm
postiženým u kterých se předpokládá větší zamoření. Je tu vidět, že došlo k
obměně generací včelařů a ti noví si již nepamatují, lépe řečeno neví, proč
se tak začalo před 30 lety postupovat.
Vina je také na straně SVS která ve svých návodech stále uvádí některé již,
řekl bych zapomenuté či opuštěné metody. Tím je včelařská veřejnost neustále
uváděna do oblasti nejasností a věčných dohadů, viz . třebas, v současností
přetřásané vyřezávání plodu. Stále se někdo bojí ty zastaralé metody z
návodů vymazat, aby mu to někdo neotřískal o hlavu. To je ta česká opatrnost
a připosranost!
Také se pak v našich řadách nacházejí objevitelé zastaralých metod chovu a
myslí si jak zachraňují svět.

pepan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66284


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(82.99.171.68) --- 10. 3. 2015
Re: lĂŠÄ?enĂ­ vÄ?elstev (66281) (66282)

Vážení přátelé,máme vypracovanou metodiku ošetřování včelstev VŮVč v Dole,proč ji nedodržovat,proč se v Blatné učí léčit jen kyselinami.Máme v obvodu včelařku která v srpnu léčí kyselinou mravenčí a předpokládá že má včely do jara pod kontrolou.V květnu má tisíc roztočů na včelstvo.Nyní má z osmnácti včelstev dvě.
-------------------------

To je na tom skoro stejně, ne-li lépe než někteří kteří do školy nechodili a ošetřují včely klasicky.

Hlavní je, že ošetřovala v létě kyselinou. Mnozí v létě neošetřovali klasicky ničím.

Jak jsou na tom ostatní včelaři u vás s úhyny?

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66283


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 10. 3. 2015
Re: lĂŠÄ?enĂ­ vÄ?elstev (66281)

Ono je to v aplikaci léčby.
Špatné umístění, nebo časování a je to v (_!_).

pepan


---------- Původní zpráva ----------
Od: brejcha.vcely/=/seznam.cz
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 10. 3. 2015 10:58:26
Předmět: léčení včelstev

"Vážení přátelé,máme vypracovanou metodiku ošetřování včelstev VŮVč v
Dole,proč ji nedodržovat,proč se v Blatné učí léčit jen kyselinami.Máme v
obvodu včelařku která v srpnu léčí kyselinou mravenčí a předpokládá že má
včely do jara pod kontrolou.V květnu má tisíc roztočů na včelstvo.Nyní má z
osmnácti včelstev dvě."

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66282


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(88.100.202.214) --- 10. 3. 2015
léčení včelstev

Vážení přátelé,máme vypracovanou metodiku ošetřování včelstev VŮVč v Dole,proč ji nedodržovat,proč se v Blatné učí léčit jen kyselinami.Máme v obvodu včelařku která v srpnu léčí kyselinou mravenčí a předpokládá že má včely do jara pod kontrolou.V květnu má tisíc roztočů na včelstvo.Nyní má z osmnácti včelstev dvě.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66281


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Zdeněk Brentner (90.176.206.3) --- 10. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66279)

U nás SVS nařídila, že kdo nemá nulu natírá.
Přestože mám 1VD ze dvaceti včelstev, musím také.
Kde je smysl?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66280


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 10. 3. 2015
Re: Parlamentni listy

Tak jedna hloupost. Nátěr má smysl jen na základě nařízení SVS. Není dobré
tam zbytečně cpát jedy preventivně. Rozhodně je lepší před nasazením medníků
použít Formidol nebo Kyselinu v odpařovačích. Čím blíže k létu zredukujete
zamoření tím menší bude v době kdy probíhají snůšky.

pepan


---------- Původní zpráva ----------
Od: e-mail/=/nezadan
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 10. 3. 2015 8:14:07
Předmět: Re: Parlamentni listy

"A nezapomeňte se prokliknout sem:
http://www.modernivcelar.eu/clanky/potrebujeme-povinne-vysetreni-zimni-meli
.html


A nenechte se zvyklat a natírejte, za týden tam bude dost zavíčkovaného
plodu.
Víra, to je to co potřebujeme.
Karel"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66279


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 10. 3. 2015
Re: Parlamentni listy

Je to ale založeno celé na fatální nepřesnosti uvedené na straně PSNV
Tam uvádějí, SVS na základě VYŠETŘENÍ MĚLI nařizuje léčbu na další rok. JE
TO POSLEDNÍ DOBOU ŠÍŘENÝ OMYL!
SVS je nařizuje jen 1, slovy jeden zásah v před sezonou a to nátěr plodu těm
postiženým u kterých se předpokládá větší zamoření. Je tu vidět, že došlo k
obměně generací včelařů a ti noví si již nepamatují, lépe řečeno neví,  proč
se tak začalo před 30 lety postupovat.
Vina je také na straně SVS která ve svých návodech stále uvádí některé již,
řekl bych zapomenuté či opuštěné metody. Tím je včelařská veřejnost neustále
uváděna do oblasti nejasností a věčných dohadů, viz . třebas, v současností
přetřásané vyřezávání plodu. Stále se někdo bojí ty zastaralé metody z
návodů vymazat, aby mu to někdo neotřískal o hlavu. To je ta česká opatrnost
a připosranost!
Také se pak v našich řadách nacházejí objevitelé zastaralých metod chovu a
myslí si jak zachraňují svět.

pepan---------- Původní zpráva ----------
Od: e-mail/=/nezadan
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 9. 3. 2015 23:19:34
Předmět: Re: Parlamentni listy

"Původní zdroj je zde:
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=498:stat-vy
hazuje-miliony-velam-to-ale-nepomaha&catid=69:tiskova-zprava&Itemid=137

Odborné stanovisko rady PSNV k tiskové zprávě je zde:
http://www.psnv.cz/documents/Stanovisko%20PSNV%20k%20povinnemu%20vysetreni%
20zimni%20meli.pdf

Broněk Gruna"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66278


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 10. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66267)

Jak si tu pomoc představuješ? Rozveď to!
Za chvíli ti snad dodají nějakého islamistu aby ti točil klikou. :-D

pepan

---------- Původní zpráva ----------
Od: JosPr <e-mail/=/nezadan>
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 9. 3. 2015 20:11:36
Předmět: Parlamentni listy

"Parlamentni listy.cz-stat vyhazuje miliony,vcelarum to ale nepomaha.JosPr"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66277


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

vsusicky (82.117.130.25) --- 10. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66267) (66269) (66270) (66271) (66273)

Za uplynulých 15 let jsem nátěr plodu nikdy nepotřeboval a nedělal a nechce se mi do toho ani nyní. Ale koncem července léčím KM nebo pokud byl, tak Gabonem, ale ten jsem neměl nejméně posledních 5 let. Úhyny 1-2 včelstva zpravidla mojí chybou. Letos jsem jako jeden z mála v ZO požádal i o vyšetření na MVP, s tím, že bych část včelstev přesunul na chalupu. Zvažoval jsem letos KM v dubnu, tak uvidím. Trubčinu nevyřezávám a monitoring s časových důvodů nedělám, i když ho zvažuji. Cca polovinu včelstev mám na zasíťovaných dnech vlastní výroby. Zazimováno 23 včelstev, aktuální stav 21.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66276


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

gupa (93.92.52.23) --- 10. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66267) (66269) (66270) (66271)

Dovolím si napsat poznámku.

Každá změna vyžaduje náhradní režim. Ten není v dokumentu plně pro změnu popsán.

V dokumentu je jasné, jak má postupovat nástavkový včelař který má zodpovědnost, ale nepíše se vněm, co se má dít u včelařů nezodpovědných kteří nechají přerůst tlak VD do okolních včeltev. To je jeden zdůvodů proč chce SVS přehled nad nákazou, chce zachovat stávající systém sběru měli pro všechny - dím docílit pro veterinární opatření přehled nad ohnisky a výši tlaku nákazy.

Vynechám-li diskuzi o průkazu spadů, řešení které jsem nikdy neslyšel při těchto diskuzích, je zefektivnění sběru měli a tím zlevnění u větších chovů. Pro mne není v podstatě problém měl odevzdávat, protože se mi opatřením zdejší OV významně zlevnila rozvážka po ZO. Také jsem docílil laboratorní rozbor objednávkou na dvě analýzy a to součastně ze dvou vzorků na mor a VD. Úspora oproti minulosti s dvěma přejezdy plus rozvážkou po ZO, je nyní v polovičních nákladech. Toto je hlavně významné pro větší chovatele o více stanovištích a u oblastí více ZO. Významná je samozřejmě podpora MZe v proplácení vyšetření moru.

_gp_
............
(109.81.211.223) --- 9. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66267) (66269) (66270)

Původní zdroj je zde:
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=498:stat-vyhazuje-miliony-velam-to-ale-nepomaha&catid=69:tiskova-zprava&Itemid=137

Odborné stanovisko rady PSNV k tiskové zprávě je zde:
http://www.psnv.cz/documents/Stanovisko%20PSNV%20k%20povinnemu%20vysetreni%20zimni%20meli.pdf

Broněk Gruna

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66275


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

vsusicky (82.117.130.25) --- 10. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66267) (66269) (66270)

díky všem.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66274


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(82.99.171.68) --- 10. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66267) (66269) (66270) (66271)

A nezapomeňte se prokliknout sem:
http://www.modernivcelar.eu/clanky/potrebujeme-povinne-vysetreni-zimni-meli.html


A nenechte se zvyklat a natírejte, za týden tam bude dost zavíčkovaného plodu.
Víra, to je to co potřebujeme.
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66273


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Honza (90.183.11.66) --- 10. 3. 2015

Poslední 2 roky trubčinu také nevyřezávám, dávám kolem 5 stavebních rámků na včelstvo, je-li silnější, tak i víc, v červenci dám 1x Formidol. Letos při podzimním léčení jsem měl při prvním léčení spad ve všech včelstvech pouze desítky roztočů, což odporuje teorii, že čím víc trubců, tím víc brouků. Když jsem trubčinu vyřezával, měl jsem jich stovky až tisíce. Holt logika ve včelstvech neplatí.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66272


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(109.81.211.223) --- 9. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66267) (66269) (66270)

Původní zdroj je zde:
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=498:stat-vyhazuje-miliony-velam-to-ale-nepomaha&catid=69:tiskova-zprava&Itemid=137

Odborné stanovisko rady PSNV k tiskové zprávě je zde:
http://www.psnv.cz/documents/Stanovisko%20PSNV%20k%20povinnemu%20vysetreni%20zimni%20meli.pdf

Broněk Gruna

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66271


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Martin Olsak (e-mailem) --- 9. 3. 2015
RE: Parlamentni listy (66267) (66269)

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Stat-vyhazuje-miliony-vc
elarum-to-ale-nepomaha-Vcelstva-hynou-365379-----Original Message-----
From: vsusickydejte se link na ten článek.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66270


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

vsusicky (82.117.130.25) --- 9. 3. 2015
Re: Parlamentni listy (66267)

dejte se link na ten článek.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66269


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

StandaPe (217.117.209.107) --- 9. 3. 2015
Re: NovĂĄ vÄ?elaĹ?skĂĄ metoda (66266)

Ono je to s těmi trubci asi trochu jinak. Trubčinu nevyřezávám, naopak nechávám 3 - 5 stavebních rámků a včely si samy určí kolik trubčiny budou chovat. Trubčí rámky odebírám až v červenci a zvýšený počet roztočů nepozoruji. Trubci jsou jsou přirození členi včelího společenství, ale člověk do toho zapojuje svůj nedokonalý mozek a myslí si, že dělá pro včely to nejlepší, ale co když to tak nefunguje. Trubci jsou jistým stabilizačním faktorem úlu. On stále někdo poukazuje jak to bylo v klátech, ale zapomíná, že tam člověk nezasahoval a přesto včelstva přežila miliony let.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66268


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JosPr (217.77.165.33) --- 9. 3. 2015
Parlamentni listy

Parlamentni listy.cz-stat vyhazuje miliony,vcelarum to ale nepomaha.JosPr

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66267


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 9. 3. 2015
Re: NovĂĄ vÄ?elaĹ?skĂĄ metoda

Dodatek
trvá to 3x po 1minutě.

pepan


---------- Původní zpráva ----------
Od: Josef.Mensik/=/seznam.cz
Komu: vcely/=/v.or.cz
Datum: 9. 3. 2015 9:32:17
Předmět: Re: Nová včelařská metoda

"jednodušší je vložit Formidol
Zahubí i roztoče pod víčky.

Pepan


---------- Původní zpráva ----------
Od: e-mail/=/nezadan
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 9. 3. 2015 9:11:56
Předmět: Re: Nová včelařská metoda

"Nápověda: veškerý plod vs trubčina....

J.

---------------------------------------------------------
A co je lepší když chci likvidovat roztoče?

Všechen nebo jen něco?

Karel""

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66266


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 9. 3. 2015
Re: NovĂĄ vÄ?elaĹ?skĂĄ metoda

jednodušší je vložit Formidol
Zahubí i roztoče pod víčky.

Pepan


---------- Původní zpráva ----------
Od: e-mail/=/nezadan
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 9. 3. 2015 9:11:56
Předmět: Re: Nová včelařská metoda

"Nápověda: veškerý plod vs trubčina....

J.

---------------------------------------------------------
A co je lepší když chci likvidovat roztoče?

Všechen nebo jen něco?

Karel"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66265


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(195.125.180.132) --- 9. 3. 2015
Re: Nová včelařská metoda (66260)

Nápověda: veškerý plod vs trubčina....

J.

---------------------------------------------------------
A co je lepší když chci likvidovat roztoče?

Všechen nebo jen něco?

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66264


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 9. 3. 2015
Re: NovĂĄ vÄ?elaĹ?skĂĄ metoda

Je to jedna z prvních metod boje s V.D. Jedni již od ní dávno upustily a pár
jedinců se jí drží
Další ji pak nahradily zvýšením chovu trubců a to bez ohladu na toho
roztoče. spoléhají na jiné novější metody boje.

pepan
---------- Původní zpráva ----------
Od: e-mail/=/nezadan
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 8. 3. 2015 21:42:39
Předmět: Re: Nová včelařská metoda

"Včelařství se mi dostalo jen na chvilku do ruky. Takže prosím o vysvětlení.

Vyřezávání plodu jak je dělá autor a jak je dělá V.Smolík - nepostřehl jsem
rozdíl.

V čem je rozdíl, že je to jednou špatně a podruhé je to OK?

Díky

Karel"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66263


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Cada Vaclav (e-mailem) --- 8. 3. 2015
Re: (66251)

Dobrý den,

výsledky vyšetření měli už máme měsíc (od 6.2.)...;-)
Dnes jsem využil příležitosti.;-) Nejen donáška pylu, ale především
plochy zavíčkovaného plodu (od 20 cm2 na jednom rámku až do plně
zaplodovaných tří rámků) svědčí o tom, že výměna zimní generace jede
naplno...
Předhůří Šumavy, 620 m.n.m.
Hezký den! V.


Dne 7. 3. 2015 v 15:00 Martin H. napsal(a):
> Dneska u nás včely vyletěly a nosí žlutý pyl z lísek a tmavěoranžový - ten
> nevím z čeho je. Teplota odpoledne 10°C. Už aby přišly výsledky ze zimní
> měli a můžeme provést 1. prohlídku.
>
> Opavsko 235m

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66262


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Blinka Josef (e-mailem) --- 8. 3. 2015
Re: medzisteny (66248) (66250)

Nastuduj tady:

http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/...p?kod=2572
<http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=2572>

To, co tě zajímá je až dole, jinak ale i spousta užitečných vědomostí na
celém webu.
JB

Dne 7.3.2015 v 10:29 Josef.Mensik/=/seznam.cz napsal(a):
> nijak
>
> ---------- Původní zpráva ----------
> Od: stano <e-mail/=/nezadan>
> Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
> Datum: 7. 3. 2015 9:28:02
> Předmět: medzisteny
>
> "ako zistim ci je v medzistenach parafin??? dakujem"
>
> -----
> Zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno AVG - www.avg.cz
> Verze: 2014.0.4800 / Virová báze: 4257/9240 - Datum vydání: 6.3.2015
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66261


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Ĺ amalĂ­k (e-mailem) --- 8. 3. 2015
Re: Nová včelařská metoda

Nápověda: veškerý plod vs trubčina....

J.
nullnapsal/a:

>Včelařství se mi dostalo jen na chvilku do ruky. Takže prosím o vysvětlení.
>
>Vyřezávání plodu jak je dělá autor a jak je dělá V.Smolík - nepostřehl jsem
>rozdíl.
>
>V čem je rozdíl, že je to jednou špatně a podruhé je to OK?
>
>Díky
>
>Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66260


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(88.101.45.181) --- 8. 3. 2015
Re: Nová včelařská metoda (66257) (66258)

Včelařství se mi dostalo jen na chvilku do ruky. Takže prosím o vysvětlení.

Vyřezávání plodu jak je dělá autor a jak je dělá V.Smolík - nepostřehl jsem rozdíl.

V čem je rozdíl, že je to jednou špatně a podruhé je to OK?

Díky

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66259


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

StandaPe (217.117.209.107) --- 8. 3. 2015
Re: Nová včelařská metoda (66257)

Kreativita chovatelů je nekonečná. A vymýšlejí stále nové složitosti místo, aby to dělali jednoduše. Ještě aby to rozšiřoval na DVD, Doufám, že k tomu nedojde.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66258


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Zdeněk Sommr (83.240.8.202) --- 8. 3. 2015
Nová včelařská metoda

Kde mohu koupit DVD nová včelařská metoda pana Marcela Škréty
Zdeněk Sommr
Hvozdecká 23
635 00 Brno
775383045

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66257


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Zdeněk Sommr (83.240.8.202) --- 8. 3. 2015
Nová včelařská metoda

Kde mohu koupit DVD pana Marcela Škréty - o jeho nové včelařské metodě.
Děkuji
Zdeněk Sommr
Hvozdecká 23
635 00 Brno
tel. 775383045

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66256


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

BlaĹžena DvoĹ?ĂĄkovĂĄ (e-mailem) --- 8. 3. 2015
Re: (66251)

Unás to trochu lítá, pyl nenosí. Prohlídka spadu mám hotovou. 25 včelstev 36
roztočů. Ajako obvykle Jihlava stráty díky podcenění lonského ošetření, tak
nad průměr 1 rostoč na včelstvo povině nátěr víčk. plodu a 1 x knoty
formidol. Tak jak to tu někdo zveřejnil před asi měsícem. Pokud jsou rostoči
suší z buněk třeba z 1 ošetření , ošetřit. Standa


---------- Původní zpráva ----------

Od: Martin H. <e-mail/=/nezadan>

Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>

Datum: 7. 3. 2015 15:00:49

Předmět:


"Dneska u nás včely vyletěly a nosí žlutý pyl z lísek a tmavěoranžový - ten

nevím z čeho je. Teplota odpoledne 10°C. Už aby přišly výsledky ze zimní

měli a můžeme provést 1. prohlídku.Opavsko 235m"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 66255


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno


Celkem je ve Včelařské konferenci již 78290 příspěvků(zde zobrazeno 61 příspěvků, od č. 66255 do č. 66315)
Několik rad pro badatele v archivu Včelařské konference. Pro zobrazení starších příspěvků (a pro pohyb v jejich frontě) je určeno speciální okno, které je dostupné pod názvem "Archiv Včelařské konference" (příspěvky se v něm zobrazují tak, že nejstarší jsou nahoře a novější dole). Ve frontě příspěvků je možnost se pohybovat příslušnými povely (pro začátek kliknětě na "nejstarší", aby se Vám ukázaly první příspěvky, jimiž konference začíná, a pak klikejte na "novější", čímž se Vám vždy zobrazí várka novějších 60 příspěvků; jednotlivé příspěvky lze na tomto archivním zobrazení číst od horního konce webu (kde jsou starší) a postupovat směrem dolu (kde jsou novější).


Nejnovější - Novější - Starší - Nejstarší


Klikněte sem pro nápovědu