76387

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)


Zběžné zobrazení

Podrobné zobrazení

Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)Ing. Frantiąek Pantůček --- 10. 6. 2002
předvolání k soudu


Vážení přátelé!

Od Okresního soudu Brno-venkov obdržel jsem předvolání v následující věci:

Navrhovatelé: Ing. Ladislav Vejvoda, JUDr. Hana Vejvodová, Mgr. Alice
Vejvodová,Iva Vejvodová, všichni bytem Řícmanice č. 36.

Odpůrce: Ing. František Pantůček, bytem Řícmanice č. 33


Upřesnění petitu návrhu.


Navrhovatelé navrhují, aby soud po provedeném dokazování,po
provedení důkazů dle tohoto návrhu, případně dalších důkazů navržených v
průběhu řízení, vynesl rozsudek, kterým bude soudem odpůrci uloženo:


Zdržet se toho, aby nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval
navrhovatele(případně příchozí osoby) a vážně ohrožoval výkon jejich práv
vlastnických,užívacích a jiných tím,že ponechá chované včely vnikat na
pozemky zapsané na LV č. 291 v katastru nemovitostí okres Brno-venkov pro
kastrální území Řícmanice, obec Řícmanice, parcelu č. 141 zahrada, parcelu
č. 140 zastavěná plocha a nádvoří, na budovu k bydlení a do budovy k bydlení
zapsané na LV č. 291 v katastru nemovitostí okres Brno-venkov pro
katastrální území Řícmanice, obec Řícmanice č.p. 36 stojící na parcele č.
140, vše v podílovém spoluvlastnictví navrhovatele a první navrhovatelky a
tím výkon práv navrhovatelů omezovat, ohrožovat jejich zdraví a život,
ohrožovat zdraví a život příchozích osob, dále se zdržet toho, aby nad míru
přiměřenou poměrům obtěžoval navrhovatele tím, že ponechá chované včely
nalétávat na budovu k bydlení zapsanou na LV č. 291 v katastru nemovitostí
okres Brno-venkov pro katastrální území Řícmanice, obec Řícmanice č.p. 36 a
znečišťovat jej výkaly a způsobovat tak škodu na majetku.

Uvedené předvolání a návrh petitu vám předkládám jako zajímavost.

Ing. Pantůček

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1242


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Následující:Texlovi -
Předchozí:Baudis Jan P. - Re: Rojení a akustická kontrola


Klikněte sem pro nápovědu