Zamyšlení po "Aktivu ke vstupu do EU"

Zamyšlení F. Rouska s připojenými poznámkami E. Veselého

Vážení přátelé, dnes je 1.3.2003 a před chvílí jsem přijel z Nasavrk, kde jsem se zúčastnil "Aktivu ke vstupu do EU". Celou cestu zpět jsem přemýšlel, co mi tato akce přinesla. Pokud ji hodnotím objektivně, tak přednášející ing. Machálek CSc.- z poradenské organizace BioGama s.r.o., ing.Čermák- pracovník ministerstva zemědělství ve Velké Británii, Dr. Vondrka- z Veterinární zprávy České republiky a paní ing. Vlasáková- z Agrární komory Pardubice, nám podali velmi ucelené informace. Osobně mě zaujala informace dotační politiky EU, z které jednoznačně vyplynulo, že dotaci či grant může za poměrně velmi obtížných podmínek získat pouze- nějakým způsobem spojená skupina podnikatelů, ale už v žádném případě ne samostatně podnikající zemědělec - včelař.

Ale abych se dostal k jádru věci. Pokud se na aktiv dívám očima funkcionáře ČSV, zůstaly mi k předání našim členům jen informace o počtech včelstev v EU a ceny medu v EU. A toto je konečně bod, proč jsem začal toto zamyšlení psát. Cena medu v přímém prodeji se v Německu a Rakousku pohybuje okolo 8 EURO a průměrná cena v EU je od 3,5 do 5 EURO. Tato informace by nás měla zdánlivě potěšit, ale zkusme se nad ní zamyslet trochu hlouběji. Při vstupu ČR do EU se naše vstupy do včelstev zvýší natolik, že tato cena bude odpovídající vynaloženým nákladům. České včelařství ale není založeno na komerčních profesionálních včelařích. Vždyť jen v okrese Hradec Králové je 225 včelařů do 15 včelstev, což je více než 40% všech včelařů. Tito včelaři, a znám jich ze svého okolí hodně, zásobují svojí produkcí medu rodinu, příbuzné a prodejem "ze dvora" svoje sousedy. Tak a teď se spolu zamysleme nad tím, co se stane při takto razantním zdražení. Sousedé začnou mít jiné priority a med zůstane neprodán. A já jsem skálopevně přesvědčen, jak je znám, že nepůjdou s medem do výkupu, ne, oni sníží stav včelstev jen pro své potřeby.

Jak jsem napsal na začátku, české včelařství je postaveno na těchto drobných včelařích, kteří nám zajišťují celoplošné zavčelení a pokud dojde k tomuto snížení včelstev, bude to mít za následek rozpad organizovanosti. Vždyť včelaři se třemi včelstvy již přestávají mít motivaci k sdružování. Tak, a teď se všichni funkcionáři zamysleme jak tyto lidi motivovat, aby k tomuto nedošlo a zkuste mi tuto černou můru vyvrátit!!!

dipl.tech. František Rousek
místopředseda OV ČSV Hradec Králové
a člen UV ČSV


Situace ve včelařství v Evropské Unii

(Poznámky E. Veselého)


Počet včelařů v EU

Rok
1992 - 435000 z toho 13000 profesionálů (s více jak 150 včelstvy)
1999 - 430071 z toho 14351 profesionálů)

Počty včelstev v EU

1999 - 8652643 (Španělsko > 2000000, Francie > 1500000),
profesionálové mají asi 3000000 (42.7%) včelstev.
((průměrně to je 20 včelstev na 1 včelaře)

Světový obchod medem

1998 byl celkový světový export medu 300 000 tun
Dovoz do EU v 1999 byl 141000 t (Německo 85 000 t, VB 21 000 t)

Dovozci do EU:

Argentina 30%,
Čína 23%,
Mexiko 12%
V letech 1997-1999 stoupl dovoz medu do EU o 11%
Soběstačnost EU v medu je 47%, zbytek je nucena dovézt hlavně z Argentiny a Číny.
Poměr medu stolního k průmyslovému 85:15

Největší evropští producenti

Španělsko 33000t
a Francie 27000 t

Odbyt medu v EU

včelaři 35.7 %
odbytová družstva 22 %
obchodní firmy ("baliči") 38 %

Ceny medu - (to co dostane včelař)

Přímý prodej - průměrná cena 5.1 EUR
Německo, Rakousko 8 EUR
Ostatní státy 3.5 - 5 EUR

Nepřímý prodej - průměrná cena 2.05 EUR
VB, Finsko,.. 3 EUR
Francie 1.8
Portugalsko 1.95

Výrobní náklady na včelstvo - průměr 36.5 EUR
(vysoké 112-142, střední 56-91, nízké 20-41)

Pomoc pro včelaření - zásady a priority

Cílem je Opatření ke zvýšení výroby a odbytu medu.
Příjemce je včelař, registrovaný jako soukromý zemědělec.
Zásada je nedávat peníze jednotlivci, ale společnostem, družstvu včelařů atd. To znamená, že naše dotace pro včelaře se těžko udrží (moje poznámka - EV).

Priority:

1. Technická pomoc (zvýšení účinnosti výroby a odbytu medu, technologie)
2. Kontrola varoázy
3. Racionalizace kočování
4. Analýzy (srovnatelnost výsledků)
5. Aplikovaný výzkum

V roce 1999 bylo v EU čerpáno jen 68% prostředků.
40% bylo na kontrolu varoázy
25% na technickou pomoc
17% na kočování
9% analýza
9% aplikovaný výzkum
(žadatel musí zpracovat projekt, poskytnout přehled hospodaření 3 roky zpět, peníze musí dát předem, komise podrobně kontroluje účelnost investic, potom teprve dá souhlas k vyplacení podpory.)

Poznámka MVDr. Peroutky:
"V České republice je 61 včelařů se 150 včelstvy."

Přednáška MVDr. Vondrky:
Návrh nového veterinárního zákona před schválením.
Prodej medu ze dvora bude povolen.

Vyšetření zahraničních medů v roce 2002 na mor
174 vzorků, z toho 42 bylo pozitivní na mor včelího plodu (z toho 33 ze Slovenska, 2 z Ukrajiny, Italie, Rakouska, 1 z Uruguay, Argentina)

Stoupá dovoz levného medu z Číny. V Německu byl čínský med pro obsah chloramphenicolu zakázán ("tak se asi přesouvá k nám - moje poznámka")

((Dobrá zpráva z diskuze o přestávce: Regent je prý už u nás zakázáno používat))

Přednáška Ing. Cermaka se týkala zemědělské politiky v EU, bylo to zajímavý, ale to už šlo trochu mimo můj hlavní zájem.

Přednáška Ing. Vlasákové mě už vůbec nezaujala.

Můj komentář (EV):

Bylo to všechno zajímavý, ale pro mě a nejbližší okolí to nemělo žádný přímý užitek.

Význam to bude mít pro Výzkumný ústava a některé podnikatele. Celé to jde mimo zájem 99% včelařů v ČR, těch se ta podpora bude týkat možná jen nepřímo. Kdyby například VU Dol dostal podporu na vývoj léčiv, bude to pro nás jenom přínos.

Ale raději to nebudu někde rozebírat, protože by to mohli někteří včelaři pochopit jako agitaci proti vstupu do EU. Jak vyplynulo z diskuze, tak starší včelaři lpějí na dotaci a 100 Kč (na ruku) na včelstvo je pořád pro ně podstatné přilepšení k jejich důchodu. To tam byla nakonec ta zásadní otázka od staršího včelaře:
"Dostaneme v EU dotaci 150 Kč na včelstvo?" Já si myslím, že ne. Pokud se výrazně nezvýší cena cukru ve srovnání s cenou medu, tak na vstupu do EU můžeme my zájmoví malovčelaři vydělat tím, že se zvýší cena medu. Možná tu bude k dostání levný evropský úl, ale to se mě s rámkovou mírou 39x24 netýká.

E. Veselý