77619

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Nejmenovan (4.236.219.111) --- 12. 2. 2006
Zdraviu škodlivý slovenský výrobok

Reportaz o medovych problemoch na Slovensku bola odvysielana pod menom "Medove motuze". Vystupovala v nej herecka Mescanova s pouzitim tajnej skrytej kamery (aj ked taky sposob je uz od 1.1.2006 proti zakonu.)

Kedze STV "reporterka" Katarína Meščanová mala zavadzajucu reportaz o Slovenskom mede, treba verejnost upozornit na vyhlasenie Ústredneho riaditeľa ŠVPS SR Prof. MVDr. Jozef Bíreša o Slovenskom vcelom lesnom mede:

Informácie pre spotrebiteľov: Zdraviu škodlivé potraviny:
Slovenský včelí med zmiešan lesný
upravený názov výrobku 10.10.2005

Ústredný riaditeľ ŠVPS SR Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. vydal mimoriadne núdzové opatrenia, v ktorých zakázal uvádzať na trh v Slovenskej republike a nariadil bezodkladne stiahnuť od všetkých príjemcov a spotrebiteľov v Slovenskej republike spotrebiteľsky balený slovenský včelí med zmiešaný lesný.

Dátum minimálnej trvanlivosti 24.9.2007
Balenie-. hmotnosť 250 g

Výrobca: Mgr. Kudláčová - Apimed, D. Krupá 645
Distribútor: Mgr. Kudláčová - Apimed, D. Krupá 645

Odôvodnenie:
Pri kontrolách včelieho medu na prítomnosť rezíduí veterinárnych liekov tylozínu, sulfonamidov, tetracyklínu a streptomycínu bolo laboratórnym vyšetrením na Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne č. protokolu o skúškach 21807/2004 zo dňa 30.12.2004 zistené, že včelí med uvádzaný na trh určený na spotrebu ľuďmi nevyhovuje požiadavkám Nariadenia Komisie (ES) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liekov v potravinách živočíšneho pôvodu v znení neskorších predpisov z dôvodu pozitívneho nálezu tylozínu.

Podľa § 26 ods. 2 zákona č.488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov produkty živočíšneho pôvodu, ktoré pochádzajú zo zvierat, pri ktorých sa zistilo ošetrenie zakázanými látkami alebo liekmi alebo podanie nepovolených látok alebo liekov, ako aj živočíšne produkty, v ktorých sa zistilo prekročenie maximálnych limitov rezíduí, alebo nedodržanie najvyšších prípustných množstiev rezíduí, sú nepožívateľné pre ľudí a musia sa vylúčiť z uvádzania na trh.

Na základe uvedeného Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky nariaďuje toto mimoriadne núdzové opatrenie, aby sa zabránilo vážnemu nebezpečenstvu pre zdravie ľudí.

Clovek sa musi obavat co to na Slovensku robia s vcelami. A este viac sa obavat takychto reportazi. Lepsie povedane nedostatku "doveryhodnosti" tej Kordovej "Reporterskej" skupinky.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14604


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu