78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)


Zběžné zobrazení

Podrobné zobrazení

Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 12. 12. 2009
Re: § 306 trestního zákoníku (39333)

Ten zákon říká, že každý kdo chová v zájmovém chovu včely je povinnen
vědět co to je nebezpečná choroba u včel, jak vypadá a to
neomluvitelně. Druhá věc je ta, kdo to bude zjišťovat kolik toho každý
ví o chovu včel a kdo to bude soudit tu nedbalost. Třetí věc je ta,
jestli se s tímto zákonem mohou veterináři za pomoci policie konečně
dostat na kritická ohniska a zlikvidovat je. A za čtvrté, kdo bude
zajišťovat všem členům takovu odbornou péči, když na schůze se chodí
zpravidla jen se žádostí o dotace, na dotace a na výročku s mělí. (a
to s možným postihem když bude nadnormativní dlouhodobý spad třeba na
VD)


_gp_


2009/12/12 Jiří <e-mail/=/nezadan>:
>
> Trestní zákon - účinný do 1.1.2010
>
> § 306 Šíření nakažlivé nemoci zvířat
> (1) Kdo, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo
> rozšíření nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat
> nebo volně žijících zvířat, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok,
> zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
> (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
> způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 rozšíření takové nemoci.
>
> Příloha k vládnímu návrhu trestního zákoníku, kterou se pro účely trestního
> zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé nemoci a škůdce.
>
> § 1
>
> (2) Za nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat
> nebo volně žijících zvířat ve smyslu § 306 trestního zákoníku se považují
> nemoci uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Hniloba včelího plodu, mor
> včelího plodu
>
> Jaký je Váš názor na použití § 306 TZ ve včelařské praxi ? Velice zajímavé
> je "Kdo byť i z nedbalosti". V TZ v § 5 je uvedeno:
> Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
> a) věděl, že může způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit
> zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že
> takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo
> b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit,
> ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
>
> Jiří
>--
___
/ __| _ _
| (_ || || |
\___|\___/
____
| _ \ __ _
| |_) / _\ |
| _ /\__/_|
|_|

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 39338


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Následující:lokvenc.petr - Re: § 306 trestního zákoníku
Předchozí:Jiránek a spol... - Sololitové úly a i ty ostatní...


Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu