78115

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)


Zběžné zobrazení

Podrobné zobrazení

Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)J.P. Baudis --- 6. 2. 2002
Re: nosema (156)

Ohledně PS úlů a tenkostěnných úlů:

Prolety - i v PS úlech mohou být očka, která je možno na zimu otevřít. Tím se sice vyruší zateplovací efekt PS stěn, ale úlem proudí mnoho čerstvého vzduchu, čímž se zajistí, že se včely včas "dozví" o náhlém oteplení a mohou se proletět. V takovém případě se všechna očka otevírají na zimu a úplně se zavřou na jaře - a tím začne fungovat zateplující efekt PS stěn. Někteří to tak dělají. Používá se spíše u úlů s malou sílou PS stěny (2-4 cm).

Jiný pohled na problematiku nabízí ing. Smělý propagující silně uteplené nástavkové úly se sílou stěny 8 cm PS. Vypracoval osvědčený způsob zimování (bez nosemy), ale z jeho zimovací metodiky nelze vytrhávat jen některé body, ale nutno ji aplikovat jako celek. Tato metodika předpokládá:

1.) úl: a) nástavek 11-12 plástů 39*24, síla stěny 8 cm PS; b) strop - zateplený ale průvzdušný (např. prkénka a pak víko, ve kterém jsou nasypané granule PS); c) uteplené dno s nízkým podmetem, vnitřním česnem; d) žádná očka a nic podobného.

2.) silné včelstvo (které by mohlo zimovat ve dvou nástavcích) stlačené někdy v říjnu do jednoho nástavku.

3.) Celkové množství zásob cca 12 kg (samozřejmě bez medovice, kde je v zásobách medovice, tam včelstvo před nosemou nebo před úplným pádem nezachrání asi nic).

4.) Od časného jara napájení v úlu nebo na česně.

5.) Na jaře vytočení nespotřebovaných zásob a jejich postupné opětovné skrmení.

Ti, kteří se rádi dívají na prolety včel v zimě, budou tímto zimovacím systémem sklamáni. Zatímco včelstva v neuteplených nástavcích létají při oteplení v zimě o 106, včelstva zimovaná výše načrtnutou metodikou vylétnou skutečně jen výjimečně. Někteří to budou považovat za špatný jev, ale ing. Smělý uváděl, že podle jeho zkušeností nosema nepropuká a že včely nelítají ven prostě proto, že to nepotřebují. V utepleném úle (přestože ho v zimě nevyhřívají na plodovací teplotu, ale přihřívají vnitřní prostředí teplem vyzařovaným z chumáče) tráví velice málo potravy (jen tolik, aby udržely optimíální teplotní poměry v zimujícím chumáči), a důsledkem je velice pomalé plnění výkalového vaku...

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 158


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Následující:Petr Novak - Re: nosema(156)
Předchozí:Radek Hubač - Re: nosema


Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu