77433

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Lubomír Češka (194.108.235.72) --- 14. 10. 2005
Reagoval jsem na rozhovor s panem Peroutkou:


http://www.agroweb.cz/projekt/clanek.asp?cid=22204&pid=2

Jaký byl letošní rok z pohledu včelařů? Má reakce na první odstavec: 2000 tun medu na export mají podle pana Peroutky jeden problém z krku. Jediné, co těm dvěma tisícům tun chybí je, že se zatím nedočkaly výstřelu ze startovací pistole pana Peroutky, aby si už vyšly. Ve druhém odstavci potom pan Peroutka sděluje, že Včela Předboj přijala úsporná opatření. Pravdou je, že zde probíhá konkursní řízení. Dále už vůbec není pravda, že balený med čeští obchodníci neexportují. Pokud se podíváme do statistik, zjistíme, že je u nás vývozce baleného medu, a to velmi razantní. Bohužel se nejedná o med český, ale jedná se o med, který je natolik konkurenceschopný, že se může prosadit. Ve třetím odstavci mi potom pan Peroutka dává plně za pravdu, že malovčelaři nikdy nemohou dosáhnout na dotace z EU. Dotace z EU, které stihne vyjednat ÚV ČSV, potom vždy půjdou jinam, než pro konkrétní včelaře.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12620


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu